Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (03A/2015) khóa 15030 Ngày 13 tháng 06 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15030001 Tôn Thị Hoài An Nữ 07/09/1994 Bình Dương 0 0 x
2 15030002 Trần Thị Phương Ân Nữ 19/07/1996 Bình Dương 4.5 4 Rớt
3 15030003 Võ Lê Quốc Anh Nam 23/09/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
4 15030004 Vũ Thị Kim Anh Nữ 19/12/1996 Hà Nam 8 3 Rớt
5 15030005 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 26/08/1996 Thanh Hóa 9.5 5.5 Đậu
6 15030006 Vũ Thị Thu Ba Nữ 24/03/1995 Bình Dương 9.5 4 Rớt
7 15030007 Huỳnh Nhật Bản Nam 30/03/1994 Quảng Ngãi 7.5 3.5 Rớt
8 15030008 Lê Thanh Bình Nam 10/01/1996 Đồng Nai 8.5 4 Rớt
9 15030009 Hoàng Thị Bình Nữ 02/02/1994 Bình Phước 7 4 Rớt
10 15030010 Nguyễn Hữu Cảnh Nam 27/09/1995 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
11 15030011 Nguyễn Kim Chi Nữ 28/12/1995 Bình Dương 9 4 Rớt
12 15030012 Trương Thị Kim Chi Nữ 05/08/1996 Ninh Thuận 9 4 Rớt
13 15030013 Vũ Thị Kim Chi Nữ 13/08/1995 Bình Phước 7.5 3.5 Rớt
14 15030014 Lê Thị Kim Chi Nữ 02/02/1994 Vĩnh Long 8.5 3 Rớt
15 15030015 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 14/07/1995 Đồng Tháp 9.5 3 Rớt
16 15030016 Nguyễn Quốc Cường Nam 27/04/1994 Bình Dương 9 6 Đậu
17 15030017 Đoàn Nguyễn Tâm Đan Nữ 01/01/1995 Tây Ninh 8 7 Đậu
18 15030018 Lê Thị Dẻo Nữ 02/04/1993 Bình Dương 5.5 3 Rớt
19 15030019 Đào Thị Ngọc Diên 28/05/1996 Quảng Ngãi 6.5 1 Rớt
20 15030020 Phạm Thị Diệp Nữ 23/10/1995 Đắk Lắk 9 0.5 Rớt
21 15030021 Nguyễn Thị Diệu Nữ 23/02/1996 Bình Định 10 7 Đậu
22 15030022 Phạm Thị Mỹ Diệu Nữ 16/03/1995 Bình Định 9.5 3 Rớt
23 15030023 Phạm Thị Thu Diệu Nữ 27/09/1995 Bình Dương 0 0 x
24 15030024 Trần Đức Dinh Nam 28/07/1985 Đắk Lắk 8.5 5 Đậu
25 15030025 Lê Thị Mỹ Đính Nữ 24/02/1995 Bình Định 8.5 5 Đậu
26 15030026 Nguyễn Thị Đông Nữ 09/10/1995 Hải Dương 9 3 Rớt
27 15030027 Võ Việt Đức Nam 30/10/1995 Đồng Nai 7.5 7 Đậu
28 15030028 Hà Thị Kim Dung Nữ 23/06/1994 Bình Thuận 7 4 Rớt
29 15030029 Lê Thị Thùy Dung Nữ 26/11/1996 Quảng Ngãi 9 3.5 Rớt
30 15030030 Nguyễn Đăng Phương Dung Nữ 23/02/1993 Tp.HCM 5 4 Rớt
31 15030031 Lê Thị Dương Nữ 08/05/1995 Nghệ An 8.5 5 Đậu
32 15030032 Trịnh Huỳnh Công Duy Nam 06/04/1994 Bình Dương 7 5 Đậu
33 15030033 Nguyễn Trường Duy Nam 06/03/1990 Sông Bé 6.5 4 Rớt
34 15030034 Phan Phương Duy Nữ 04/03/1994 Trung Quốc 7 3 Rớt
35 15030035 Đoàn Lê Duy Nam 06/11/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
36 15030036 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 09/10/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
37 15030037 Nguyễn Thị Thanh Duyên Nữ 28/10/1995 Đồng Nai 9 4 Rớt
38 15030038 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 22/12/1995 Bình Phước 7 5 Đậu
