Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (05A/2015) khóa 15050 Ngày 15 tháng 08 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15050001 Nguyễn Thị An Nữ 20/02/1996 Bình Dương 9.5 5 Đậu
2 15050002 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 20/09/1996 Bình Dương 10 7 Đậu
3 15050003 Trịnh Ngọc Ánh Nữ 25/11/1994 Hải Dương 7.5 3 Rớt
4 15050004 Phùng Hải Bằng Nam 04/01/1994 Bình Dương 8 2.5 Rớt
5 15050005 Nguyễn Phạm Bảo Châu Nữ 14/02/1996 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
6 15050006 Trần Thị Kim Chi Nữ 16/08/1996 Bình Dương 9 7 Đậu
7 15050007 Trương Kiều Chi Nữ 15/06/1995 Ninh Thuận 8.5 6 Đậu
8 15050008 Phan Thị Kim Chung Nữ 09/04/1995 Quảng Ngãi 7 5 Đậu
9 15050009 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 14/07/1995 Đồng Tháp 9.5 3.5 Rớt
10 15050010 Lê Thị Anh Đào Nữ 24/10/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 5 4.5 Rớt
11 15050011 Bùi Thị Anh Đào Nữ 07/01/1991 Bình Dương 10 5 Đậu
12 15050012 Nguyễn Thị Dung Nữ 06/10/1995 Nghệ An 9.5 1.5 Rớt
13 15050013 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 02/12/1996 Sông Bé 10 6 Đậu
14 15050014 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 08/08/1996 Sông Bé 9.5 3.5 Rớt
15 15050015 Nguyễn Khánh Duy Nam 04/07/1993 Bình Dương 9.5 3.5 Rớt
16 15050016 Võ Thị Hồng Gấm Nữ 24/12/1995 Bình Dương 10 4 Rớt
17 15050017 Nguyễn Minh Hải Nam 28/03/1994 Đắk Lắk 8 7 Đậu
18 15050018 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 07/04/1995 Bình Dương 9.5 5 Đậu
19 15050019 Trương Thị Lệ Hằng Nữ 10/09/1996 Sông Bé 7.5 4 Rớt
20 15050020 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ 31/03/1995 Tp.HCM 10 5 Đậu
21 15050021 Nguyễn Thị Phương Hạnh Nữ 20/01/1996 Sông Bé 10 8 Đậu
22 15050022 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/09/1980 Bình Phước 9 0 Rớt
23 15050023 Trần Thị Minh Hiếu Nữ 11/11/1996 Bình Dương 9 5 Đậu
24 15050024 Nguyễn Thị Hoài Nữ 24/11/1996 Sông Bé 9 5 Đậu
25 15050025 Phan Thị Kim Hoàng Nữ 18/11/1993 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
26 15050026 Nguyễn Văn Hùng Nam 29/11/1995 Đồng Tháp 9 3.5 Rớt
27 15050027 Nguyễn Thị Minh Hường Nữ 20/09/1992 Khánh Hòa 0 0 x
28 15050028 An Thị Thúy Hường Nữ 09/02/1993 Bình Dương 8 6 Đậu
29 15050029 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 08/08/1996 Đắk Lắk 7.5 3.5 Rớt
30 15050030 Trần Thị Minh Khoa Nữ 09/10/1981 Quảng Nam - Đà Nẵng 8 5 Đậu
31 15050031 Đặng Trúc Lâm Nữ 30/11/1995 Sông Bé 8.5 4 Rớt
32 15050032 Nguyễn Thị Lan Nữ 07/07/1995 Quảng Ngãi 6.5 4.5 Rớt
33 15050033 Võ Thị Tố Linh Nữ 30/09/1995 Gia Lai 8.5 5 Đậu
34 15050034 Lê Văn Linh Nam 07/09/1996 Bình Thuận 6.5 4 Rớt
35 15050035 Trần Thị Thùy Linh Nữ 22/04/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
