Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (05B/2015) khóa 15051 Ngày 15 tháng 08 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15051001 Nguyễn Ngọc Thu An Nữ 03/04/1994 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
2 15051002 Nguyễn Hồng An Nữ 09/02/1985 Đồng Nai 8 7.5 Đậu
3 15051003 Lê Thị Hoàng Anh Nữ 17/08/1992 Bình Dương 7.5 9 Đậu
4 15051004 Nguyễn Phan Phương Anh Nữ 09/03/1993 Bình Dương 7.5 7 Đậu
5 15051005 Hoàng Tuấn Anh Nam 28/03/1993 Bình Dương 7 7.5 Đậu
6 15051006 Lê Thị Bé Bảy Nữ 31/08/1993 Bình Thuận 8.5 6.5 Đậu
7 15051007 Vũ Thị Ngọc Bích Nữ 28/02/1988 Sông Bé 7.5 7 Đậu
8 15051008 Nguyễn Phạm Ngọc Bích Nữ 19/10/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
9 15051009 Lê Thị Thanh Bình Nữ 21/12/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
10 15051010 Đặng Thị Chi Nữ 04/10/1994 Thái Nguyên 7.5 7 Đậu
11 15051011 Nguyễn Thị Chinh Nữ 21/07/1994 Vĩnh Phúc 8 7.5 Đậu
12 15051012 Đặng Văn Cường Nam 15/05/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
13 15051013 Nguyễn Thị Hồng Dân Nữ 28/10/1994 Cà Mau 8 10 Đậu
14 15051014 Tăng Thị Ngọc Diễm Nữ 02/05/1992 Bình Dương 7.5 6 Đậu
15 15051015 Lê Thị Ngọc Diễm Nữ 13/10/1993 Đồng Nai 8 9 Đậu
16 15051016 Trần Thị Lê Dinh Nữ 19/01/1987 Bình Dương 0 0 x
17 15051017 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 18/08/1993 Bình Phước 0 0 x
18 15051018 Trương Thị Ngọc Dung Nữ 24/06/1993 Bình Dương 6.5 7 Đậu
19 15051019 Vương Anh Dũng Nam 09/04/1993 Tp.HCM 6 8.5 Đậu
20 15051020 Hồ Khánh Duy Nam 21/09/1992 Bình Dương 8.5 10 Đậu
21 15051021 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 25/01/1994 Bình Dương 7 10 Đậu
22 15051022 Nguyễn Hồng Huỳnh Giao Nữ 02/11/1994 Sông Bé 7.5 7 Đậu
23 15051023 Lê Thị Nữ 13/03/1981 Thanh Hóa 7 9 Đậu
24 15051024 Trần Thị Hồng Hạ Nữ 29/09/1994 Sông Bé 9 5 Đậu
25 15051025 Vũ Ngọc Hải Nam 19/01/1993 Nam Định 7 6 Đậu
26 15051026 Bùi Thị Ngọc Hân Nữ 01/01/1991 Bình Dương 7 6.5 Đậu
27 15051027 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 26/06/1993 Bình Dương 6.5 8.5 Đậu
28 15051028 Bùi Thị Thanh Hằng Nữ 20/06/1994 Bình Định 8.5 9 Đậu
29 15051029 Nguyễn Thị Cẩm Hằng Nữ 24/07/1988 Bình Dương 8.5 9 Đậu
30 15051030 Lê Thị Hằng Nữ 06/01/1995 Sông Bé 6 9.5 Đậu
31 15051031 Phan Thị Ngọc Hằng Nữ 23/12/1995 Bình Phước 6.5 9.5 Đậu
32 15051032 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 14/09/1994 Bình Dương 8 7 Đậu
33 15051033 Huỳnh Kim Hạnh Nữ 15/05/1986 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
34 15051034 Lê Thị Vinh Hạnh Nữ 05/08/1975 Long An 8.5 2.5 Rớt
35 15051035 Phạm Tấn Hào Nam 10/04/1992 Bình Dương 6.5 7.5 Đậu
36 15051036 Đỗ Thị Hiền Nữ 07/07/1991 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
37 15051037 Trần Thị Hồng Hoa Nữ 19/11/1992 Bình Dương 7 7.5 Đậu
38 15051038 Lê Thị Hoa Nữ 08/05/1993 Thanh Hóa 8 6 Đậu