39 15030039 Gỉai Nam 11/06/1990 Bình Dương 7.5 5 Đậu
40 15030040 Thái Thị Châu Giang Nữ 15/11/1995 Đồng Tháp 9 5 Đậu
41 15030041 Phạm Thị Xuân Giang Nữ 30/04/1995 Bình Thuận 9 3 Rớt
42 15030042 Lê Thị Thúy Nữ 06/11/1995 Tp.HCM 8.5 5 Đậu
43 15030043 Nguyễn Phạm Lệ Thu Nữ 10/09/1995 Bình Thuận 9.5 2.5 Rớt
44 15030044 Đinh Thị Thu Nữ 29/09/1994 Sông Bé 8 4 Rớt
45 15030045 Phan Thị Thu Nữ 04/11/1996 Bình Dương 9.5 5 Đậu
46 15030046 Nguyễn Thị Hải Nữ 02/11/1993 Bình Dương 7.5 4 Rớt
47 15030047 Nguyễn Minh Hải Nam 28/03/1994 Đắk Lắk 7.5 4 Rớt
48 15030048 Trần Thị Diệu Hằng Nữ 14/04/1995 Quảng Bình 6 4 Rớt
49 15030049 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 20/06/1994 Sông Bé 6.5 2.5 Rớt
50 15030050 Trần Thị Mỹ Hằng Nữ 08/08/1995 Bình Dương 9 2 Rớt
51 15030051 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 20/09/1998 Hà Nội 3 1 Rớt
52 15030052 Hồ Thị Thu Hạnh Nữ 20/10/1995 Thanh Hóa 8 5 Đậu
53 15030053 Hồ Thị Hạnh Nữ 01/10/1995 Bình Dương 6 2.5 Rớt
54 15030054 Phan Thị Hạnh Nữ 28/07/1994 Hà Tĩnh 7.5 5 Đậu
55 15030055 Nguyễn Thị Ngọc Hạo Nữ 30/09/1996 Bình Dương 5 3.5 Rớt
56 15030056 Nguyễn Minh Hậu Nam 24/06/1994 Đắk Lắk 6 4 Rớt
57 15030057 Hồ Văn Hậu Nam 26/03/1995 Đắk Lắk 7.5 3 Rớt
58 15030058 Trần Thị Thu Hiền Nữ 01/01/1995 Sông Bé 9.5 7 Đậu
59 15030059 Đỗ Ngọc Hiệp Nam 08/10/1993 Hà Nam 9.5 5 Đậu
60 15030060 Trương Thị Hoa Nữ 10/08/1994 Thanh Hóa 9 7 Đậu
61 15030061 Nguyễn Quốc Hòa Nam 20/10/1994 Bình Dương 9 5.5 Đậu
62 15030062 Lê Trúc Hòa Nam 07/07/1995 Bình Thuận 6 4 Rớt
63 15030063 Nguyễn Thúy Hoàng Nữ 02/01/1996 Bình Định 0 0 x
64 15030064 Nguyễn Thị Hợi Nữ 18/06/1995 Sông Bé 9.5 7 Đậu
65 15030065 Huỳnh Thu Hồng Nữ 12/06/1995 Bình Dương 9 7 Đậu
66 15030066 Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/03/1994 Bình Dương 8.5 3.5 Rớt
67 15030067 Phan Thị Mỹ Hương Nữ 02/01/1996 Lâm Đồng 9.5 4 Rớt
68 15030068 Hồ Thị Hương Nữ 20/06/1994 Huế 8.5 5 Đậu
69 15030069 Vũ Thị Mai Hương Nữ 03/12/1994 Long An 9 5 Đậu
70 15030070 Phạm Thị Diễm Hương Nữ 26/01/1993 Nam Định 7.5 2 Rớt
71 15030071 Trịnh Thị Thu Hương Nữ 06/03/1995 Bình Phước 7 4 Rớt
72 15030072 Đường Thị Thanh Huyền Nữ 17/12/1995 Nghệ An 8 3.5 Rớt
73 15030073 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 08/04/1995 Phú Yên 8.5 4 Rớt
74 15030074 Trần Nguyên Khang Nam 07/12/1992 Bình Dương 7.5 5 Đậu
75 15030075 Lê Thị Kiều Nữ 09/02/1995 Bình Dương 9.5 7 Đậu
76 15030076 Nguyễn Thị Vương Kỳ Nữ 30/09/1995 Quảng Ngãi 8 5 Đậu
77 15030077 Lê Thị Bích Lam Nữ 19/11/1995 Phú Yên 9.5 9 Đậu
78 15030078 Nguyễn Thị Nguyên Lâm Nữ 27/07/1995 Đắk Lắk 5 5 Đậu
79 15030079 Trần Văn Lâm Nam 15/12/1995 Bình Phước 7.5 5 Đậu
80 15030080 Nguyễn Thành Lâm Nam 23/10/1995 Bình Dương 6.5 6 Đậu
