Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (04B/2015) khóa 15041 Ngày 25 tháng 07 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15041001 Nguyễn Thị Ngọc An Nữ 02/06/1992 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
2 15041002 Phạm Ngọc Ẩn Nữ 07/04/1991 Sông Bé 9 5.5 Đậu
3 15041003 Nguyễn Vân Anh Nữ 14/08/1994 Bình Dương 8 7 Đậu
4 15041004 Trương Thị Vân Anh Nữ 22/08/1994 Thanh Hóa 8.5 9.5 Đậu
5 15041005 Hà Thị Ngọc Anh Nữ 08/02/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
6 15041006 Đinh Thế Anh Nam 11/01/1989 Bình Dương 7 7 Đậu
7 15041007 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 27/06/1990 Bình Dương 7.5 5 Đậu
8 15041008 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 12/06/1995 Sông Bé 9 8.5 Đậu
9 15041009 Võ Tuấn Bão Nam 23/09/1995 Sông Bé 8 7.5 Đậu
10 15041010 Lý Ngọc Bích Nữ 27/04/1989 Bình Dương 8 10 Đậu
11 15041011 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 01/07/1995 Sông Bé 7 5.5 Đậu
12 15041012 Phạm Thị Mộng Cẩm Nữ 03/03/1993 Bình Dương 9.5 8 Đậu
13 15041013 Võ Thị Trương Chi Nữ 29/04/1990 Bình Dương 6.5 5.5 Đậu
14 15041014 Trần Thị Liên Chi Nữ 24/08/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
15 15041015 Trần Văn Cường Nam 27/08/1993 Bình Dương 6.5 6 Đậu
16 15041016 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 27/12/1995 Đồng Nai 9 8 Đậu
17 15041017 Nguyễn Phúc Dầu Nam 01/10/1996 Sông Bé 8.5 8 Đậu
18 15041018 Bùi Ngọc Diễm Nữ 01/01/1992 Bình Dương 8 9.5 Đậu
19 15041019 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 23/04/1995 Sông Bé 9 10 Đậu
20 15041020 Huỳnh Ngọc Diễm Nữ 27/08/1994 Bình Dương 8 7 Đậu
21 15041021 Huỳnh Cao Kiều Diễm Nữ 02/01/1994 Bình Định 8.5 8 Đậu
22 15041022 Nguyễn Văn Điểm Nam 22/12/1980 Thái Bình 7.5 5.5 Đậu
23 15041023 Nguyễn Thanh Điền Nam 15/09/1995 Sông Bé 9.5 8.5 Đậu
24 15041024 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 18/09/1994 Bình Dương 9 10 Đậu
25 15041025 Trượng Thị Dung Nữ 03/08/1995 Ninh Thuận 8.5 5 Đậu
26 15041026 Lê Thị Thùy Dương Nữ 23/01/1995 Bình Dương 9 8.5 Đậu
27 15041027 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 13/11/1995 Sông Bé 9.5 8.5 Đậu
28 15041028 Võ Thanh Duyên Nữ 28/04/1994 Sông Bé 8.5 9 Đậu
29 15041029 Phạm Võ Ngọc Giàu Nữ 01/10/1994 Thừa Thiên Huế 7 3.5 Rớt
30 15041030 Trần Thị Hồng Hạ Nữ 29/09/1994 Sông Bé 9 3.5 Rớt
31 15041031 Nguyễn Lý Huỳnh Ngọc Hân Nữ 06/01/1994 Bình Dương 8 6.5 Đậu
32 15041032 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 02/11/1995 Đồng Nai 8.5 7.5 Đậu
33 15041033 Bùi Thị Hằng Nữ 14/02/1994 Quảng Ngãi 9 7 Đậu
34 15041034 Phạm Thị Kim Hằng Nữ 22/05/1994 Bình Dương 9.5 10 Đậu
35 15041035 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 13/04/1995 Sông Bé 9 9 Đậu
36 15041036 Hồ Thị Mỹ Hằng Nữ 30/06/1994 Đắk Nông 8.5 8.5 Đậu
37 15041037 Lý Thị Hằng Nữ 06/04/1995 Bình Phước 7 3.5 Rớt
38 15041038 Chế Thị Kim Hằng Nữ 23/10/1995 Ninh Thuận 9 8.5 Đậu
39 15041039 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 20/11/1994 Nghệ An 8 9.5 Đậu