39 15051039 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 29/03/1992 Bình Dương 9 9.5 Đậu
40 15051040 Nguyễn Thị Kiều Hương Nữ 08/01/1993 Bình Phước 9 8 Đậu
41 15051041 Hồ Thị Hương Nữ 12/05/1993 Nghệ An 8.5 8.5 Đậu
42 15051042 Bùi Thị Xuân Hương Nữ 22/02/1992 Bình Dương 8 6 Đậu
43 15051043 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 01/02/1993 Sông Bé 9 9.5 Đậu
44 15051044 Mai Thị Hường Nữ 05/08/1991 Sông Bé 7 8 Đậu
45 15051045 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
46 15051046 Trần Ngọc Huyền Nữ 21/10/1993 Đồng Nai 8 9 Đậu
47 15051047 Võ Nguyễn Thuận Khanh Nữ 20/08/1994 Bình Phước 9 6 Đậu
48 15051048 Trần Đăng Khoa Nam 04/12/1994 Bình Dương 9 8.5 Đậu
49 15051049 Thái Thị Cẩm Lài Nữ 15/10/1990 Bình Dương 8 9.5 Đậu
50 15051050 Nguyễn Thị Trúc Lan Nữ 21/03/1993 Bình Dương 8 7 Đậu
51 15051051 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 01/03/1973 Hà Tĩnh 8.5 7.5 Đậu
52 15051052 Trương Thị Lệ Nữ 06/11/1992 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
53 15051053 Nguyễn Thanh Liêm Nam 10/01/1985 Bình Dương 8 7 Đậu
54 15051054 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 16/10/1993 Bình Dương 8.5 10 Đậu
55 15051055 Tô Mỹ Linh Nữ 27/02/1992 Bình Dương 8 8.5 Đậu
56 15051056 Nguyễn Thị Linh Nữ 02/10/1992 Nghệ An 8 9 Đậu
57 15051057 Nguyễn Thị Linh Nữ 10/06/1994 Bình Dương 9 8 Đậu
58 15051058 Lê Vũ Khánh Linh Nữ 20/09/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
59 15051059 Trần Thị Thúy Loan Nữ 18/05/1991 Bình Dương 0 0 x
60 15051060 Vũ Thanh Loan Nữ 07/07/1995 Nam Định 8 9.5 Đậu
61 15051061 Nguyễn Văn Long Nam 16/07/1996 Bắc Giang 8 10 Đậu
62 15051062 Võ Ngọc Nữ 12/01/1990 Bình Dương 8.5 8 Đậu
63 15051063 Phạm Thị Kim Nữ 26/05/1993 Đồng Nai 8.5 9.5 Đậu
64 15051064 Hồ Văn Minh Nam 25/11/1974 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
65 15051065 Lý Ngọc Minh Nữ 28/10/1991 Bình Dương 8.5 9 Đậu
66 15051066 Nguyễn Thị Phương Minh Nữ 12/05/1993 Sông Bé 8 9 Đậu
67 15051067 Trương Thị Như Mỹ Nữ 08/12/1987 Gia Lai 8 6 Đậu
68 15051068 Nguyễn Thúy Nga Nữ 14/08/1995 Đắk Lắk 9 9 Đậu
69 15051069 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 03/08/1993 Bình Dương 8 10 Đậu
70 15051070 Lê Thị Thanh Nga Nữ 09/02/1992 Bình Dương 8 9 Đậu
71 15051071 Huỳnh Ngọc Ngân Nữ 06/05/1993 Sông Bé 8 6 Đậu
72 15051072 Lê Trần Kim Ngọc Nữ 17/07/1994 Bình Dương 8 8.5 Đậu
73 15051073 Bùi Thị Bảo Ngọc Nữ 10/07/1993 Bình Dương 8.5 5 Đậu
74 15051074 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 01/11/1988 Bình Dương 8 6.5 Đậu
75 15051075 Nguyễn Tấn Tú Ngọc Nữ 02/09/1994 Sông Bé 9 8 Đậu
76 15051076 Võ Thanh Nguyên Nữ 25/07/1994 Tp.HCM 9 10 Đậu
77 15051077 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 02/11/1994 Đồng Nai 8.5 6 Đậu