81 15030081 Nguyễn Thị Hồng Nữ 04/07/1995 Kon Tum 9.5 6 Đậu
82 15030082 Dương Thị Liên Nữ 15/04/1994 Bắc Giang 7 5 Đậu
83 15030083 Bùi Thị Liên Nữ 06/06/1995 Hà Tĩnh 6 4 Rớt
84 15030084 Nguyễn Ánh Khánh Linh Nữ 28/11/1993 Thái Bình 6 5.5 Đậu
85 15030085 Đoàn Thị Linh Nữ 14/08/1996 Ninh Bình 8 4 Rớt
86 15030086 Huỳnh Thị Giao Linh Nữ 01/09/1995 Sóc Trăng 7.5 4 Rớt
87 15030087 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 20/09/1996 Bình Thuận 5 2.5 Rớt
88 15030088 Lê Văn Linh Nam 07/09/1996 Bình Thuận 7 3 Rớt
89 15030089 Dương Thị Mỹ Linh Nữ 29/01/1995 Bình Phước 9.5 3 Rớt
90 15030090 Nguyễn Thị Huyền Linh Nữ 21/01/1994 Bình Phước 7.5 5 Đậu
91 15030091 Võ Yến Linh Nữ 19/06/1995 Bình Dương 6.5 4 Rớt
92 15030092 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 14/09/1994 Bình Dương 9 4.5 Rớt
93 15030093 Lê Kim Loan Nữ 16/11/1990 Bình Dương 7 3 Rớt
94 15030094 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 25/01/1994 Bình Dương 6.5 6 Đậu
95 15030095 Phạm Thị Kim Loan Nữ 25/05/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
96 15030096 Nguyễn Minh Long Nam 14/06/1993 Bình Dương 9 5 Đậu
97 15030097 Nguyễn Thị Luyến Nữ 10/05/1995 Lâm Đồng 10 2.5 Rớt
98 15030098 Đoàn Thị Thanh Nữ 13/12/1995 Bình Dương 10 7 Đậu
99 15030099 Lương Thị Thu Mai Nữ 05/06/1996 Đắk Lắk 8 2.5 Rớt
100 15030100 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 09/08/1995 Sông Bé 9.5 5.5 Đậu
101 15030101 Nguyễn Thị Mến Nữ 17/03/1994 Đắk Lắk 9.5 6.5 Đậu
102 15030102 Vũ Hoàng Mi Nữ 08/04/1995 Bình Dương 8.5 3 Rớt
103 15030103 Hoàng Hữu Minh Nam 12/12/1995 Bình Dương 8 3.5 Rớt
104 15030104 Tô Vương Thanh Minh Nữ 25/06/1993 Lâm Đồng 0 0 x
105 15030105 Trương Thị Như Mỹ Nữ 08/12/1987 Gia Lai 8.5 7.5 Đậu
106 15030106 Hồ Ngọc Nga Nữ 07/06/1995 Tây Ninh 9 7 Đậu
107 15030107 Nguyễn Thị Nga Nữ 01/04/1996 Thanh Hóa 8 1.5 Rớt
108 15030108 Nguyễn Xuân Linh Ngân Nữ 22/10/1995 Bình Dương 5.5 5.5 Đậu
109 15030109 Đào Trần Hồng Ngân Nữ 18/08/1996 Bình Dương 6.5 4 Rớt
110 15030110 Huỳnh Ngọc Ngân Nữ 27/10/1994 Bình Dương 0 0 x
111 15030111 Đặng Quỳnh Mộng Ngọc Nữ 04/09/1994 Bình Dương 5.5 3.5 Rớt
112 15030112 Phạm Thị Mỹ Ngọc Nữ 27/01/1995 Quảng Ngãi 8.5 5 Đậu
113 15030113 Nguyễn Thị Thu Ngọc Nữ 18/08/1995 Quảng Bình 0 0 x
114 15030114 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 04/08/1994 Tiền Giang 6.5 4 Rớt
115 15030115 Vũ Thị Thảo Nguyên Nữ 04/04/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
116 15030116 Nguyễn Võ Hạnh Nguyên Nữ 08/08/1995 Tây Ninh 6 4.5 Rớt
117 15030117 Dương Minh Nguyệt Nữ 01/04/1990 Sông Bé 9 4 Rớt
118 15030118 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 11/10/1995 Bình Phước 7.5 3.5 Rớt
