Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (06A/2015) khóa 15060 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15060001 Đoàn Nhân Ái Nữ 05/06/1995 Bình Dương 7 8 Đậu
2 15060002 Hoàng Xuân Áí Nam 02/09/1994 Bình Dương 6.5 5 Đậu
3 15060003 Nguyễn Duy An Nữ 24/12/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
4 15060004 Nguyễn Hữu An Nam 13/06/1993 Thái Bình 6.5 2 Rớt
5 15060005 Bùi Thị Thúy An Nữ 03/10/1996 Sông Bé 7 5 Đậu
6 15060006 Nguyễn Trường An Nữ 27/04/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
7 15060007 Văn Quang An Nam 25/05/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
8 15060008 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 18/06/1993 Bình Thuận 9.5 4 Rớt
9 15060009 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 25/08/1995 Sông Bé 8 6.5 Đậu
10 15060010 Trịnh Ngọc Ánh Nữ 25/11/1994 Hải Dương 9 4 Rớt
11 15060011 Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ 14/07/1993 Phú Thọ 0 0 x
12 15060012 Hoàng Thị Ánh Nữ 17/12/1996 Bắc Giang 8 5.5 Đậu
13 15060013 Bùi Ngọc Ánh Nữ 30/03/1995 Sông Bé 8.5 7.5 Đậu
14 15060014 Đinh Thị Ngọc Ánh Nữ 13/05/1996 Đắk Nông 7.5 4 Rớt
15 15060015 Võ Thị Âu Nữ 20/08/1995 Phú Yên 8.5 5 Đậu
16 15060016 Nguyễn Thị Việt Bắc Nữ 25/08/1995 Nghệ An 9 5.5 Đậu
17 15060017 Phú Đại Bậc Nam 22/10/1992 Ninh Thuận 9 4 Rớt
18 15060018 Lê Quang Bảo Nam 24/09/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
19 15060019 Phạm Thế Bảo Nam 06/08/1995 Đồng Nai 8.5 5 Đậu
20 15060020 Lê Thị Bích Nữ 09/07/1995 Thanh Hóa 6.5 2.5 Rớt
21 15060021 Nguyễn Thị Hồng Biên Nữ 08/03/1994 Bình Phước 9.5 4 Rớt
22 15060022 Hoàng Thị Bình Nữ 02/02/1994 Bình Phước 9.5 5 Đậu
23 15060023 Trần Thanh Bình Nam 06/11/1995 Bình Dương 9.5 5 Đậu
24 15060024 Lê Thị Bốn Nữ 10/02/1995 Bình Dương 9 4.5 Rớt
25 15060025 Đinh Thị Mộng Cầm Nữ 10/01/1995 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
26 15060026 Đặng Ngọc Châu Nữ 18/12/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
27 15060027 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 15/12/1995 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
28 15060028 Đặng Thị Diễm Châu Nữ 29/04/1996 Tp.HCM 9 6.5 Đậu
29 15060029 Trần Thị Kim Chi Nữ 23/11/1995 Đắk Lắk 10 3.5 Rớt
30 15060030 Nguyễn Thiện Chí Nam 01/01/1995 Bạc Liêu 8 9 Đậu
31 15060031 Phạm Thị Kiều Chinh Nữ 11/05/1995 Ninh Thuận 10 5 Đậu
32 15060032 Nguyễn Quốc Cương Nam 15/10/1995 Thanh Hóa 7.5 6 Đậu
33 15060033 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 14/07/1995 Đồng Tháp 0 0 x
34 15060034 Đặng Văn Cường Nam 16/10/1995 Nghệ An 8.5 5.5 Đậu
35 15060035 Nguyễn Mạnh Cường Nam 31/10/1995 Bình Dương 7.5 4 Rớt
36 15060036 Trương Hữu Đang Nam 28/08/1995 Bình Dương 8 8 Đậu
37 15060037 Nguyễn Thị Ngọc Danh Nữ 10/12/1995 Bình Dương 4.5 3 Rớt
38 15060038 Nguyễn Thanh Danh Nam 15/01/1995 Đồng Nai 7.5 5 Đậu
39 15060039 Hà Thị Anh Đào Nữ 10/12/1986 Bình Dương 8.5 6 Đậu
40 15060040 Võ Lê Thành Đạt Nam 08/12/1995 Quảng Ngãi 8 9 Đậu
41 15060041 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 20/12/1995 Quảng Ngãi 9 6.5 Đậu
42 15060042 Võ Kiều Diễm Nữ 09/03/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
43 15060043 Nguyễn Cao Diễn Nam 01/08/1996 Bình Dương 0 0 x
44 15060044 Vương Mỹ Điền Nữ 18/02/1995 Bình Dương 7.5 9 Đậu
45 15060045 Phạm Thị Diệp Nữ 23/10/1995 Đắk Lắk 9.5 6 Đậu
46 15060046 Lê Thị Ngọc Điệp Nữ 09/04/1978 Sóc Trăng 4.5 3.5 Rớt
47 15060047 Lê Cao Hiền Diệu Nữ 17/12/1996 Bình Phước 10 9.5 Đậu
48 15060048 Nguyễn Thị Ngọc Dinh Nữ 20/07/1996 Bình Dương 7 3.5 Rớt
49 15060049 Trần Văn Đông Nam 04/11/1991 Hà Nam 5 3 Rớt
50 15060050 Trần Minh Đức Nam 21/06/1996 Bình Dương 8.5 8 Đậu
51 15060051 Bùi Công Minh Đức 05/04/1993 Sông Bé 9 4 Rớt
52 15060052 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 03/11/1996 Hải Phòng 9 7.5 Đậu
53 15060053 Phạm Phương Dung Nữ 25/12/1995 Vĩnh Phúc 6 5.5 Đậu
54 15060054 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 19/04/1995 Sông Bé 6.5 6 Đậu
55 15060055 Lê Tiến Dũng Nam 30/01/1994 Long An 6 4.5 Rớt