36 15050036 Phùng Viết Linh Nam 22/03/1990 Thanh Hóa 5.5 4 Rớt
37 15050037 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 08/03/1995 Bình Dương 10 7.5 Đậu
38 15050038 Tống Thị Lựu Nữ 15/06/1995 Thanh Hóa 9.5 7.5 Đậu
39 15050039 Trần Thị Mai Nữ 25/08/1996 Vĩnh Phúc 9 7 Đậu
40 15050040 Trần Thị Diễm My Nữ 18/01/1994 Bình Định 9.5 2.5 Rớt
41 15050041 Huỳnh Hữu Nam Nam 30/08/1994 Tp.HCM 9 5.5 Đậu
42 15050042 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 08/04/1991 Đồng Nai 10 3.5 Rớt
43 15050043 Vũ Thị Nga Nữ 17/03/1995 Nghệ An 9.5 5 Đậu
44 15050044 Nguyễn Thị Ngà Nữ 12/04/1994 Đắk Lắk 9 4 Rớt
45 15050045 Hoàng Thị Ngân Nữ 24/04/1994 Thanh Hóa 5.5 5 Đậu
46 15050046 Nguyễn Như Thủy Ngân Nữ 09/10/1996 Bình Dương 8.5 4.5 Rớt
47 15050047 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 05/11/1992 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
48 15050048 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 08/01/1996 Hà Tĩnh 8 5 Đậu
49 15050049 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ 18/09/1989 Đắk Lắk 10 8 Đậu
50 15050050 Nguyễn Võ Hạnh Nguyên Nữ 08/08/1995 Tây Ninh 9 4 Rớt
51 15050051 Phạm Thanh Nhàn Nữ 17/06/1995 Tây Ninh 8 4.5 Rớt
52 15050052 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 21/09/1996 Bình Dương 9 3.5 Rớt
53 15050053 Hồ Thị Tâm Nữ 16/08/1995 Nghệ An 7.5 5 Đậu
54 15050054 Nguyễn Hồng Phương Thảo Nữ 17/07/1993 Bình Dương 7.5 5 Đậu
55 15050055 Bùi Thị Thảo Nữ 03/09/1995 Hải Hưng 10 5 Đậu
56 15050056 Đào Nguyên Hồng Thảo Nữ 01/03/1996 Tp.HCM 0 0 x
57 15050057 Võ Thị Thảo Nữ 25/06/1995 Nghệ An 9.5 5.5 Đậu
58 15050058 Huỳnh Tấn Thế Nam 20/03/1993 Bình Thuận 8.5 3 Rớt
59 15050059 Nguyễn Thị Tuyết Thiết Nữ 22/02/1996 Bình Định 10 4 Rớt
60 15050060 Đặng Công Vũ Thịnh Nam 02/07/1993 Đà Nẵng 9.5 5 Đậu
61 15050061 Nguyễn Thị Yến Thu Nữ 30/07/1994 Bình Dương 7 5 Đậu
62 15050062 Nguyễn Thị Thu Nữ 04/11/1994 Bình Phước 8.5 1.5 Rớt
63 15050063 Nguyễn Văn Thuận Nam 21/07/1991 Quảng Ngãi 7 4 Rớt
64 15050064 Bùi Thị Thu Thủy Nữ 16/06/1993 Hài Phòng 8.5 7 Đậu
65 15050065 Nguyễn Thị Thuyên Nữ 22/03/1985 Bình Dương 9.5 5 Đậu
66 15050066 Lê Thị Huyền Trang Nữ 01/07/1993 Ninh Bình 9.5 6.5 Đậu
67 15050067 Nguyễn Minh Cao Triết Nam 01/07/1983 Bình Dương 10 7.5 Đậu
68 15050068 Đào Thị Diễm Trinh Nữ 04/08/1995 Bình Phước 8.5 6 Đậu
69 15050069 Trần Thị Tuyết Trinh Nữ 10/02/1995 Bình Thuận 9.5 6 Đậu
70 15050070 Mầu Lê Thanh Trúc Nữ 02/01/1983 Bình Dương 8 5 Đậu
71 15050071 Vũ Thị Nữ 20/03/1996 Bình Phước 8 6.5 Đậu
72 15050072 Trần Thị Ngọc Như Tuyết Nữ 25/09/1993 Đắk Lắk 5.5 3.5 Rớt
73 15050073 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 09/11/1996 Sông Bé 10 5 Đậu
74 15050074 Lê Thị Yến Nữ 10/07/1989 Thanh Hóa 7 4 Rớt
Danh sách này có 74 thí sinh.

watch_later
17/08/2015 00:00:00  
visibility
 948