Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (02A/2015) khóa 15020 Ngày 16 tháng 05 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15020001 Nguyễn Minh An Nam 28/06/1994 Bình Dương 5 6.5 Đậu
2 15020002 Trần Thị Phương Ân Nữ 19/07/1996 Bình Dương 0 0 x
3 15020003 Bùi Thị Thùy Anh Nữ 15/06/1994 Bình Thuận 8 6.5 Đậu
4 15020004 Ngô Thị Vân Anh Nữ 12/11/1994 Thanh Hóa 7 6 Đậu
5 15020005 Ngô Thị Phương Anh Nữ 20/03/1993 Bình Thuận 8.5 5.5 Đậu
6 15020006 Nguyễn Quế Anh Nữ 26/12/1995 Bình Dương 6 5 Đậu
7 15020007 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 05/05/1995 Đắk Lắk 4.5 4 Rớt
8 15020008 Lê Đình Bích Nam 06/10/1994 Ninh Thuận 4.5 4 Rớt
9 15020009 Nguyễn Thị Hồng Biên Nữ 08/03/1994 Bình Phước 7 3.5 Rớt
10 15020010 Phan Quốc Bình Nam 24/09/1996 Bình Dương 7 7.5 Đậu
11 15020011 Lê Thanh Bình Nam 10/01/1996 Đồng Nai 0 0 x
12 15020012 Nguyễn Thị Mỹ Cảnh Nữ 06/05/1996 Tp.HCM 6.5 5.5 Đậu
13 15020013 Nguyễn Hữu Cảnh Nam 27/09/1995 Bình Dương 0 0 x
14 15020014 Phạm Thị Ngọc Châm Nữ 11/07/1995 Ninh Bình 8.5 6 Đậu
15 15020015 Trần Thị Châm Nữ 29/05/1995 Lâm Đồng 6 5.5 Đậu
16 15020016 Trương Thị Kim Chi Nữ 05/08/1996 Ninh Thuận 0 0 x
17 15020017 Vũ Thị Kim Chi Nữ 13/08/1995 Bình Phước 6 4 Rớt
18 15020018 Nguyễn Kim Chi Nữ 28/12/1995 Bình Dương 0 0 x
19 15020019 Lê Thị Kim Chi Nữ 02/02/1994 Vĩnh Long 0 0 x
20 15020020 Nguyễn Đình Chung Nam 27/09/1996 Bình Dương 8.5 3.5 Rớt
21 15020021 Lê Thành Công Nam 30/01/1995 Tây Ninh 6.5 6.5 Đậu
22 15020022 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 24/11/1995 Đắk Lắk 9 7 Đậu
23 15020023 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 14/07/1995 Đồng Tháp 0 0 x
24 15020024 Nguyễn Xuân Cương Nữ 21/05/1989 Phú Thọ 0 0 x
25 15020025 Đặng Văn Cường Nam 15/05/1995 Bình Dương 7 7 Đậu
26 15020026 Trần Thế Cường Nam 16/12/1995 Bình Phước 5.5 5.5 Đậu
27 15020027 Võ Trang Đài Nữ 09/06/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
28 15020028 Đoàn Nguyễn Tâm Đan Nữ 01/01/1995 Tây Ninh 0 0 x
29 15020029 Nguyễn Xưng Danh Nam 10/08/1992 Nghệ An 0 0 x
30 15020030 Lương Thị Đào Nữ 03/01/1994 Bình Dương 8 4 Rớt
31 15020031 Lê Thị Diễm Nữ 14/02/1994 Tp.HCM 4.5 4 Rớt
32 15020032 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 24/09/1995 Bình Định 8 6 Đậu
33 15020033 Ngô Thị Kiều Diễm 07/03/1996 Đà Nẵng 0 0 x
34 15020034 Lê Thị Diễn Nữ 10/07/1993 Sông Bé 7 5 Đậu
35 15020035 Nguyễn Thị Diệu Nữ 08/03/1992 Nghệ An 0 0 x
36 15020036 Phạm Thị Mỹ Diệu Nữ 16/03/1995 Bình Định 0 0 x
37 15020037 Phạm Thị Thu Diệu Nữ 27/08/1995 Gia Lai 0 0 x
38 15020038 Nguyễn Thị Diệu Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