78 15051078 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 09/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 8 7.5 Đậu
79 15051079 Huỳnh Thị Thanh Nhàn Nữ 22/08/1992 Bình Dương 8 7 Đậu
80 15051080 Phan Thị Nhi Nữ 18/06/1993 Đắk Lắk 8.5 7 Đậu
81 15051081 Nguyễn Thị Băng Nhi Nữ 23/12/1995 Kon Tum 7.5 6 Đậu
82 15051082 Đặng Thị Yến Như Nữ 06/08/1993 Bình Dương 7.5 6 Đậu
83 15051083 Dương Thị Hồng Nhung Nữ 14/11/1992 Đồng Nai 8 6 Đậu
84 15051084 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 29/08/1990 Bình Dương 7.5 9 Đậu
85 15051085 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 26/06/1982 Bình Dương 8 6.5 Đậu
86 15051086 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 19/05/1980 Bình Dương 6 2 Rớt
87 15051087 Đặng Thị Ngọc Oanh Nữ 02/01/1992 Bình Dương 9 8 Đậu
88 15051088 Đoàn Hoài Phong Nam 15/06/1993 Bình Dương 8 7.5 Đậu
89 15051089 Khưu Hải Phong Nam 14/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 8.5 5 Đậu
90 15051090 Nguyễn Hoài Phúc Nữ 03/05/1993 Cà Mau 8 6.5 Đậu
91 15051091 Huỳnh Thị Phúc Nữ 18/09/1991 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
92 15051092 Lê Thị Kim Phụng Nữ 26/10/1995 Bình Dương 8 9.5 Đậu
93 15051093 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 25/10/1969 Bình Dương 6.5 5 Đậu
94 15051094 Cao Thị Mai Phương Nữ 10/03/1995 Sông Bé 8 6 Đậu
95 15051095 Phạm Thị Mai Phương Nữ 01/12/1996 TP. Hồ Chí Minh 8 8 Đậu
96 15051096 Ngô Thị Tuyết Phượng Nữ 09/04/1976 Bình Dương 6.5 3.5 Rớt
97 15051097 Nguyễn Hồng Phượng Nữ 13/02/1982 Bình Dương 8.5 7 Đậu
98 15051098 Trương Bảo Quân Nữ 03/02/1971 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
99 15051099 Trần Quốc Quang Nam 15/07/1993 Sông Bé 9 10 Đậu
100 15051100 Trần Tuyết Qúi Nam 14/10/1982 Bến Tre 8.5 2.5 Rớt
101 15051101 Khuất Thị Ngọc Sang Nữ 20/01/1993 Bình Dương 7.5 5 Đậu
102 15051102 Cao Thị Thanh Tâm Nữ 25/09/1995 Đắk Nông 7.5 6 Đậu
103 15051103 Phạm Minh Tân Nam 03/05/1993 Bình Dương 7 2.5 Rớt
104 15051104 Võ Thị Hồng Thắm Nữ 14/09/1985 Bình Dương 7.5 9 Đậu
105 15051105 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 18/09/1994 Bình Dương 8 10 Đậu
106 15051106 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 08/05/1995 Sông Bé 8.5 9 Đậu
107 15051107 Nguyễn Thị Thanh Nữ 12/05/1972 Sông Bé 8 1 Rớt
108 15051108 Lê Thị Linh Thảo Nữ 08/02/1980 Bình Dương 9 10 Đậu
109 15051109 Nguyễn Thy Thanh Thảo Nữ 07/04/1992 Đồng Nai 7.5 7.5 Đậu
110 15051110 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 28/01/1991 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
111 15051111 Lê Thị Thu Thảo Nữ 22/08/1995 Sông Bé 8 7.5 Đậu
112 15051112 Võ Thị Ngọc Thảo Nữ 24/06/1992 Bình Dương 9 8 Đậu
113 15051113 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 12/10/1992 Bình Dương 8 6.5 Đậu
114 15051114 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 02/05/1993 Tiền Giang 8 5.5 Đậu