119 15030119 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 03/01/1996 Đắk Lắk 8.5 4 Rớt
120 15030120 Võ Thành Nhân Nam 02/11/1994 Sông Bé 8.5 6.5 Đậu
121 15030121 Phan Thành Nhân Nam 25/08/1994 Bình Dương 5.5 2 Rớt
122 15030122 Nguyễn Thị Gia Nhất Nữ 11/11/1994 Bình Dương 7.5 2.5 Rớt
123 15030123 Trương Hồng Nhật Nữ 16/02/1996 Tp.HCM 7 4 Rớt
124 15030124 Trượng Thị Yến Nhi Nữ 21/12/1992 Ninh Thuận 6.5 2.5 Rớt
125 15030125 Đồng Tiểu Nhi Nữ 25/08/1994 Bình Dương 0 0 x
126 15030126 Phạm Thị Nhiền Nữ 09/11/1995 Bến Tre 8.5 7.5 Đậu
127 15030127 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như Nữ 23/04/1994 Sông Bé 7 5.5 Đậu
128 15030128 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 16/08/1994 Bình Dương 7 3.5 Rớt
129 15030129 Trần Thị Nhung Nữ 29/11/1993 Nam Định 7.5 4 Rớt
130 15030130 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 12/10/1996 Lâm Đồng 8.5 4 Rớt
131 15030131 Trịnh Thị Nhung Nữ 13/08/1994 Sông Bé 8.5 5 Đậu
132 15030132 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 04/04/1994 Đồng Tháp 8 5 Đậu
133 15030133 Trần Thị Hoàng Oanh Nữ 20/03/1996 Sông Bé 8 6.5 Đậu
134 15030134 Lê Thị Hồng Phấn Nữ 01/04/1995 Sông Bé 9.5 7 Đậu
135 15030135 Trịnh Lê Pháp Nam 13/06/1995 TP. Hồ Chí Minh 9.5 7.5 Đậu
136 15030136 Nguyễn Quang Phát Nam 12/02/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
137 15030137 Nguyễn Hoàng Phi Nam 16/04/1996 Sông Bé 7 4 Rớt
138 15030138 Trần Hoàng Phúc Nam 10/04/1993 Đồng Nai 6.5 2 Rớt
139 15030139 Huỳnh Thị Vân Phụng Nữ 15/03/1994 Tây Ninh 6 6 Đậu
140 15030140 Lê Văn Phước Nam 28/08/1996 Long An 6.5 3 Rớt
141 15030141 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 04/08/1995 Bình Thuận 7 6 Đậu
142 15030142 Nguyễn Thị Phương Nữ 10/08/1994 Đắk Lắk 8 4 Rớt
143 15030143 Trần Thị Thu Phương Nữ 15/02/1993 Bình Dương 8 4.5 Rớt
144 15030144 Tống Thị Trúc Phượng Nữ 10/08/1996 Bình Thuận 9 4.5 Rớt
145 15030145 Nguyễn Thị Phượng Nữ 16/04/1996 Quảng Bình 10 4 Rớt
146 15030146 Nguyễn Chí Quang Nam 22/05/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
147 15030147 Lê Ngọc Qúy Nữ 11/11/1993 Bình Dương 9 6.5 Đậu
148 15030148 Nguyễn Lê Hữu Qúy Nam 18/12/1995 Bình Dương 9 7.5 Đậu
149 15030149 Lê Châu Sang Nữ 01/06/1996 Tp.HCM 7.5 3.5 Rớt
150 15030150 Trần Huỳnh Ngọc Sáng Nữ 27/10/1994 Tp.HCM 8 6.5 Đậu
151 15030151 Nguyễn Ngọc Sương Nữ 04/06/1995 Sông Bé 9 6.5 Đậu
152 15030152 Lê Nhật Tài Nam 12/12/1994 Sông Bé 9 3 Rớt
153 15030153 Võ Nhật Tài Nam 18/10/1993 Bình Dương 8 4.5 Rớt
154 15030154 Hồ Thị Tâm Nữ 16/08/1995 Nghệ An 5.5 4 Rớt
155 15030155 Võ Thị Hồng Tâm Nữ 12/07/1996 Bình Dương 8.5 2 Rớt
156 15030156 Hoàng Xuân Tâm Nam 07/09/1994 Bình Dương 6.5 4.5 Rớt
157 15030157 Nguyễn Minh Tân Nam 02/02/1990 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
