Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (02B/2015) khóa 15021 Ngày 16 tháng 05 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15021001 Huỳnh Thế An Nam 25/07/1995 Sông Bé 9.5 10 Đậu
2 15021002 Huỳnh An Nữ 29/08/1991 Cà Mau 7 8 Đậu
3 15021003 Ngô Thị Kiều Anh Nữ 26/01/1993 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
4 15021004 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 27/02/1996 Sông Bé 8 7.5 Đậu
5 15021005 Võ Thị Ngọc Ánh Nữ 18/11/1995 Tây Ninh 8.5 9 Đậu
6 15021006 Phan Thị Nữ 26/11/1995 Đắk Lắk 7.5 7.5 Đậu
7 15021007 Nguyễn Bình Nam 11/02/1994 Sông Bé 8 8.5 Đậu
8 15021008 Nguyễn Thị Bình Nữ 16/05/1993 Đồng Nai 8 6 Đậu
9 15021009 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 19/10/1995 Bình Dương 8 8 Đậu
10 15021010 Nguyễn Thành Công Nam 16/05/1995 Quảng Ngãi 8.5 9.5 Đậu
11 15021011 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 04/12/1995 Sông Bé 0 5 Rớt
12 15021012 Huỳnh Kiều Diễm Nữ 15/04/1996 Cà Mau 8.5 8.5 Đậu
13 15021013 Lê Thị Duyên Nữ 20/04/1994 Hà Tĩnh 7 6.5 Đậu
14 15021014 Võ Thị Thùy Duyên Nữ 15/12/1996 Sông Bé 7 9 Đậu
15 15021015 Lục Thị Duyên Nữ 17/05/1994 Bình Dương 8.5 8 Đậu
16 15021016 So Sơ Fy Nữ 30/03/1995 Bình Phước 9.5 5.5 Đậu
17 15021017 Nguyễn Thị Ngọc Gìau Nữ 03/04/1995 Vũng Tàu 8 9 Đậu
18 15021018 Trần Thị Hải Nữ 20/02/1995 Sông Bé 9 8.5 Đậu
19 15021019 Lê Thị Thu Hằng Nữ 16/11/1994 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
20 15021020 Phạm Thị Thanh Hằng Nữ 28/08/1996 Bình Dương 8.5 6 Đậu
21 15021021 Nguyễn Thu Hằng Nữ 23/07/1993 Quảng Bình 7.5 7 Đậu
22 15021022 Trần Thị Lệ Hằng Nữ 01/01/1993 Bình Dương 7.5 4 Rớt
23 15021023 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 04/07/1994 Sông Bé 9 6 Đậu
24 15021024 Phạm Thị Lệ Hằng Nữ 24/06/1995 Đắk Lắk 8.5 10 Đậu
25 15021025 Trần Thị Kim Hằng Nữ 03/07/1995 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
26 15021026 Trần Thị Hiền Nữ 05/08/1994 Bình Phước 9 8 Đậu
27 15021027 Hà Thị Thu Hiền Nữ 11/07/1994 Hà Tĩnh 9.5 5.5 Đậu
28 15021028 Phạm Duy Hòa Nam 02/03/1992 Bình Dương 7.5 6 Đậu
29 15021029 Mai Văn Hoàng Nam 18/07/1994 Bình Dương 9.5 8 Đậu
30 15021030 Trần Thị Hồng Nữ 08/07/1993 Bình Dương 8 9.5 Đậu
31 15021031 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 03/12/1994 Bình Dương 9 9 Đậu
32 15021032 Lê Thị Thu Hồng Nữ 08/03/1995 Ninh Thuận 7.5 10 Đậu
33 15021033 Phạm Thị Kim Huê Nữ 22/12/1995 Đắk Lắk 8 9 Đậu
34 15021034 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 11/08/1995 Ninh Thuận 9 10 Đậu
35 15021035 Trần Mạnh Hùng Nam 01/02/1992 Bình Dương 7.5 9 Đậu
36 15021036 Trần Thị Ngọc Hương Nữ 10/03/1991 Đồng Nai 7 6.5 Đậu
37 15021037 Dương Thị Mỹ Hương Nữ 10/03/1993 Quảng Ngãi 0 0 x
38 15021038 Vương Thi Thu Hương Nữ 12/01/1995 Đắk Lắk 6.5 10 Đậu
39 15021039 Lê Thị Thanh Hương Nữ 24/09/1995 Đắk Lắk 8 10 Đậu
40 15021040 Trần Thị Mai Hương Nữ 11/12/1995 Đắk Lắk 9 9.5 Đậu