40 15041040 Nguyễn Phạm Mỹ Hạnh Nữ 20/01/1994 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
41 15041041 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 13/03/1994 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
42 15041042 Vương Quốc Hậu Nam 17/01/1990 Bình Dương 9 9.5 Đậu
43 15041043 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 12/08/1994 Lâm Đồng 0 0 x
44 15041044 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 15/08/1987 Cần Thơ 7.5 3 Rớt
45 15041045 Phạm Ngọc Hiệp Nữ 10/06/1993 Sông Bé 7.5 7 Đậu
46 15041046 Trần Thị Hoa Nữ 19/07/1993 Hà Tây 8 7.5 Đậu
47 15041047 Trần Thị Hòa Nữ 14/04/1996 Đắk Lắk 8 7 Đậu
48 15041048 Đặng Thị Thu Hoài Nữ 08/06/1994 Nghệ An 8.5 6.5 Đậu
49 15041049 Phạm Thị Hồng Nữ 09/07/1994 Bình Phước 8 7 Đậu
50 15041050 Lê Thị Mộng Hồng Nữ 20/12/1984 Bình Dương 7.5 5 Đậu
51 15041051 Nguyễn Phước Hùng Nam 24/10/1995 Cần Thơ 9 10 Đậu
52 15041052 Liêu Bảo Hương Nữ 13/04/1993 Bình Dương 8.5 5 Đậu
53 15041053 Trần Thị Quỳnh Hương Nữ 13/01/1994 Quảng Nam 8 9 Đậu
54 15041054 Nguyễn Thị Hương Nữ 01/05/1993 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đậu
55 15041055 Trần Thị Hường Nữ 07/09/1995 Thái Bình 8.5 8.5 Đậu
56 15041056 Huỳnh Thị Trần Huy Nữ 30/06/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
57 15041057 Phạm Thị Huyền Nữ 28/12/1994 Hải Dương 8.5 9 Đậu
58 15041058 Ka Huyễn Nữ 30/05/1991 Lâm Đồng 8.5 7 Đậu
59 15041059 Trần Nguyên Khang Nam 07/12/1992 Bình Dương 8 7.5 Đậu
60 15041060 Võ Nguyễn Thuận Khanh Nữ 20/08/1994 Bình Phước 0 6 Rớt
61 15041061 Ngô Văn Kiệt Nam 03/08/1995 Sông Bé 8 7 Đậu
62 15041062 Đoàn Thị Mỹ Kiều Nữ 20/07/1995 Bình Dương 8.5 10 Đậu
63 15041063 Nguyễn Ái Lâm Nữ 15/05/1996 Bến Tre 8 9 Đậu
64 15041064 Tô Hồng Lan Nữ 12/11/1986 Bình Dương 8.5 10 Đậu
65 15041065 Phạm Ngọc Lành Nữ 05/06/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
66 15041066 Nguyễn Thị Lệ Nữ 10/01/1994 Hà Tĩnh 8.5 9 Đậu
67 15041067 Phan Thị Phương Liên Nữ 22/03/1995 Đồng Nai 9 10 Đậu
68 15041068 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ 18/08/1996 Ninh Thuận 7 7 Đậu
69 15041069 Nguyễn Thị Linh Nữ 26/03/1994 Đắk Lắk 8 9 Đậu
70 15041070 Trương Thụy Ngọc Linh Nữ 16/05/1995 Sông Bé 0 0 x
71 15041071 Vũ Thanh Loan Nữ 07/07/1994 Nam Định 0 9.5 Rớt
72 15041072 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 12/01/1995 Bình Dương 8 9.5 Đậu
73 15041073 Nguyễn Thanh Long Nam 18/07/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
74 15041074 Thân Văn Long Nam 04/01/1995 Bắc Giang 6.5 10 Đậu
75 15041075 Lê Trần Trúc Ly Nữ 21/04/1994 Đồng Nai 7.5 9.5 Đậu
76 15041076 Lê Tuyết Mai Nữ 11/11/1995 Sông Bé 0 0 x
77 15041077 Nguyễn Thị Mai Nữ 04/11/1994 Tp.HCM 0 9 Rớt
78 15041078 Đồng Thị Miền Nữ 15/06/1992 Nam Định 8.5 7.5 Đậu
79 15041079 Đỗ Thị My Nữ 07/05/1995 Quảng Ngãi 8.5 10 Đậu
80 15041080 Trương Thị Như Mỹ Nữ 08/12/1987 Gia Lai 0 0 x
81 15041081 Võ Thành Nam Nam 23/11/1994 Bình Dương 8 9.5 Đậu