56 15060056 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 08/08/1996 Sông Bé 9.5 4 Rớt
57 15060057 Đào Thị Ánh Dương Nữ 23/08/1995 Bình Dương 5.5 5 Đậu
58 15060058 Trần Văn Đương Nam 11/10/1995 Hà Nam 5.5 4.5 Rớt
59 15060059 Nguyễn Hoàng Duy Nam 22/11/1995 Bình Dương 7 4.5 Rớt
60 15060060 Đặng Quang Duy Nam 08/08/1994 Bình Dương 7.5 3 Rớt
61 15060061 Nguyễn Thị Thanh Duyên Nữ 28/10/1995 Đồng Nai 8.5 7 Đậu
62 15060062 Phan Hồng Mỹ Duyên Nữ 08/08/1994 Ninh Thuận 7.5 1 Rớt
63 15060063 Lê Bình Phương Duyên Nữ 02/11/1995 Bình Dương 7 8 Đậu
64 15060064 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 13/09/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
65 15060065 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 10/02/1995 Bình Thuận 9 4 Rớt
66 15060066 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 30/08/1995 Bình Phước 0 0 x
67 15060067 Võ Thị Diệu Em Nữ 27/07/1994 Kiên Giang 9 5 Đậu
68 15060068 Võ Thị Hồng Gấm Nữ 24/12/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
69 15060069 Phan Thị Nữ 17/12/1996 Đắk Lắk 8 8 Đậu
70 15060070 Đinh Thị Ngân Nữ 10/10/1996 Hà Tĩnh 8.5 3 Rớt
71 15060071 Phạm Thị Thu Nữ 26/12/1994 Bình Phước 6.5 2.5 Rớt
72 15060072 Trần Thị Thu Nữ 20/03/1995 Quảng Bình 7 6 Đậu
73 15060073 Phạm Vân Nữ 22/09/1996 Đồng Nai 7 2.5 Rớt
74 15060074 Lê Thị Thu Nữ 20/12/1995 Hà Tĩnh 9.5 6.5 Đậu
75 15060075 Phan Thị Thu Nữ 28/02/1995 Bình Định 8 3.5 Rớt
76 15060076 Nguyễn Thị Thu Nữ 10/03/1996 Lâm Đồng 8.5 6.5 Đậu
77 15060077 Trần Thị Thu Nữ 06/03/1995 Sông Bé 6 4.5 Rớt
78 15060078 Bùi Hoài Hải Nam 15/01/1996 Bình Định 5.5 4 Rớt
79 15060079 Vũ Duy Hải Nam 28/11/1994 Sông Bé 6 6 Đậu
80 15060080 Trần Văn Hải Nam 16/01/1993 Đắk Lắk 7 4 Rớt
81 15060081 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 03/08/1992 Đắk Lắk 6 1.5 Rớt
82 15060082 Hoàng Thị Hằng Nữ 10/05/1994 Nghệ An 7.5 3.5 Rớt
83 15060083 Võ Thị Hằng Nữ 20/02/1996 Nghệ An 8 6 Đậu
84 15060084 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 28/01/1996 Đắk Lắk 4 5 Rớt
85 15060085 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 15/03/1995 Khánh Hòa 0 0 x
86 15060086 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 13/11/1991 Sông Bé 7 5 Đậu
87 15060087 Nguyễn Thị Hằng Nữ 10/11/1993 Nam Định 8 1.5 Rớt
88 15060088 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 28/06/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
89 15060089 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 11/11/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
90 15060090 Phan Thị Thanh Hằng Nữ 02/09/1996 Bình Dương 9 9.5 Đậu
91 15060091 Nguyễn Thị Hằng Nữ 28/02/1995 Quảng Bình 8.5 6 Đậu
92 15060092 Phạm Vũ Hống Hạnh Nữ 04/08/1995 Hưng Yên 7 5.5 Đậu
93 15060093 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/06/1993 Thanh Hóa 7 5 Đậu
94 15060094 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/09/1980 Bình Phước 9 4 Rớt
95 15060095 Nguyễn Thị Hảo Nữ 11/04/1996 Bắc Ninh 8 7 Đậu
96 15060096 Nguyễn Thị Hảo Nữ 24/01/1996 Nam Định 8.5 5 Đậu
97 15060097 Đặng Ngọc Như Hảo Nữ 17/06/1995 Sông Bé 0 0 x
98 15060098 Đào Thị Hảo Nữ 27/07/1993 Thanh Hóa 7.5 3 Rớt
99 15060099 Nguyễn Thị Hậu Nữ 15/08/1996 Sông Bé 8 4 Rớt
100 15060100 Nguyễn Minh Hậu Nam 24/06/1994 Đắk Lắk 5.5 4 Rớt
101 15060101 Vũ Thị Hậu Nữ 21/06/1995 Hà Nam 8.5 5 Đậu
102 15060102 Nhữ Thị Thu Hiền Nữ 28/05/1996 Đắk Lắk 5.5 5 Đậu
103 15060103 Hoàng Thị Hiền Nữ 27/10/1995 Hà Tĩnh 6.5 3.5 Rớt
104 15060104 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 18/03/1995 Vũng Tàu 7.5 5 Đậu
105 15060105 Đỗ Thị Hiền Nữ 12/12/1996 Nam Định 7 6 Đậu
106 15060106 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ 15/12/1996 Lâm Đồng 7 5 Đậu
107 15060107 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 13/10/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
108 15060108 Trần Minh Hiền Nam 12/07/1995 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
109 15060109 Trần Ngọc Hiếu Nam 22/01/1994 Bình Dương 7.5 8 Đậu
110 15060110 Nguyễn Văn Hiếu Nam 26/12/1995 Bình Dương 7.5 4 Rớt