41 15021041 Phan Thị Hoa Hường Nữ 08/08/1995 Bình Dương 8 8.5 Đậu
42 15021042 Thái Thị Nhị Hường Nữ 30/05/1993 Đắk Lắk 9 8.5 Đậu
43 15021043 Đỗ Thị Hường Nữ 10/10/1994 Quảng Bình 9.5 9 Đậu
44 15021044 Phạm Đoàn Anh Huy Nam 26/03/1994 Bình Phước 7 8.5 Đậu
45 15021045 Nguyễn Thu Huyên Nữ 25/05/1995 Đắk Lắk 8 9.5 Đậu
46 15021046 Lê Duy Khang Nữ 14/06/1993 Sông Bé 6 9 Đậu
47 15021047 Trần Văn Khiên Nam 20/06/1990 Nam Định 8 5.5 Đậu
48 15021048 Nguyễn Nam Khoa Nam 04/04/1990 Bình Dương 6.5 7.5 Đậu
49 15021049 Đỗ Thị Thúy Kiều Nữ 24/03/1993 Sông Bé 7 5 Đậu
50 15021050 Lê Nguyễn Tâm Kỳ Nữ 16/02/1995 Bình Dương 8.5 10 Đậu
51 15021051 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 21/02/1992 Bình Dương 6.5 8 Đậu
52 15021052 Lê Thị Ngọc Lan Nữ 10/11/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
53 15021053 Trần Thị Ngọc Lan Nữ 20/12/1995 Lâm Đồng 7.5 9.5 Đậu
54 15021054 Trần Thị Diệp Linh Nữ 05/09/1995 Đắk Lắk 8 10 Đậu
55 15021055 Nguyễn Thảo Linh Nữ 31/01/1995 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
56 15021056 Nguyễn Dương Hoài Linh Nữ 25/03/1995 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
57 15021057 Võ Hoàng Hồng Loan Nữ 18/12/1994 Lâm Đồng 8.5 9.5 Đậu
58 15021058 Nguyễn Thị Loan Nữ 06/05/1994 Ninh Bình 8.5 8 Đậu
59 15021059 Nguyễn Thị Nữ 20/11/1995 Nghệ An 9 10 Đậu
60 15021060 Nguyễn Thị Kim Nữ 14/02/1995 Sông Bé 7.5 6.5 Đậu
61 15021061 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 16/09/1983 Kiên Giang 8.5 10 Đậu
62 15021062 Phan Thị Mai Nữ 27/11/1987 Bình Dương 7.5 9 Đậu
63 15021063 Nguyễn Hương Trà My Nữ 03/12/1994 Đắk Lắk 7 9.5 Đậu
64 15021064 Vũ Thị Thanh Mỹ Nữ 14/12/1995 Gia Lai 9 9 Đậu
65 15021065 Nguyễn Trường Nam Nam 17/03/1992 Bình Phước 8 7.5 Đậu
66 15021066 Huỳnh Thị Kiều Nga Nữ 02/11/1994 Quảng Ngãi 8.5 9.5 Đậu
67 15021067 Nguyễn Thị Bé Ngân Nữ 25/11/1994 Tp.HCM 8 7.5 Đậu
68 15021068 Trần Thị Kim Ngân Nữ 11/06/1995 Bình Dương 7 10 Đậu
69 15021069 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 28/10/1993 An Giang 7 3 Rớt
70 15021070 Trần Ngọc Bảo Ngân Nữ 02/10/1994 Bình Dương 8 7 Đậu
71 15021071 Tiêu Trúc Ngân Nữ 15/01/1995 Bình Dương 8.5 10 Đậu
72 15021072 Lê Thị Minh Ngọc Nữ 01/01/1994 Bình Dương 8.5 8 Đậu
73 15021073 Hà Thị Bích Ngọc Nữ 25/01/1994 Lâm Đồng 0 0 x
74 15021074 Trần Thị Ngọc Nguyên Nữ 13/11/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
75 15021075 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 20/02/1993 Bình Dương 7 8 Đậu
76 15021076 Hoàng Thị Nguyệt Nữ 10/10/1991 Hà Nam 8 7 Đậu
77 15021077 Nguyễn Thị Nhài Nữ 25/11/1994 Thái Bình 0 0 x
78 15021078 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 12/04/1996 Đắk Lắk 9 8.5 Đậu
79 15021079 Phạm Thị Ý Nhi Nữ 15/04/1994 Bình Dương 6.5 5 Đậu
80 15021080 Bùi Thị Thùy Nhinh Nữ 13/07/1996 Hải Dương 8 5.5 Đậu
81 15021081 Phan Thị Huỳnh Như Nữ 22/11/1994 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