82 15041082 Trần Thị Thanh Nga Nữ 20/09/1991 Hà Tĩnh 7.5 7 Đậu
83 15041083 Phạm Thị Nga Nữ 26/04/1993 Nghệ An 8.5 8.5 Đậu
84 15041084 Lê Thị Nga Nữ 27/11/1994 Hà Tĩnh 8 8 Đậu
85 15041085 Lăng Thị Nga Nữ 22/09/1994 Sông Bé 8 8.5 Đậu
86 15041086 Đỗ Thị Quý Ngân Nữ 14/10/1993 Bình Dương 6.5 7 Đậu
87 15041087 Huỳnh Thị Thúy Ngân Nữ 03/04/1995 Long An 7 3.5 Rớt
88 15041088 Nguyễn Ngọc Châu Ngân Nữ 28/11/1995 Sông Bé 8.5 9 Đậu
89 15041089 Phạm Huỳnh Ngân Nữ 30/12/1995 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
90 15041090 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 11/04/1995 Trà Vinh 7.5 9.5 Đậu
91 15041091 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ 21/11/1995 Sông Bé 8.5 8 Đậu
92 15041092 Bùi Thị Tuyết Ngân Nữ 14/01/1994 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
93 15041093 Nguyễn Vương Khánh Ngọc Nữ 11/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 8.5 10 Đậu
94 15041094 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 02/02/1993 Đắk Lắk 9 8.5 Đậu
95 15041095 Nguyễn Thị Thanh Nhã Nữ 11/06/1994 Đồng Nai 8.5 10 Đậu
96 15041096 Phạm Thị Nhàn Nữ 20/01/1995 Bình Phước 8.5 7.5 Đậu
97 15041097 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 09/08/1991 Tp.HCM 0 0 x
98 15041098 Phan Thị Nhi Nữ 18/06/1993 Đắk Lắk 8 5 Đậu
99 15041099 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 21/08/1995 Bình Dương 8.5 10 Đậu
100 15041100 Hồ Thị Tuyết Nhung Nữ 17/07/1991 Bình Dương 7.5 7 Đậu
101 15041101 Nguyễn Thị Nhung Nữ 10/07/1994 Bình Dương 8 9 Đậu
102 15041102 Bồ Thị Nương Nữ 21/05/1992 Bình Dương 9 9.5 Đậu
103 15041103 Lâm Ngọc Yến Oanh Nữ 30/08/1992 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
104 15041104 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 01/11/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
105 15041105 Lương Thị Phú Nữ 26/01/1992 Bình Dương 8.5 7 Đậu
106 15041106 Nguyễn Thị Diễm Phúc Nữ 29/03/1994 Lâm Đồng 8 9 Đậu
107 15041107 Lâm Tiểu Quang Nam 27/10/1993 Bình Dương 6.5 7.5 Đậu
108 15041108 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 15/10/1994 Thanh Hóa 8.5 9.5 Đậu
109 15041109 Hoàng Xuân Diễm Quỳnh Nữ 06/01/1994 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
110 15041110 Phạm Thị Sang Nữ 04/10/1991 Bắc Ninh 7.5 7 Đậu
111 15041111 Nguyễn Văn Sanh Nam 08/12/1992 Bình Dương 9 9 Đậu
112 15041112 Đăng Thị Thanh Tâm Nữ 25/10/1988 Đồng Nai 8.5 10 Đậu
113 15041113 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 30/08/1991 Bình Dương 8.5 7 Đậu
114 15041114 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 01/01/1994 Cà Mau 9 7 Đậu
115 15041115 Lương Hoài Thơ Nữ 18/08/1990 Bình Dương 9 7 Đậu
116 15041116 Trương Thị Cẩm Thoa Nữ 06/08/1994 Bình Dương 8 9 Đậu
117 15041117 Trương Thị Ngọc Thoa Nữ 27/02/1994 Sông Bé 8.5 9 Đậu
118 15041118 Cao Hoài Thu Nữ 21/02/1995 Bình Dương 9 9.5 Đậu
119 15041119 Từ Thanh Thu Nữ 11/09/1992 Đồng Nai 8.5 8 Đậu
120 15041120 Trần Thị Hoài Thu Nữ 22/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 9 9.5 Đậu