39 15020039 Cư A Dình Nam 03/03/1990 Lào Cai 5.5 3 Rớt
40 15020040 Lê Thị Mỹ Đính Nữ 24/02/1995 Bình Định 0 0 x
41 15020041 Phan Minh Đoàn Nam 15/10/1995 Hà Nam 6.5 6.5 Đậu
42 15020042 Nguyễn Thị Đông Nữ 09/10/1995 Hải Dương 0 0 x
43 15020043 Nguyễn Võ Hữu Nữ 22/09/1995 Bình Định 9 5 Đậu
44 15020044 Trần Thị Thúy Đức Nữ 02/09/1994 Hà Tĩnh 6 5.5 Đậu
45 15020045 Võ Việt Đức Nam 30/10/1995 Đồng Nai 0 0 x
46 15020046 Hoàng Thị Ngọc Dung Nữ 30/06/1995 Sông Bé 5.5 4 Rớt
47 15020047 Châu Thị Dung Nữ 04/09/1993 Đắk Lắk 8.5 6 Đậu
48 15020048 PhạmThị Thùy Dung Nữ 05/12/1995 Tiền Giang 8 6.5 Đậu
49 15020049 Ngô Thị Dung Nữ 10/11/1993 Bình Dương 3.5 2 Rớt
50 15020050 Nguyễn Thị Ánh Dương Nữ 05/10/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
51 15020051 Phan Phương Duy Nữ 04/03/1994 Trung Quốc 3.5 3 Rớt
52 15020052 Đoàn Lê Duy Nam 06/11/1995 Bình Dương 0 0 x
53 15020053 Nguyễn Thị Duyên Nữ 08/05/1995 Thái Bình 8.5 4 Rớt
54 15020054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 25/01/1994 Bình Dương 6.5 5 Đậu
55 15020055 Phan Hồng Mỹ Duyên Nữ 08/08/1994 Ninh Thuận 6.5 3.5 Rớt
56 15020056 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 30/08/1995 Bình Phước 7.5 4 Rớt
57 15020057 Nguyễn Thị Thanh Duyên Nữ 28/10/1995 Đồng Nai 0 0 x
58 15020058 Gỉai Nam 11/06/1990 Bình Dương 4.5 5 Rớt
59 15020059 Nguyễn Thị Ngọc Giang Nữ 19/02/1994 Sông Bé 5 6 Đậu
60 15020060 Thái Thị Châu Giang Nữ 15/11/1995 Đồng Tháp 0 0 x
61 15020061 Phan Thị Thu Nữ 04/11/1996 Bình Dương 0 0 x
62 15020062 Nguyễn Thị Thu Nữ 30/09/1995 Sông Bé 7 6 Đậu
63 15020063 Vũ Ngọc Hải Nam 19/01/1993 Nam Định 5.5 6 Đậu
64 15020064 Phạm Nguyễn Ngọc Hân Nữ 04/07/1994 Sông Bé 8 6 Đậu
65 15020065 Nguyễn Văn Hân Nam 10/02/1995 Phú Yên 6.5 8.5 Đậu
66 15020066 Trần Thị Hằng Nữ 13/01/1992 Thanh Hóa 6 4 Rớt
67 15020067 Trần Thị Diệu Hằng Nữ 14/04/1995 Quảng Bình 0 0 x
68 15020068 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 15/03/1995 Khánh Hòa 5.5 4 Rớt
69 15020069 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 21/05/1994 Bình Dương 6.5 6.5 Đậu
70 15020070 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 08/09/1995 Bình Dương 5 4 Rớt
71 15020071 Hồ Thị Hạnh Nữ 01/10/1995 Bình Dương 6 4 Rớt
72 15020072 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/09/1980 Bình Phước 8.5 2.5 Rớt
73 15020073 Lâm Thị Hạnh Nữ 06/12/1993 Bình Phước 7 6 Đậu
74 15020074 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 20/09/1998 Hà Nội 0 0 x
75 15020075 Phan Thị Hạnh Nữ 28/07/1994 Hà Tĩnh 2 5 Rớt
76 15020076 Ngô Thị Hảo Nữ 18/11/1993 Bình Dương 9 6 Đậu
77 15020077 Nguyễn Thị Ngọc Hạo Nữ 30/09/1996 Bình Dương 0 0 x