82 15021082 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như Nữ 02/01/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
83 15021083 Nguyễn Thị Thùy Như Nữ 25/03/1995 Bình Phước 8 10 Đậu
84 15021084 Nguyễn Thị Thanh Nhung Nữ 03/11/1994 Bình Dương 7.5 6 Đậu
85 15021085 Phạm Trúc Nương Nữ 24/09/1995 Lâm Đồng 9 10 Đậu
86 15021086 Trần Thị Oanh Nữ 01/04/1994 Nghệ An 8.5 8 Đậu
87 15021087 Phạm Thị Hồng Phấn Nữ 26/04/1994 Sông Bé 7 7 Đậu
88 15021088 Văn Thị Kim Phú Nữ 25/06/1995 Sông Bé 7.5 10 Đậu
89 15021089 Nguyễn Phi Phụng Nữ 10/08/1994 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
90 15021090 Nguyễn Bảo Phương Nữ 26/09/1995 Đồng Nai 9.5 1.5 Rớt
91 15021091 Trương Nguyễn Cát Phượng Nữ 11/11/1995 Bình Dương 7 5.5 Đậu
92 15021092 Lê Thị Mai Quỳnh Nữ 28/05/1995 Đắk Lắk 8.5 10 Đậu
93 15021093 Đinh Ngọc Sơn Nam 02/05/1996 Bình Định 8 5 Đậu
94 15021094 Trần Thị Tuyết Sương Nữ 12/04/1995 Bình Dương 8.5 9.5 Đậu
95 15021095 Võ Thị Tâm Nữ 12/03/1994 Hà Tĩnh 8 8.5 Đậu
96 15021096 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 04/01/1994 Bình Dương 8.5 10 Đậu
97 15021097 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 16/09/1995 Bình Dương 0 0 x
98 15021098 Lê Hồng Thái Nữ 28/01/1995 Thái Bình 8 7.5 Đậu
99 15021099 Hồ Chí Thắng Nam 19/05/1994 Bình Dương 7 8 Đậu
100 15021100 Nguyễn Đức Thắng Nam 14/09/1992 Bình Phước 6.5 6.5 Đậu
101 15021101 Trương Hoài Thanh Nam 19/10/1995 Bình Dương 6 8.5 Đậu
102 15021102 Ngô Thị Trang Thanh Nữ 31/05/1991 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
103 15021103 Trương Thị Thanh Nữ 30/10/1994 Nghệ An 8.5 7.5 Đậu
104 15021104 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 28/08/1994 Bình Dương 0 0 x
105 15021105 Lê Thị Hoài Thanh Nữ 22/12/1995 Đắk Nông 8 9 Đậu
106 15021106 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 13/02/1995 Đắk Lắk 6.5 5.5 Đậu
107 15021107 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/05/1995 Bình Dương 7.5 9.5 Đậu
108 15021108 Nguyễn Thị Thảo Nữ 06/08/1995 Đắk Nông 7 9.5 Đậu
109 15021109 Bùi Thị Ngọc Thể Nữ 10/04/1995 Quảng Ngãi 8 8 Đậu
110 15021110 Châu Phước Thọ Nam 17/10/1995 Đồng Nai 0 9.5 Rớt
111 15021111 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 15/10/1995 Bình Dương 9 10 Đậu
112 15021112 Nguyễn Chí Thông Nam 12/07/1993 Bình Dương 0 0 x
113 15021113 Nguyễn Hoài Thu Nữ 24/02/1995 Thanh Hóa 8 7.5 Đậu
114 15021114 Nguyễn Thị Thu Nữ 15/06/1995 Thanh Hóa 7.5 9 Đậu
115 15021115 Lê Minh Thư Nữ 25/07/1995 Bình Dương 0 0 x
116 15021116 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 22/04/1996 Tp.HCM 0 10 Rớt
117 15021117 Nguyễn Thị Lãm Thúy Nữ 25/11/1994 Sông Bé 8.5 9.5 Đậu
118 15021118 Trương Thị Thúy Nữ 11/12/1990 Long An 8 7.5 Đậu
119 15021119 Huỳnh Thị Mộng Thúy Nữ 23/08/1995 Bình Dương 7 10 Đậu
120 15021120 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 07/07/1994 Bình Dương 0 5.5 Rớt