111 15060111 Phạm Thanh Hiếu Nam 01/11/1995 Sông Bé 9 9.5 Đậu
112 15060112 Huỳnh Trung Hiếu Nam 14/05/1995 Tp.HCM 8.5 6 Đậu
113 15060113 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 09/09/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
114 15060114 Trương Xuân Hiệu Nam 30/09/1994 Quảng Trị 0 0 x
115 15060115 Lê Văn Hòa Nam 08/10/1995 Khánh Hòa 6.5 2.5 Rớt
116 15060116 Võ Thị Khánh Hòa Nữ 22/06/1994 Quảng Trị 7 7 Đậu
117 15060117 Phạm Thị Hòa Nữ 20/07/1995 Nam Định 6.5 4 Rớt
118 15060118 Trần Văn Hoan Nam 18/04/1995 Bình Phước 8 4 Rớt
119 15060119 Lê Văn Hoan Nam 10/10/1994 Thanh Hóa 6.5 2 Rớt
120 15060120 Trần Thị Thúy Hoàn Nữ 05/11/1995 Nam Định 7 3.5 Rớt
121 15060121 Nguyễn Văn Hoàng Nam 26/02/1994 Nghệ An 6.5 6.5 Đậu
122 15060122 Đoàn Thị Minh Hoàng Nữ 21/03/1994 Sông Bé 7.5 7 Đậu
123 15060123 Phạm Minh Hoàng Nam 22/10/1991 Sông Bé 6.5 5 Đậu
124 15060124 Trần Thị Bích Hồng Nữ 10/01/1996 Bình Phước 8 6.5 Đậu
125 15060125 Tô Kim Hồng Nữ 24/01/1996 Sông Bé 7 5.5 Đậu
126 15060126 Đặng Kim Hồng Nữ 11/07/1995 Tp.HCM 7.5 6 Đậu
127 15060127 Bùi Thị Bích Hồng Nữ 16/04/1995 Ninh Thuận 8 8.5 Đậu
128 15060128 Nguyễn Thị Huệ Nữ 14/02/1995 Thanh Hóa 8.5 5.5 Đậu
129 15060129 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 22/10/1996 Đắk Lắk 9 8.5 Đậu
130 15060130 Nguyễn Văn Hùng Nam 29/11/1995 Đồng Tháp 8 5 Đậu
131 15060131 Nguyễn Anh Hùng Nam 15/01/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
132 15060132 Nguyễn Việt Hùng Nam 20/01/1995 Thái Bình 7 4.5 Rớt
133 15060133 Nguyễn Duy Hùng Nam 01/05/1995 Sông Bé 8.5 4 Rớt
134 15060134 Phạm Văn Hưng Nam 29/07/1995 Bình Phước 9.5 5 Đậu
135 15060135 Nguyễn Bảo Hưng Nam 22/06/1995 Gia Lai 8.5 6.5 Đậu
136 15060136 Cao Thị Hương Nữ 19/08/1995 Ninh Bình 0 0 x
137 15060137 Trần Thị Hương Nữ 12/05/1993 Đắk Nông 6.5 2.5 Rớt
138 15060138 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 10/12/1995 Quảng Bình 8.5 3.5 Rớt
139 15060139 Hoàng Thị Hương Nữ 20/08/1996 Quảng Bình 7.5 5 Đậu
140 15060140 Trần Thị Thanh Hương Nữ 11/01/1987 Hà Nội 6 0 Rớt
141 15060141 Vũ Thị Hương Nữ 08/06/1996 Hải Phòng 0 0 x
142 15060142 Ngô Mỹ Hương Nữ 15/12/1996 Bình Dương 8 4 Rớt
143 15060143 Lê Thị Xuân Hương Nữ 28/08/1995 Bến Tre 0 0 x
144 15060144 Lê Thị Hương Nữ 12/02/1994 Nghệ An 5 5 Đậu
145 15060145 Ngô Thị Hướng Nữ 27/11/1977 Gia Lai 0 0 x
146 15060146 Ngô Thị Xuân Hường Nữ 30/04/1995 Quảng Ngãi 8 4 Rớt
147 15060147 Trần Thu Hường Nữ 02/06/1996 Hà Nam 6 6 Đậu
148 15060148 Đinh Thanh Huy Nam 12/09/1995 Đắk Lắk 7 3.5 Rớt
149 15060149 Mai Văn Huy Nam 07/01/1995 Bình Dương 8 5.5 Đậu
150 15060150 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 28/03/1996 Bình Định 8 5 Đậu
151 15060151 Lê Thị Huyền Nữ 06/04/1994 Đắk Lắk 5 5.5 Đậu
152 15060152 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 29/10/1996 Tp.HCM 8 4 Rớt
153 15060153 Lê Phạm Huynh Nam 19/03/1996 Bình Dương 8 8 Đậu
154 15060154 Võ Thị Mỹ Huỳnh Nữ 16/12/1996 Bình Dương 7 5.5 Đậu
155 15060155 Vũ Quốc Hoàng Khánh Nam 01/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 9.5 7 Đậu
156 15060156 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 16/01/1995 Sông Bé 4.5 3 Rớt
157 15060157 Trần Thị Khuyên Nữ 22/08/1996 Hà Tĩnh 8 4 Rớt
158 15060158 Trần Mỹ Kiều Nữ 01/12/1996 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
159 15060159 Vũ Hoàng Kim Nữ 30/06/1993 T.p HCM 9 5.5 Đậu
160 15060160 Phan Vũ Trương Lài Nữ 27/04/1996 Bình Dương 9 9 Đậu
161 15060161 Nguyễn Thị Kim Lài Nữ 26/09/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
162 15060162 Trương Thị Thanh Lam Nữ 05/12/1996 Gia Lai 7.5 5 Đậu
163 15060163 Mai Lê Hoàng Lam Nam 06/12/1994 Bến Tre 4.5 7.5 Rớt
164 15060164 Ngô Hoàng Lâm Nam 16/09/1995 Đồng Nai 8.5 8.5 Đậu
165 15060165 Đặng Trúc Lâm Nữ 30/11/1995 Sông Bé 8.5 5.5 Đậu
166 15060166 Cổ Thiện Lâm Nam 15/10/1994 Bình Dương 8 4.5 Rớt
167 15060167 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 25/06/1996 Sông Bé 10 7 Đậu
168 15060168 Nguyễn Thị Lanh Nữ 27/05/1996 An Giang 0 0 x