158 15030158 Lê Duy Tân Nam 15/07/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
159 15030159 Nguyễn Ngọc Thanh Tân Nam 13/11/1993 Bình Dương 7.5 4.5 Rớt
160 15030160 Lê Thị Thu Thắm Nữ 07/10/1993 Đắk Lắk 5.5 5 Đậu
161 15030161 Nguyễn Thị Thắm Nữ 15/05/1996 Bắc Giang 5.5 3.5 Rớt
162 15030162 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 22/12/1995 Quảng Ngãi 9.5 7 Đậu
163 15030163 Đặng Viết Thân Nam 25/05/1996 Đắk Lắk 8.5 5.5 Đậu
164 15030164 Đỗ Thị Kim Thanh Nữ 10/01/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
165 15030165 Phạm Quang Thanh Nam 28/08/1995 Quảng Bình 8 3.5 Rớt
166 15030166 Nguyễn Chí Thanh Nam 08/11/1994 Bình Dương 9 4.5 Rớt
167 15030167 Hồ Thị Thanh Nữ 28/10/1996 Bình Phước 6.5 4 Rớt
168 15030168 Trương Hoàng Thành Nam 28/07/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
169 15030169 Võ Thị Loan Thão Nữ 26/01/1996 Long An 8 6.5 Đậu
170 15030170 Ninh Thị Ngọc Thảo Nữ 01/09/1994 Sông Bé 7 3 Rớt
171 15030171 Vũ Thị Thanh Thảo Nữ 30/12/1996 Bình Dương 6 6.5 Đậu
172 15030172 Phan Thị Thảo Nữ 19/07/1996 Quảng Trị 9.5 4.5 Rớt
173 15030173 Cao Thị Thu Thảo Nữ 09/09/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
174 15030174 Bùi Tá Thiện Nam 04/04/1996 Quảng Ngãi 5.5 3 Rớt
175 15030175 Nguyễn Phước Thiện Nam 23/08/1995 Bình Dương 8 3.5 Rớt
176 15030176 Nguyễn Thị Tuyết Thiết Nữ 22/02/1996 Bình Định 9.5 4 Rớt
177 15030177 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 08/04/1996 Quảng Trị 6.5 6 Đậu
178 15030178 Võ Thị Như Thơ Nữ 06/04/1996 Bình Dương 9.5 2.5 Rớt
179 15030179 Mai Chí Thọ Nam 06/09/1994 Bình Phước 8.5 5.5 Đậu
180 15030180 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 18/04/1995 Tiền Giang 9 5.5 Đậu
181 15030181 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 10/04/1996 Bình Định 7.5 2 Rớt
182 15030182 Võ Thị Quỳnh Thơm Nữ 05/03/1994 Hà Tĩnh 9.5 4.5 Rớt
183 15030183 Nguyễn Thị Yến Thu Nữ 30/07/1994 Bình Dương 8.5 4.5 Rớt
184 15030184 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 01/07/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
185 15030185 Võ Thị Hòa Thuận Nữ 22/04/1996 Bình Dương 8 4 Rớt
186 15030186 Nguyễn Thị Thương Nữ 30/12/1994 Sông Bé 5 3 Rớt
187 15030187 Hoàng Thị Thương Nữ 25/01/1995 Bình Phước 8.5 5.5 Đậu
188 15030188 Mai Thị Thanh Thúy Nữ 03/07/1993 Thừa Thiên Huế 6 4.5 Rớt
189 15030189 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 21/03/1996 Bình Dương 6 4 Rớt
190 15030190 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 03/04/1993 Nghệ An 5 3.5 Rớt
191 15030191 Lê Thị Thanh Thủy Nữ 15/08/1994 Bình Dương 0 0 x
192 15030192 Châu Hồng Thủy Nữ 24/11/1995 Đắk Lắk 7.5 4 Rớt
193 15030193 Phan Nguyễn Diễm Thy Nữ 22/07/1995 Bình Dương 7 4.5 Rớt