121 15021121 Huỳnh Thị Thanh Thùy Nữ 12/04/1995 Quảng Ngãi 7.5 9.5 Đậu
122 15021122 Trương Thị Thùy Nữ 28/03/1995 Thanh Hóa 8 7 Đậu
123 15021123 Nguyễn Bình Phương Thủy Nữ 02/09/1988 Bình Dương 0 0 x
124 15021124 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 09/01/1995 Bình Định 0 0 x
125 15021125 Nguyễn Thị Như Tiên Nữ 16/08/1988 Hà Nội 8.5 7 Đậu
126 15021126 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 07/07/1995 Cần Thơ 8 6 Đậu
127 15021127 Tô Quang Tiền Nam 09/07/1994 Bình Dương 7.5 9 Đậu
128 15021128 Thi Kim Tiếng Nữ 18/04/1993 Tây Ninh 7 0 Rớt
129 15021129 Phạm Thị Sơn Trà Nữ 03/02/1995 Tiền Giang 0 0 x
130 15021130 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 23/06/1994 TP. Hồ Chí Minh 7 9.5 Đậu
131 15021131 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 21/10/1993 Bình Dương 0 0 x
132 15021132 Nguyễn Thị Linh Trang Nữ 09/08/1995 Lào Cai 6.5 8.5 Đậu
133 15021133 Vũ Thị Thảo Trang Nữ 10/02/1995 Cà Mau 7.5 7 Đậu
134 15021134 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 08/01/1993 Sông Bé 0 0 x
135 15021135 Ngô Minh Trí Nam 04/10/1995 Bình Phước 0 0 x
136 15021136 Vương Hồ Triều Nữ 11/08/1995 Bình Dương 9 7 Đậu
137 15021137 Trương Thị Thùy Trinh Nữ 14/05/1994 Bình Dương 7 8.5 Đậu
138 15021138 Võ Nguyễn Đoan Trinh Nữ 22/06/1981 Bình Thuận 7.5 8 Đậu
139 15021139 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 25/10/1994 Bình Dương 7 6.5 Đậu
140 15021140 Nguyễn Đình Thuy Trúc Nữ 05/07/1995 Bình Dương 0 0 x
141 15021141 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 07/06/1995 Tp.HCM 9 9.5 Đậu
142 15021142 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ 21/08/1995 Bình Dương 7.5 10 Đậu
143 15021143 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 02/11/1995 Bình Dương 8 9 Đậu
144 15021144 Thái Thị Thu Trúc Nữ 30/07/1995 Bình Dương 8.5 7 Đậu
145 15021145 Trương Văn Trung Nam 16/02/1988 Đồng Nai 7.5 5.5 Đậu
146 15021146 Phạm Trần Anh Nam 15/02/1993 Bình Dương 0 0 x
147 15021147 Lê Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/03/1995 Bình Dương 0 0 x
148 15021148 Nguyễn Minh Tuấn Nam 25/10/1995 Bình Dương 9 8.5 Đậu
149 15021149 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 30/11/1995 Bình Dương 0 0 x
150 15021150 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 06/02/1995 Đắk Lắk 8.5 10 Đậu
151 15021151 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 24/08/1995 Bình Phước 7.5 7 Đậu
152 15021152 Thị Út Nữ 06/06/1993 Sông Bé 7 6 Đậu
153 15021153 Trương Mỹ Vân Nữ 07/04/1994 Sông Bé 7.5 7 Đậu
154 15021154 Võ Thị Vấn Nữ 20/01/1994 Quảng Ngãi 8 5.5 Đậu
155 15021155 Nguyễn Trần Uyên Vy Nữ 06/01/1995 Đồng Nai 0 0 x
156 15021156 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 05/06/1995 Bình Phước 0 0 x
157 15021157 Vũ Thị Yến Nữ 22/09/1993 Đắk Lắk 0 6.5 Rớt
Danh sách này có 157 thí sinh.

watch_later
18/05/2015 00:00:00  
visibility
 1187