169 15060169 Nguyễn Lý Nữ 15/11/1996 Bình Dương 7 4 Rớt
170 15060170 Lê Thị Thùy Liên Nữ 06/06/1996 Bình Phước 0 0 x
171 15060171 Đỗ Thị Bích Liên Nữ 22/03/1994 Quảng Ngãi 8.5 5.5 Đậu
172 15060172 Đặng Thị Bích Liên Nữ 06/03/1995 Tây Ninh 8.5 6 Đậu
173 15060173 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 16/06/1996 Bình Dương 9 8 Đậu
174 15060174 Hoàng Thị Ngọc Linh Nữ 15/09/1996 Bình Dương 9 8.5 Đậu
175 15060175 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 19/09/1996 Bình Thuận 6 5.5 Đậu
176 15060176 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 04/09/1996 TP HCM 7.5 6 Đậu
177 15060177 Nguyễn Thị Linh Nữ 06/09/1996 Nghệ An 7.5 5 Đậu
178 15060178 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 25/10/1995 Bình Dương 8 8.5 Đậu
179 15060179 Phạm Mỹ Linh Nữ 30/05/1996 Sông Bé 8 5.5 Đậu
180 15060180 Trần Thị Tuyết Linh Nữ 05/11/1996 Bình Dương 7.5 6 Đậu
181 15060181 Phạm Khánh Linh Nữ 30/05/1996 Sông Bé 7.5 4 Rớt
182 15060182 Võ Thị Phương Linh Nữ 17/09/1996 Bình Dương 7 4.5 Rớt
183 15060183 Đàm Thị Linh Nữ 04/09/1996 Đắk Lắk 0 0 x
184 15060184 Hồ Thị Mỹ Linh Nữ 03/03/1995 Đắk Lắk 7 4 Rớt
185 15060185 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 27/06/1996 Đồng Nai 8 8 Đậu
186 15060186 Nguyễn Thanh Linh Nữ 30/10/1994 Bình Phước 8 4 Rớt
187 15060187 Văn Thị Mỹ Linh Nữ 21/03/1995 Sông Bé 6 3 Rớt
188 15060188 Trương Ngọc Loan Nữ 30/06/1995 Bình Dương 9.5 7 Đậu
189 15060189 Nguyễn Thị Bích Loan Nữ 28/07/1993 Bình Dương 6.5 4 Rớt
190 15060190 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ 24/04/1994 Bình Dương 6 3 Rớt
191 15060191 Ngô Ngọc Phương Loan Nữ 14/03/1996 Bình Thuận 0 0 x
192 15060192 Nguyễn Thị Bích Loan Nữ 28/08/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
193 15060193 Phan Thành Lộc Nam 23/05/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
194 15060194 Nguyễn Văn Lộc Nam 24/09/1995 Hà Nội 7 6.5 Đậu
195 15060195 Nguyễn Tấn Lợi Nam 20/12/1991 Tiền Giang 9 8 Đậu
196 15060196 Đinh Hoàng Long Nam 23/10/1995 Tây Ninh 7.5 6.5 Đậu
197 15060197 Nguyễn Đức Long Nam 27/07/1991 Hà Tĩnh 5 5 Đậu
198 15060198 Nguyễn Công Luật Nam 02/06/1990 Bình Dương 5 3 Rớt
199 15060199 Đoàn Thị Ly Nữ 08/07/1995 Nghệ An 7.5 6.5 Đậu
200 15060200 Nguyễn Thị Mai Nữ 19/11/1994 Lâm Đồng 6 4 Rớt
201 15060201 Trương Nguyễn Trúc Mai Nữ 08/07/1996 Tp.HCM 8 6.5 Đậu
202 15060202 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 02/06/1995 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
203 15060203 Lê Thị Mai Nữ 31/10/1993 Bình Dương 4.5 4 Rớt
204 15060204 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 15/12/1996 Bình Dương 8.5 8 Đậu
205 15060205 Phạm Lê Hồng Mến Nữ 02/01/1996 Vĩnh Long 6 4 Rớt
206 15060206 Bùi Thị Hoài Mi Nữ 15/06/1996 Lâm Đồng 8.5 7.5 Đậu
207 15060207 Lý Hoàng Minh Nam 27/02/1995 Tp.HCM 5.5 6.5 Đậu
208 15060208 Tạ Trà My Nữ 07/04/1996 Bình Dương 6.5 6 Đậu
209 15060209 Hồ Thị Diễm My Nữ 27/06/1995 Quảng Ngãi 4.5 3 Rớt
210 15060210 Bùi Thị Trà My Nữ 23/07/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
211 15060211 Phạm Thị Trà My Nữ 22/07/1996 Đắk Lắk 9 6 Đậu
212 15060212 Lê Hoàng Mỹ Nam 06/09/1995 Nghệ An 8.5 7 Đậu
213 15060213 Lê Thị Hà Mỹ Nữ 08/12/1996 Sông Bé 10 6 Đậu
214 15060214 Nguyễn Mi Na Nữ 11/09/1997 Tp.HCM 8.5 4 Rớt
215 15060215 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 25/07/1994 Sông Bé 9.5 6 Đậu
216 15060216 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 22/12/1995 Lâm Đồng 9.5 5.5 Đậu
217 15060217 Nguyễn Kim Ngân Nữ 26/02/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
218 15060218 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 16/11/1996 Bình Dương 10 7 Đậu
219 15060219 Nguyễn Thị Hoài Ngân Nữ 16/11/1996 Bình Dương 9 7.5 Đậu
220 15060220 Lê Thị Thu Ngân Nữ 01/03/1996 Bình Dương 9 3 Rớt
221 15060221 Nguyễn Như Thủy Ngân Nữ 09/10/1996 Bình Dương 8.5 4 Rớt
222 15060222 Nguyễn Bùi Ngân Nữ 09/12/1994 Vũng Tàu 0 0 x
223 15060223 Lữ Thị Bích Ngân Nữ 27/08/1996 Đồng Nai 7 2.5 Rớt
224 15060224 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 21/02/1993 Bến Tre 8.5 5.5 Đậu
