Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (03B/2015) khóa 15031 Ngày 13 tháng 06 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15031001 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 09/03/1992 Đồng Tháp 7.5 7 Đậu
2 15031002 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 07/12/1991 Bình Dương 0 0 x
3 15031003 Trần Minh Châu Nam 02/05/1994 Bình Dương 7 6 Đậu
4 15031004 Nguyễn Thị Châu Nữ 21/09/1992 Bình Dương 7 7.5 Đậu
5 15031005 Nguyễn Ngọc Phương Chi Nữ 19/11/1995 Tp.HCM 8.5 10 Đậu
6 15031006 Lê Thành Đạt Nam 10/11/1994 Bình Dương 7 9.5 Đậu
7 15031007 Nguyễn Duy Đạt Nam 07/07/1994 Thái Bình 8.5 9.5 Đậu
8 15031008 Nguyễn Thị Diệu Nữ 06/10/1995 Gia Lai 8 7.5 Đậu
9 15031009 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 04/04/1994 Bình Phước 7 10 Đậu
10 15031010 Vũ Hùng Dương Nam 09/01/1994 Lâm Đồng 7 7 Đậu
11 15031011 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 14/05/1995 Bình Dương 8 8.5 Đậu
12 15031012 Tạ Thị Thúy Hằng Nữ 02/09/1995 Nghệ An 6.5 2.5 Rớt
13 15031013 Trương Ngọc Hậu Nam 18/04/1992 Bình Dương 7 10 Đậu
14 15031014 Vũ Thị Hợi Nữ 17/04/1995 Nghệ An 8 6.5 Đậu
15 15031015 Trần Thị Mai Hương Nữ 25/02/1991 Bình Dương 0 0 x
16 15031016 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 20/01/1994 Bình Định 7.5 7 Đậu
17 15031017 Phạm Thị Liên Nữ 05/06/1993 Bình Dương 8.5 8 Đậu
18 15031018 Lâm Bội Linh Nữ 01/06/1995 Tiền Giang 7.5 7.5 Đậu
19 15031019 Nguyễn Thị Bảo Ly Nữ 25/12/1994 Quảng Nam 8 6.5 Đậu
20 15031020 Phạm Thị Như Nữ 08/04/1994 Quảng Bình 8 6 Đậu
21 15031021 Trương Thị Nữ 28/10/1995 Lâm Đồng 7.5 9.5 Đậu
22 15031022 Phạm Thị Nhàn Nữ 20/01/1995 Bình Phước 8.5 2.5 Rớt
23 15031023 Lương Thị Nhung Nữ 02/03/1991 Hải Dương 8 7 Đậu
24 15031024 Trần Bảo Ni Nữ 07/12/1996 Vĩnh Long 8 9 Đậu
25 15031025 Lữ Tiến Phát Nam 04/07/1994 Sông Bé 7.5 10 Đậu
26 15031026 Hà Hữu Phúc Nam 16/10/1995 Bình Phước 6.5 7 Đậu
27 15031027 Ngô Thị Phúc Nữ 02/08/1996 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
28 15031028 Lê Thị Bích Phương Nữ 31/12/1995 Bình Dương 9 6.5 Đậu
29 15031029 Trương Nguyễn Cát Phượng Nữ 11/11/1995 Bình Dương 0 0 x
30 15031030 Hoàng Thị Phượng Nữ 03/06/1993 Bình Phước 8 2 Rớt
31 15031031 Huỳnh Ngọc Quế Nữ 27/05/1984 Bình Dương 7 9 Đậu
32 15031032 Nguyễn Thị Lệ Sang Nữ 20/11/1995 Đắk Lắk 8 6.5 Đậu
33 15031033 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 16/09/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
34 15031034 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 04/08/1983 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
35 15031035 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 23/03/1995 Gia Lai 6.5 6.5 Đậu
36 15031036 Nguyễn Tâm Hiếu Thanh Nam 27/09/1987 Sông Bé 9 8.5 Đậu
37 15031037 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 28/08/1994 Bình Dương 8 9.5 Đậu
38 15031038 Vũ Đức Thành Nam 06/08/1994 Đồng Nai 9 6 Đậu
39 15031039 Nguyễn Hiếu Thu Thảo Nữ 04/01/1995 Sông Bé 9 8.5 Đậu
40 15031040 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 21/03/1995 Sông Bé 8 9 Đậu
41 15031041 Trịnh Văn Thiện Nam 10/05/1995 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
42 15031042 Châu Phước Thọ Nam 17/10/1995 Đồng Nai 8 9.5 Đậu
43 15031043 Nguyễn Thị Thơm Nữ 10/05/1993 Thanh Hóa 8.5 5.5 Đậu
44 15031044 Lê Minh Thư Nữ 25/07/1995 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
45 15031045 Hồ Thị Mỹ Thuận Nữ 10/10/1995 Bình Định 8.5 6 Đậu
46 15031046 Trần Hoài Ánh Thương Nữ 20/05/1995 Đồng Nai 8.5 8.5 Đậu
47 15031047 Lê Mạnh Thương Nữ 19/10/1995 Sông Bé 9 8 Đậu
48 15031048 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 22/04/1996 Tp.HCM 9 10 Đậu
49 15031049 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 07/07/1994 Bình Dương 8 5.5 Đậu
50 15031050 Hồ Thị Thu Thủy Nữ 22/02/1992 Đắk Lắk 0 0 x
51 15031051 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 08/05/1986 Bình Dương 6.5 2 Rớt
52 15031052 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 15/06/1995 Đắk Lắk 8.5 3.5 Rớt
53 15031053 Thị Kim Tiếng Nữ 18/04/1993 Tây Ninh 7 6 Đậu
54 15031054 Phạm Thị Sơn Trà Nữ 03/02/1995 Tiền Giang 8.5 2.5 Rớt
55 15031055 Ngô Minh Trí Nam 04/10/1995 Bình Phước 8.5 5.5 Đậu
56 15031056 Bồ Thị Trinh Nữ 02/05/1995 Bình Dương 9.5 9 Đậu
57 15031057 Nguyễn Đình Thy Trúc Nữ 05/07/1995 Bình Dương 9 3.5 Rớt
58 15031058 Trần Tuấn Nam 27/08/1994 Bình Dương 8.5 7 Đậu
59 15031059 Lê Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/03/1995 Bình Dương 9 8.5 Đậu
60 15031060 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 30/11/1995 Bình Dương 8.5 3.5 Rớt
61 15031061 Nguyễn Phước Uyên Nữ 23/11/1994 Tp.HCM 9.5 5 Đậu
62 15031062 Nguyễn Vũ Bảo Uyên Nữ 16/09/1993 Bình Dương 8.5 2.5 Rớt
63 15031063 Huỳnh Thanh Vân Nữ 26/06/1989 Bình Dương 8 8.5 Đậu
64 15031064 Phan Thị Hà Vy Nữ 20/03/1995 Quảng Ngãi 0 3.5 Rớt
65 15031065 Nguyễn Trần Uyên Vy Nữ 06/01/1995 Đồng Nai 9 5 Đậu
66 15031066 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 05/06/1995 Bình Phước 9 5.5 Đậu
Danh sách này có 66 thí sinh.

watch_later
15/06/2015 00:00:00  
visibility
 983