78 15020078 Hoàng Thị Hậu Nữ 15/01/1996 Bình Dương 9 7.5 Đậu
79 15020079 Nguyễn Thành Hiện Nam 05/06/1995 TP HCM 7.5 8 Đậu
80 15020080 Tống Thành Hiệp Nam 20/11/1991 Bình Dương 5 4 Rớt
81 15020081 Đoàn Văn Hiếu Nam 21/06/1995 Bình Dương 7.5 7 Đậu
82 15020082 Trương Thị Hoa Nữ 10/08/1994 Thanh Hóa 8 4 Rớt
83 15020083 Huỳnh Thị Thanh Hoa Nữ 06/10/1996 Ninh Thuận 6 7.5 Đậu
84 15020084 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 20/09/1992 Bình Thuận 8 6 Đậu
85 15020085 Nguyễn Thị Hoa Nữ 07/03/1993 Nghệ An 5.5 6 Đậu
86 15020086 Nguyễn Thiện Hòa Nam 01/01/1993 Đồng Nai 6.5 5 Đậu
87 15020087 Trần Công Hoan Nam 01/06/1994 Bình Phước 7 7 Đậu
88 15020088 Nguyễn Huỳnh Khánh Hoàng Nam 29/12/1996 Bình Dương 6 7 Đậu
89 15020089 Nguyễn Thị Hợi Nữ 18/06/1995 Sông Bé 0 0 x
90 15020090 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 04/12/1996 Bình Dương 7.5 4 Rớt
91 15020091 Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/03/1994 Bình Dương 3 3.5 Rớt
92 15020092 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nữ 01/05/1995 Bình Dương 0 0 x
93 15020093 Lâm Thị Mỹ Hồng Nữ 16/11/1995 TP. Hồ Chí Minh 6 5.5 Đậu
94 15020094 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/12/1989 Nam Định 0 0 x
95 15020095 Võ Thị Xuân Huê Nữ 14/08/1992 Bình Định 5 5 Đậu
96 15020096 Trần Quốc Hùng Nam 06/01/1994 Tp.HCM 6 6.5 Đậu
97 15020097 Võ Minh Hùng Nam 02/05/1992 Sông Bé 7 4 Rớt
98 15020098 Nguyễn Văn Hưng Nam 20/09/1993 Bình Dương 7 4 Rớt
99 15020099 Hồ Ngọc Liên Hương Nữ 07/05/1994 Bình Dương 6.5 8 Đậu
100 15020100 Trịnh Thị Thu Hương Nữ 06/03/1995 Bình Phước 0 0 x
101 15020101 Nguyễn Ngọc Hương Nữ 19/11/1995 Bình Dương 7 5.5 Đậu
102 15020102 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 19/01/1995 Vĩnh Phú 8 6 Đậu
103 15020103 Vũ Thị Mai Hương Nữ 03/12/1994 Long An 5 4 Rớt
104 15020104 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 10/12/1995 Quảng Bình 6 4 Rớt
105 15020105 Võ Thi Thu Hường Nữ 20/08/1995 Bình Phước 7.5 8 Đậu
106 15020106 Nguyễn Xuân Huy Nam 28/02/1995 Gia Lai 8 8 Đậu
107 15020107 Nguyễn Thị Kim Huyền Nữ 25/12/1995 Thừa Thiên Huế 7.5 5 Đậu
108 15020108 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 08/04/1995 Phú Yên 0 0 x
109 15020109 Phạm Thị Phương Kha Nữ 21/10/1993 Đồng Nai 6 4 Rớt
110 15020110 Lê Quốc Anh Nam 20/06/1993 Thanh Hóa 6.5 6 Đậu
111 15020111 Đinh Thị Vĩnh Khuyên Nữ 05/12/1995 Đồng Nai 8 5.5 Đậu
112 15020112 Nguyễn Anh Kiệt Nam 07/04/1994 Sông Bé 7.5 5 Đậu
113 15020113 Nguyễn Thị Vương Kỳ Nữ 30/09/1995 Quảng Ngãi 6 4 Rớt
114 15020114 Lê Thị Bích Lam Nữ 19/11/1995 Phú Yên 0 0 x