225 15060225 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ 10/01/1996 Quảng Nam 0 0 x
226 15060226 Huỳnh Trương Châu Quảng Kim Ngân Nữ 15/11/1995 Đắk Lắk 9.5 8 Đậu
227 15060227 Cao Hồ Kim Ngân Nữ 31/12/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
228 15060228 Trương Thị Nghị Nữ 12/08/1993 Thanh Hóa 6.5 4 Rớt
229 15060229 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 26/11/1996 Bình Dương 6.5 7 Đậu
230 15060230 Trần Văn Nghĩa Nam 13/09/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
231 15060231 Nguyễn Thành Nghĩa Nam 19/10/1995 Bình Thuận 7 6.5 Đậu
232 15060232 Hàn Thị Ngoan Nữ 16/08/1996 Thanh Hóa 6.5 5 Đậu
233 15060233 Vũ Thị Ánh Ngọc Nữ 20/05/1996 Bình Dương 6.5 7 Đậu
234 15060234 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ 18/09/1989 Đắk Lắk 0 0 x
235 15060235 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 10/02/1995 Phú Thọ 8.5 8 Đậu
236 15060236 Trần Kim Ngọc Nữ 30/01/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
237 15060237 Phạm Thị Kiều Ngọc Nữ 02/10/1996 Bình Dương 9.5 7 Đậu
238 15060238 Phạm Hồng Ngọc Nữ 20/12/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
239 15060239 Chu Thị Kim Nguyên Nữ 04/05/1995 Bình Phước 8.5 8 Đậu
240 15060240 Lê Thị Nguyệt Nữ 07/07/1996 Sông Bé 9 8 Đậu
241 15060241 Đỗ Thị Thanh Nhàn Nữ 06/02/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
242 15060242 Phạm Thị Hồng Nhân Nữ 07/12/1991 Bình Dương 6 7 Đậu
243 15060243 Nguyễn Thị Nhạn Nữ 04/09/1994 Hà Tĩnh 6 4 Rớt
244 15060244 Lại Anh Nhật Nam 26/07/1995 Hà Tĩnh 5.5 4 Rớt
245 15060245 Nguyễn Hoàng Ái Nhi Nữ 23/06/1995 Bình Phước 7.5 7.5 Đậu
246 15060246 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 18/11/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
247 15060247 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 14/08/1996 Đồng Nai 9 5 Đậu
248 15060248 Ngô Uyễn Nhi Nữ 24/01/1994 Gia Lai 8 9.5 Đậu
249 15060249 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 04/03/1995 Bình Phước 7.5 7.5 Đậu
250 15060250 Đỗ Thị Tố Nhi Nữ 19/08/1995 Kon Tum 8 3 Rớt
251 15060251 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 19/11/1995 Phú Yên 8 5.5 Đậu
252 15060252 Đinh Thị Thảo Nhi Nữ 30/08/1996 Lâm Đồng 8.5 9.5 Đậu
253 15060253 Trương Minh Nhị Nam 02/07/1996 Bình Dương 8 7.5 Đậu
254 15060254 Bùi Trần Nhiên Nam 25/11/1995 Bến Tre 9 9 Đậu
255 15060255 Lê Thị Thu Nhớ Nữ 12/06/1995 Lâm Đồng 8 5 Đậu
256 15060256 Nguyễn Thị Thanh Như Nữ 30/06/1994 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
257 15060257 Nguyễn Vũ Quân Như Nữ 30/12/1996 Bình Dương 8 6 Đậu
258 15060258 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 20/06/1996 Đồng Nai 9 6.5 Đậu
259 15060259 Bùi Thị Huỳnh Như Nữ 02/10/1996 Bình Dương 8.5 9 Đậu
260 15060260 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 30/04/1995 Bình Dương 5.5 5 Đậu
261 15060261 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 21/09/1996 Bình Dương 9 5 Đậu
262 15060262 Phạm Trúc Như Nam 28/12/1995 Bình Định 6 5 Đậu
263 15060263 Ngô Thị Yến Như Nữ 20/07/1996 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
264 15060264 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20/02/1995 Đắk Lắk 8.5 7.5 Đậu
265 15060265 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 27/08/1994 Bình Dương 8 5 Đậu
266 15060266 Mai Thị Tuyết Nhung Nữ 13/06/1995 Bình Phước 7 5 Đậu
267 15060267 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 15/05/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
268 15060268 Phạm Thị Mỹ Nhung Nữ 24/05/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
269 15060269 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 17/03/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Rớt
270 15060270 Đặng Thị Nở Nữ 16/03/1994 Đồng Nai 0 0 x
271 15060271 Bùi Thị Bích Nữ Nữ 30/10/1994 Vũng Tàu 7.5 4 Rớt
272 15060272 Đặng Nguyễn Kiều Oanh Nữ 24/08/1994 Sông Bé 8 5.5 Đậu
273 15060273 Hồ Thị Oanh Nữ 01/10/1996 Đắk Lắk 6.5 6 Đậu