194 15030194 Đặng Thị Cẩm Tiên Nữ 29/10/1995 Đồng Nai 9 6.5 Đậu
195 15030195 Huỳnh Hoa Ngọc Tiên Nữ 27/07/1996 Bến Tre 4.5 5 Rớt
196 15030196 Nguyễn Thị Thanh Tiền Nữ 06/03/1995 Bình Định 8.5 6 Đậu
197 15030197 Nguyễn Hữu Tính Nam 10/10/1989 Đồng Tháp 8 1.5 Rớt
198 15030198 Lê Bão Toàn Nam 19/07/1994 An Giang 6 3.5 Rớt
199 15030199 Phan Bích Trâm Nữ 04/12/1996 Tp.HCM 5 3.5 Rớt
200 15030200 Ngô Thị Trang Nữ 13/03/1995 Nghệ An 0 0 x
201 15030201 Trần Thị Phương Trang Nữ 10/09/1995 Lâm Đồng 8.5 4 Rớt
202 15030202 Trần Thị Huỳnh Trang Nữ 18/08/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
203 15030203 Nguyễn Thùy Trang Nữ 02/03/1994 Bình Định 5.5 6.5 Đậu
204 15030204 Nguyễn Thị Nông Trang Nữ 30/11/1991 Lạng Sơn 0 0 x
205 15030205 Lê Quang Trí Nam 20/11/1995 Bình Thuận 6 5 Đậu
206 15030206 Trần Bảo Trí Nam 04/07/1995 Bình Dương 6.5 3.5 Rớt
207 15030207 Dương Thị Mai Trinh Nữ 02/11/1995 Bình Thuận 9.5 6 Đậu
208 15030208 Ngô Thanh Trúc Nữ 03/05/1996 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
209 15030209 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 17/02/1992 Bình Dương 9 4.5 Rớt
210 15030210 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/11/1996 Khánh Hòa 7.5 3.5 Rớt
211 15030211 Cao Thanh Trúc Nữ 19/01/1993 Bình Phước 7 4.5 Rớt
212 15030212 Trần Hữu Trung Nam 06/05/1995 Bình Phước 8.5 7 Đậu
213 15030213 Huỳnh Ngọc Cẩm Nữ 10/02/1994 Bình Dương 7 6 Đậu
214 15030214 Nguyễn Trí Tuân Nam 03/03/1995 Thanh Hóa 6.5 5.5 Đậu
215 15030215 Bùi Nguyễn Tuấn Nam 14/09/1994 Đắk Lắk 7.5 6 Đậu
216 15030216 Lê Thị Tuyên Nữ 27/09/1996 Thanh Hóa 9.5 4 Rớt
217 15030217 Võ Ngọc Đang Uyên Nữ 19/09/1995 Bình Dương 4.5 4 Rớt
218 15030218 Dương Thị Tú Uyên Nữ 28/07/1996 Bình Thuận 9 5 Đậu
219 15030219 Phan Thị Thu Vân Nữ 15/01/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
220 15030220 Võ Thị Tường Vân Nữ 30/09/1996 Đắk Lắk 7.5 4 Rớt
221 15030221 Phùng Thị Ngọc Vân Nữ 13/07/1995 Bình Phước 8 3 Rớt
222 15030222 Hồ Thị Văn Nữ 16/05/1995 Nghệ An 8 5.5 Đậu
223 15030223 Nguyễn Thị Phương Vi Nữ 11/10/1995 Phú Yên 9.5 7.5 Đậu
224 15030224 Lê Thế Vinh Nam 03/11/1995 Tiền Giang 4.5 6.5 Rớt
225 15030225 Hồ Phi Nam 10/06/1994 Bình Dương 9 2 Rớt
226 15030226 Huỳnh Dương Tường Vy Nữ 24/05/1996 Bình Dương 7.5 4 Rớt
227 15030227 Nguyễn Đoàn Thị Xuân Xuân Nữ 01/01/1995 Đồng Nai 8.5 8 Đậu
228 15030228 Mầu Thị Như Ý Nữ 29/07/1996 Bình Dương 8 4.5 Rớt
229 15030229 Phan Kiều Yến Nữ 05/12/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
230 15030230 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 28/09/1989 Bình Dương 8.5 5 Đậu
231 15030231 Trần Thị Thu Yến Nữ 26/02/1996 Khánh Hòa 4.5 2.5 Rớt
Danh sách này có 231 thí sinh.

watch_later
15/06/2015 00:00:00  
visibility
 812