115 15051115 Trần Thị Kim Thoại Nữ 23/09/1981 Bình Dương 6 5 Đậu
116 15051116 Trương Nguyễn Hoài Thu Nữ 13/06/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
117 15051117 Hoàng Thị Thu Nữ 08/11/1992 Bình Dương 8 9 Đậu
118 15051118 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 14/03/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
119 15051119 Phạm Anh Thư 16/08/1993 Bình Dương 9 6 Đậu
120 15051120 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 01/12/1995 Đồng Nai 8.5 5 Đậu
121 15051121 Võ Thanh Thúy Nữ 12/05/1986 Bình Dương 8.5 8 Đậu
122 15051122 Nguyễn Như Thy Nữ 18/10/1993 Tp.HCM 8.5 8.5 Đậu
123 15051123 Lê Ngọc Bích Trâm Nữ 19/08/1995 Bình Dương 8 9 Đậu
124 15051124 Đặng Thị Bích Trâm Nữ 20/12/1991 Bình Dương 8 7.5 Đậu
125 15051125 Văn Thị Huỳnh Trâm Nữ 09/03/1995 Sông Bé 9 10 Đậu
126 15051126 Vương Thị Bích Trâm Nữ 09/02/1993 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
127 15051127 Huỳnh Ngọc Quỳnh Trân Nữ 26/03/1995 Bình Thuận 8 9.5 Đậu
128 15051128 Đặng Đào Nhã Trân Nữ 08/06/1992 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
129 15051129 Nguyễn Huyền Trang Nữ 12/07/1992 Bình Dương 8 7.5 Đậu
130 15051130 Văn Thị Hồng Trang Nữ 15/09/1980 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
131 15051131 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/05/1994 Bình Phước 9 6 Đậu
132 15051132 Trần Thị Thu Trang Nữ 17/05/1991 Bình Dương 8 7.5 Đậu
133 15051133 Vương Kim Trang Nữ 13/05/1995 Sông Bé 8.5 6 Đậu
134 15051134 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 02/08/1992 Bình Dương 8 9.5 Đậu
135 15051135 Lâm Thị Minh Trang Nữ 25/08/1995 Gia Lai 8.5 5.5 Đậu
136 15051136 Nguyễn Thúy Trinh Nữ 28/09/1992 Bình Dương 7 8 Đậu
137 15051137 Đặng Quốc Trọng Nam 21/12/1992 Bình Dương 0 0 x
138 15051138 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 11/10/1992 Bình Dương 8 6 Đậu
139 15051139 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 13/09/1995 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
140 15051140 Nguyễn Trương Minh Nam 20/07/1995 Sông Bé 8 9.5 Đậu
141 15051141 Lê Hữu Tuấn Nam 25/09/1990 Hà Tĩnh 0 0 x
142 15051142 Phan Ngọc Bích Tuyền Nữ 07/03/1988 Đồng Nai 8.5 6 Đậu
143 15051143 Ngô Thị Thanh Tuyền Nữ 16/06/1988 Tây Ninh 0 0 x
144 15051144 Trương Hoàng Phương Uyên Nữ 02/07/1995 Đồng Nai 8.5 10 Đậu
145 15051145 Thân Thị Hồng Vân Nữ 15/04/1995 Kiên Giang 7.5 8.5 Đậu
146 15051146 Nguyễn Thanh Vàng Nam 27/10/1994 Bình Dương 7.5 7 Đậu
147 15051147 Ngô Thoại Vy Nữ 21/06/1990 Bình Dương 8 10 Đậu
148 15051148 Lê Thị Kim Yến Nữ 01/10/1992 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
149 15051149 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 20/06/1991 Đồng Nai 8 8.5 Đậu
Danh sách này có 149 thí sinh.

watch_later
17/08/2015 00:00:00  
visibility
 631