274 15060274 Thái Thị Oanh Nữ 08/06/1994 Nghệ An 6 4.5 Rớt
275 15060275 Đỗ Thị Trâm Oanh Nữ 05/05/1993 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
276 15060276 Phạm Hồng Phấn Nữ 10/09/1995 Bến Tre 8.5 5 Đậu
277 15060277 Cao Thành Phát Nam 08/08/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
278 15060278 Nguyễn Hoàng Phong Nam 01/05/1994 Bình Dương 8 5 Đậu
279 15060279 Dương Tấn Phúc Nam 08/07/1995 Đồng Nai 9.5 5.5 Đậu
280 15060280 Lê Nguyễn Minh Phúc Nữ 05/08/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
281 15060281 Nguyễn Thành Phúc Nam 30/06/1996 Bến Tre 4.5 6 Rớt
282 15060282 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 09/09/1995 Sông Bé 8 9 Đậu
283 15060283 Phạm Văn Phúc Nam 09/01/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
284 15060284 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 03/01/1996 Sông Bé 8 10 Đậu
285 15060285 Võ Thị Bích Phương Nữ 29/05/1994 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
286 15060286 Trần Ngọc Linh Phương Nữ 31/08/1996 Bình Dương 7 6.5 Đậu
287 15060287 Lê Thị Mai Phương Nữ 16/10/1996 Ninh Thuận 8.5 8 Đậu
288 15060288 Đặng Thị Bích Phương Nữ 05/11/1995 Bình Phước 8 7 Đậu
289 15060289 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ 12/10/1995 Lâm Đồng 6.5 9 Đậu
290 15060290 Vũ Thị Phương Nữ 13/08/1995 Sông Bé 9 8 Đậu
291 15060291 Nguyễn Thị Thảo Phương Nữ 15/05/1994 Cà Mau 7.5 4 Rớt
292 15060292 Đặng Thị Hà Phương Nữ 05/06/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
293 15060293 Trần Thị Phương Nữ 10/04/1995 Thái Bình 7 5 Đậu
294 15060294 Hà Thị Mai Phương Nữ 16/10/1994 Sông Bé 8.5 5 Đậu
295 15060295 Nguyễn Hoài Phương Nữ 10/09/1996 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
296 15060296 Nguyễn Thị Phương Nữ 10/08/1994 Đắk Lắk 8.5 4.5 Rớt
297 15060297 Lê Thị Bích Phượng Nữ 04/08/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
298 15060298 Bạch Thị Kim Phượng Nữ 20/01/1995 Đắk Lắk 9 8 Đậu
299 15060299 Nguyễn Thông Quang Nam 16/10/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
300 15060300 Nguyễn Quốc Quang Nam 26/10/1995 TP HCM 7 7 Đậu
301 15060301 Cao Thành Quang Nam 03/04/1994 Sông Bé 7.5 6 Đậu
302 15060302 Lê Thị Quế Nữ 12/06/1995 Thanh Hóa 6.5 4 Rớt
303 15060303 Nguyễn Văn Quốc Nam 04/04/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
304 15060304 Nguyễn Thảo Quỳnh Nữ 05/09/1996 Tây Ninh 8 8 Đậu
305 15060305 Phạm Thị Quỳnh Nữ 20/07/1995 Thừa Thiên Huế 9 5.5 Đậu
306 15060306 Võ Như Quỳnh Nữ 13/08/1995 Quảng Bình 7.5 3 Rớt
307 15060307 Tô Kim Sang Nữ 28/08/1996 Sông Bé 9 5.5 Đậu
308 15060308 Huỳnh Phúc Sang Nam 03/10/1995 Bình Dương 8 8 Đậu
309 15060309 Phạm Hoàng Minh Sang Nam 24/11/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
310 15060310 Trần Thị Sáu Nữ 15/10/1990 Thanh Hóa 7 4 Rớt
311 15060311 Lê Thị Sen Nữ 08/05/1996 Thanh Hóa 7 4 Rớt
312 15060312 Nguyễn Tấn Sơn Nam 01/01/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
313 15060313 Hoàng Thị Hoài Sương Nữ 01/01/1996 Quảng Trị 7.5 5 Đậu
314 15060314 Nguyễn Thị Hà Thu Sương Nữ 25/09/1995 Quảng Nam 8 8 Đậu
315 15060315 Trần Ngọc Tài Nam 25/04/1993 Bình Dương 7.5 7 Đậu
316 15060316 Nguyễn Hữu Tài Nam 13/10/1995 Bình Dương 6.5 5.5 Đậu
317 15060317 Phạm Tấn Tài Nam 13/02/1996 Sông Bé 8.5 6 Đậu
318 15060318 Võ Tấn Tài Nam 22/09/1993 Bến Tre 6 3.5 Rớt
319 15060319 Trần Thị Minh Tâm Nữ 25/04/1995 Khánh Hòa 9.5 9 Đậu
320 15060320 Trương Thị Tâm Nữ 07/07/1996 Bình Định 0 0 x
321 15060321 Nguyễn Thị Tâm Nữ 02/02/1990 Thanh Hóa 8 7.5 Đậu
322 15060322 Hoàng Xuân Tâm Nam 07/09/1994 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
323 15060323 Trần Thiện Tân Nam 24/08/1997 Bình Dương 0 0 x
324 15060324 Lê Thị Anh Tha Nữ 17/06/1996 Bình Thuận 9.5 9.5 Đậu
325 15060325 Đặng Hồng Thái Nam 13/11/1995 Bình Phước 8 8.5 Đậu
326 15060326 Hoàng Thị Thắm Nữ 11/09/1996 Sông Bé 8.5 6 Đậu
327 15060327 Từ Thị Thắm Nữ 01/03/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
328 15060328 Phạm Văn Thắng Nam 06/07/1995 Hưng Yên 9 8 Đậu
329 15060329 Trương Đức Thắng Nam 04/01/1996 Bình Thuận 4.5 3.5 Rớt