121 15041121 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/09/1981 Bình Dương 8 6 Đậu
122 15041122 Hoàng Thị Minh Thư Nữ 26/07/1995 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
123 15041123 Thái Anh Thư Nữ 09/12/1995 Sông Bé 8 7.5 Đậu
124 15041124 Huỳnh Thị Diễm Thúy Nữ 19/06/1995 Bình Phước 7 5 Đậu
125 15041125 Mai Thị Thanh Thủy Nữ 20/08/1994 Bình Phước 7 7.5 Đậu
126 15041126 Nguyễn Thị Thủy Nữ 28/08/1995 Thanh Hóa 7.5 8 Đậu
127 15041127 Trương Thị Thủy Nữ 13/07/1993 Bình Dương 7.5 10 Đậu
128 15041128 Đoàn Thị Như Thủy Nữ 19/05/1995 Sông Bé 8 10 Đậu
129 15041129 Lê Thị Thu Thủy Nữ 09/06/1995 Bình Định 7.5 10 Đậu
130 15041130 Dương Ngọc Thy Nữ 19/11/1996 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
131 15041131 Đỗ Trúc Thy Nữ 18/04/1994 Kiên Giang 9 9.5 Đậu
132 15041132 Lê Thị Mỹ Tiên Nữ 15/03/1993 Đồng Tháp 8.5 9.5 Đậu
133 15041133 Trần Thanh Tiền Nữ 20/04/1995 Sông Bé 8 10 Đậu
134 15041134 Lê Nhựt Toàn Nam 12/11/1995 Bình Dương 8.5 10 Đậu
135 15041135 Trần Thái Bảo Trâm Nữ 31/10/1994 Bình Dương 8 7.5 Đậu
136 15041136 Trần Thị Minh Trâm Nữ 05/01/1992 Bình Dương 7.5 7 Đậu
137 15041137 Trần Bảo Trâm Nữ 05/01/1994 Bình Dương 9 9.5 Đậu
138 15041138 Nguyễn Thị Trâm Nữ 19/07/1991 Bình Dương 8.5 6 Đậu
139 15041139 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 17/02/1995 Bình Dương 8 8.5 Đậu
140 15041140 Trương Thị Huỳnh Trang Nữ 24/08/1995 Sông Bé 7.5 9 Đậu
141 15041141 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/08/1995 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
142 15041142 Phan Thị Thanh Trang Nữ 30/05/1995 Bình Dương 8.5 8 Đậu
143 15041143 Phan Thị Lệ Trinh Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8 8.5 Đậu
144 15041144 Lê Thị Uyên Trinh Nữ 12/02/1996 Ninh Thuận 6.5 10 Đậu
145 15041145 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 11/01/1995 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
146 15041146 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 15/09/1996 Bình Dương 8 10 Đậu
147 15041147 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 11/10/1992 Bình Dương 0 0 x
148 15041148 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 13/09/1995 Bình Dương 0 7.5 Rớt
149 15041149 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 15/04/1994 Long An 7 8.5 Đậu
150 15041150 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 19/05/1996 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
151 15041151 Nguyễn Thị Út Nữ 21/01/1993 Bình Dương 8 3 Rớt
152 15041152 Nguyễn Vũ Phương Uyên Nữ 09/05/1995 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
153 15041153 Phan Thị Thanh Xuân Nữ 29/09/1996 Bình Dương 8 10 Đậu
154 15041154 Tô Thị Kim Yến Nữ 17/11/1994 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
155 15041155 Bùi Kim Yến Nữ 27/08/1993 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
156 15041156 Nguyễn Thị Thanh Yến Nữ 14/03/1996 Long An 8.5 10 Đậu
Danh sách này có 156 thí sinh.

watch_later
27/07/2015 00:00:00  
visibility
 641