330 15060330 Ngô Ngọc Thắng Nam 19/07/1995 Thanh Hóa 7.5 3 Rớt
331 15060331 Nguyễn Hoàng Thanh 11/10/1996 Tây Ninh 8 6 Đậu
332 15060332 Nguyễn Thị Thanh Nữ 25/09/1994 Phú Yên 0 0 x
333 15060333 Phạm Thị Ngọc Thanh Nữ 14/08/1994 Đồng Nai 8.5 8.5 Đậu
334 15060334 Nguyễn Thị Thanh Nữ 09/09/1995 Bắc Giang 8.5 5.5 Đậu
335 15060335 Vũ Đức Thành Nam 20/09/1991 Hải Dương 8.5 5.5 Đậu
336 15060336 Nguyễn Tấn Thành Nam 16/02/1995 Bình Phước 7.5 5.5 Đậu
337 15060337 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 29/10/1993 Sông Bé 9 3.5 Rớt
338 15060338 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 20/05/1995 Nghệ An 8 9.5 Đậu
339 15060339 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/03/1996 Bình Dương 7.5 8 Đậu
340 15060340 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 03/05/1995 Đắk Lắk 8.5 3 Rớt
341 15060341 Trần Thị Thu Thảo Nữ 10/05/1995 Gia Lai 9.5 6.5 Đậu
342 15060342 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 09/08/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
343 15060343 Trần Thị Thảo Nữ 10/05/1996 Cà Mau 8 5.5 Đậu
344 15060344 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 04/03/1995 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
345 15060345 Hoàng Thị Thanh Thảo Nữ 09/04/1977 Thái Bình 7.5 6 Đậu
346 15060346 Trần Thanh Thế Nam 10/10/1994 Bình Thuận 6.5 4 Rớt
347 15060347 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 15/10/1995 Bình Dương 5.5 3.5 Rớt
348 15060348 Đoàn Thị Thi Nữ 28/03/1995 Bình Định 7.5 5 Đậu
349 15060349 Nguyễn Hữu Thiện Nam 18/06/1996 Bình Dương 7 8 Đậu
350 15060350 Hồ Minh Thiện Nam 06/02/1986 Bình Dương 7.5 5 Đậu
351 15060351 Nguyễn Trung Thịnh Nam 09/05/1995 Bình Phước 6.5 5 Đậu
352 15060352 Nguyễn Thị Trúc Thơ Nữ 04/08/1995 Bình Định 8 0 Rớt
353 15060353 Nguyễn Thị Tường Thơ Nữ 04/07/1996 Long An 8 4 Rớt
354 15060354 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 04/01/1991 Bình Dương 8 5 Đậu
355 15060355 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 18/06/1995 Đồng Tháp 9 4 Rớt
356 15060356 Trương Văn Thông Nam 05/03/1995 Bình Dương 9 3 Rớt
357 15060357 Nguyễn Thị Thu Nữ 22/10/1993 Thái Bình 7 3.5 Rớt
358 15060358 Lê Trần Minh Thư Nữ 20/12/1996 Sông Bé 8 8 Đậu
359 15060359 Trượng Văn Thừa Nam 12/02/1996 Ninh Thuận 7.5 7 Đậu
360 15060360 Nguyễn Thị Thuần Nữ 05/01/1996 Thanh Hóa 8.5 9 Đậu
361 15060361 Đỗ Thị Thuận Nữ 07/07/1993 Bình Dương 8 8 Đậu
362 15060362 Nguyễn Văn Thuận Nam 21/07/1991 Quảng Ngãi 7 8 Đậu
363 15060363 Nguyễn Hoài Thương Nữ 02/02/1995 Hà Tĩnh 0 0 x
364 15060364 Nguyễn Thị Hằng Thương Nữ 25/01/1996 Bình Dương 3 4 Rớt
365 15060365 Nguyễn Thị Tuyết Thương Nữ 03/04/1995 Vũng Tàu 9 9 Đậu
366 15060366 Đặng Thị Thúy Nữ 25/03/1993 Bình Dương 7.5 6 Đậu
367 15060367 Đinh Thị Thúy Nữ 24/04/1996 Sông Bé 9 9.5 Đậu
368 15060368 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 23/12/1995 Bình Dương 8.5 8 Đậu
369 15060369 Nguyễn Thị Thúy Nữ 17/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 8.5 4 Rớt
370 15060370 Phan Thị Thùy Nữ 06/09/1994 Hà Tĩnh 0 0 x
371 15060371 Đàm Thị Minh Thùy Nữ 10/07/1995 Gia Lai 9 7 Đậu
372 15060372 Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 01/01/1996 Bình Dương 9 4 Rớt
373 15060373 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 05/09/1996 Đồng Nai 8 8 Đậu
374 15060374 Nguyễn Thị Thủy Nữ 10/09/1994 Ninh Thuận 9 8 Đậu
375 15060375 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 03/04/1993 Nghệ An 6.5 5.5 Đậu
376 15060376 Trần Thị Thu Thủy Nữ 22/01/1995 Quảng Ngãi 8 6 Đậu
377 15060377 Dương Thủy Tiên Nữ 13/07/1992 Bình Dương 8 5 Đậu
378 15060378 Nguyễn Thị Tiến Nữ 15/11/1995 Thanh Hóa 6 8.5 Đậu
379 15060379 Trần Văn Tiếp Nam 07/01/1994 Cần Thơ 6 9 Đậu
380 15060380 Cao Hữu Toàn Nam 26/07/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
381 15060381 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 05/05/1996 Bình Dương 7 3.5 Rớt
382 15060382 Võ Thị Bích Trâm Nữ 10/07/1996 Bình Định 7 8 Đậu
383 15060383 Bùi Huỳnh Phương Trâm Nữ 01/09/1995 Bình Dương 6 3.5 Rớt
384 15060384 Dương Thị Mai Trâm Nữ 26/12/1996 Sông Bé 6.5 7 Đậu
385 15060385 Võ Thị Bích Trâm Nữ 05/02/1995 Bình Dương 7 4 Rớt
386 15060386 Cù Thị Quỳnh Trang Nữ 28/06/1994 Nghệ An 7 4 Rớt
387 15060387 Nguyễn Thị Trang Nữ 23/04/1995 Thanh Hóa 8 6 Đậu
388 15060388 Phan Thị Linh Trang Nữ 13/02/1996 Đắk Lắk 0 0 x
389 15060389 Đinh Phạm Thùy Trang Nữ 26/01/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
390 15060390 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/06/1995 Thái Bình 7.5 4 Rớt
391 15060391 Lê Thị Trang Nữ 07/11/1996 Vĩnh Phúc 5.5 5 Đậu
392 15060392 Trần Thị Trang Nữ 10/02/1989 Hà Tĩnh 7.5 5 Đậu
393 15060393 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 11/02/1995 Đắk Lắk 9.5 6 Đậu
394 15060394 Lê Thị Hà Trang Nữ 16/12/1995 Đắk Lắk 9.5 8 Đậu
395 15060395 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 10/04/1993 Bình Dương 8.5 9 Đậu
396 15060396 Trần Thị Thùy Trang Nữ 20/08/1993 Sóc Trăng 0 0 x
397 15060397 Lê Thị Thùy Trang Nữ 13/04/1996 Bình Dương 0 0 x
398 15060398 Lê Thị Huyền Trang Nữ 01/09/1994 Bình Dương 7.5 7 Đậu
399 15060399 Phan Thị Thùy Trang Nữ 07/07/1995 Nghệ An 7.5 5 Đậu
400 15060400 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 03/05/1994 Đắk Lắk 8 4.5 Rớt
401 15060401 Vũ Văn Trăng Nam 07/06/1995 Nam Định 7 5 Đậu
402 15060402 Nguyễn Duy Trí Nam 02/02/1994 Nghệ An 7.5 2 Rớt
403 15060403 Nguyễn Minh Triều Nam 01/12/1995 Bình Dương 9 7.5 Đậu
404 15060404 Vũ Hoàng Triều Nam 06/03/1995 Tp.HCM 8 6 Đậu
405 15060405 Trần Thị Kiều Trinh Nữ 22/09/1995 Quảng Nam 6 7.5 Đậu
406 15060406 Phan Hoàng Diễm Trúc Nữ 20/09/1995 Sông Bé 9 4 Rớt
407 15060407 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 27/09/1996 Bình Thuận 0 0 x
408 15060408 Phan Lê Trung Nam 01/03/1998 An Giang 8 4 Rớt
409 15060409 Trương Nữ Bé Nữ 10/05/1996 Ninh Thuận 8.5 2 Rớt
410 15060410 Nguyễn Cẩm Nữ 31/01/1995 Sông Bé 0 0 x
411 15060411 Võ Thanh Tuấn Nam 26/12/1995 Bình Dương 8 8 Đậu
412 15060412 Huỳnh Duy Tuấn Nam 06/02/1995 Trà Vinh 7.5 5.5 Đậu
413 15060413 Nguyễn Quang Tuyến Nam 04/06/1995 Bến Tre 9 8 Đậu
414 15060414 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 16/01/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
415 15060415 Lương Thị Thanh Tuyền Nữ 30/12/1996 Bình Dương 10 8.5 Đậu
416 15060416 Huỳnh Thanh Tuyền Nữ 23/04/1994 Sông Bé 8 4 Rớt
417 15060417 Lê Thị Tuyết Nữ 04/12/1994 Thanh Hóa 8.5 7 Đậu
418 15060418 Bùi Thị Tuyết Nữ 12/02/1994 Thanh Hóa 7.5 4 Rớt
419 15060419 Hồ Thị Ánh Tuyết Nữ 12/09/1996 Bình Dương 7.5 4 Rớt
420 15060420 Đặng Thị Tuyết Nữ 20/08/1994 Bình Thuận 9 4 Rớt
421 15060421 Bùi Tú Uyên Nữ 01/08/1994 Bình Dương 0 0 x
422 15060422 Nguyễn Thị Quỳnh Vân Nữ 28/10/1995 Thái Bình 7.5 5 Đậu
423 15060423 Trịnh Thị Kiều Vân Nữ 23/09/1996 Bến Tre 0 0 x
424 15060424 Phan Thị Thanh Vân Nữ 29/09/1995 Ninh Thuận 8 7.5 Đậu
425 15060425 Lương Thị Vân Nữ 04/08/1995 Ninh Bình 9 8 Đậu
426 15060426 Lê Thị Vân Nữ 10/08/1995 Thanh Hóa 7 3.5 Rớt
427 15060427 Nguyễn Thành Vàng Nam 07/02/1992 Tp.HCM 6 2 Rớt
428 15060428 Nguyễn Danh Mai Vi Nữ 14/11/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 8.5 5.5 Đậu
429 15060429 Lưu Gia Vi Nữ 01/05/1994 Bình Phước 8 2.5 Rớt
430 15060430 Trần Quang Vinh Nam 25/08/1996 Bình Dương 5.5 3.5 Rớt
431 15060431 Đoàn Công Vinh Nam 01/12/1997 Bình Dương 0 0 x
432 15060432 Lê Thế Vinh Nam 03/11/1995 Tiền Giang 6 4 Rớt
433 15060433 Lê Thị Hoàng Nữ 02/05/1995 Quảng Ngãi 7 4 Rớt
434 15060434 Bùi Phượng Vỹ Nữ 05/01/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
435 15060435 Lâm Tiểu Xiêu Nữ 24/10/1995 Bình Dương 6.5 4 Rớt
436 15060436 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 06/01/1994 Ninh Bình 8 5.5 Đậu
437 15060437 Vương Hoàng Yến Nữ 15/10/1995 Sông Bé 8.5 4 Rớt
438 15060438 Lê Thị Kim Yến Nữ 12/09/1995 Bình Dương 0 0 x
439 15060439 Mai Thị Yến Nữ 25/12/1993 Thanh Hóa 4 3 Rớt
440 15060440 Trần Thị Yêu Nữ 09/10/1995 Thái Bình 7.5 3 Rớt
Danh sách này có 440 thí sinh.

watch_later
28/09/2015 00:00:00  
visibility
 901