115 15020115 Trần Văn Lâm Nam 15/12/1995 Bình Phước 0 0 x
116 15020116 Nguyễn Thị Nguyên Lâm Nữ 27/07/1995 Đắk Lắk 0 0 x
117 15020117 Nguyễn Thành Lâm Nam 23/10/1995 Bình Dương 0 0 x
118 15020118 Trịnh Thị Lan Nữ 23/09/1994 Đắk Lắk 6 3 Rớt
119 15020119 Nguyễn Thành Lâu Nam 31/03/1995 Bến Tre 8 5 Đậu
120 15020120 Nguyễn Thị Hồng Nữ 04/07/1995 Kon Tum 0 0 x
121 15020121 Trình Thị Lệ Nữ 10/10/1994 Thanh Hóa 7 4 Rớt
122 15020122 Trần Văn Liêm Nam 01/01/1993 Bình Phước 5 5 Đậu
123 15020123 Bùi Thị Liên Nữ 06/06/1995 Hà Tĩnh 0 0 x
124 15020124 Nguyễn Thị Liên Nữ 16/10/1995 Bình Dương 3.5 5 Rớt
125 15020125 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/10/1996 Bình Thuận 8.5 5 Đậu
126 15020126 Đoàn Thị Linh Nữ 14/08/1996 Ninh Bình 0 0 x
127 15020127 Dương Thị Mỹ Linh Nữ 29/01/1995 Bình Phước 0 0 x
128 15020128 Nguyễn Ánh Khánh Linh Nữ 28/11/1993 Thái Bình 4.5 5.5 Rớt
129 15020129 Đinh Thị Linh Nữ 29/07/1993 Nghệ An 5.5 4 Rớt
130 15020130 Lê Vũ Khánh Linh Nữ 20/09/1995 Bình Dương 5.5 8 Đậu
131 15020131 Nguyễn Thị Huyền Linh Nữ 21/01/1994 Bình Phước 7.5 3.5 Rớt
132 15020132 Bồ Thị Ái Linh Nữ 27/07/1995 Bình Dương 7.5 6 Đậu
133 15020133 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 10/10/1994 Quảng Bình 9 7.5 Đậu
134 15020134 Đặng Nguyễn Nhất Linh Nữ 04/12/1996 Bình Dương 6.5 5.5 Đậu
135 15020135 Phan Thị Linh Nữ 05/12/1995 Phú Yên 7.5 8 Đậu
136 15020136 Bùi Thị Hồng Loan Nữ 24/08/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
137 15020137 Đoàn Thị Hồng Loan Nữ 04/12/1988 Đắk Lắk 5 3.5 Rớt
138 15020138 Phạm Thị Kim Loan Nữ 25/05/1996 Bình Dương 0 0 x
139 15020139 Nguyễn Minh Long Nam 16/05/1992 Bình Dương 0 0 x
140 15020140 Nguyễn Minh Long Nam 14/06/1993 Bình Dương 4 4 Rớt
141 15020141 Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 06/02/1994 An Giang 5 6 Đậu
142 15020142 Nguyễn Thị Luyến Nữ 10/05/1995 Lâm Đồng 0 0 x
143 15020143 Nguyễn Thị Mỹ Ly Nữ 26/12/1994 Đắk Lắk 6 6 Đậu
144 15020144 Nguyễn Thị Sao Ly Nữ 20/12/1994 Bình Dương 0 0 x
145 15020145 Vũ Thị Nữ 03/07/1994 Sông Bé 5 5.5 Đậu
146 15020146 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 09/08/1995 Sông Bé 0 0 x
147 15020147 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 29/02/1996 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
148 15020148 Nguyễn Thị Mến Nữ 21/07/1996 Bình Thuận 8.5 8.5 Đậu
149 15020149 Quảng Xuân Huyền Mi Nữ 09/05/1994 Ninh Thuận 6 3 Rớt
150 15020150 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 16/11/1996 Nghệ An 6 4 Rớt
151 15020151 Trần Thị Minh Nữ 24/10/1992 Nghệ An 7 5 Đậu
152 15020152 Đặng Thị Ngọc Minh Nữ 28/07/1995 TP. Hồ Chí Minh 8.5 8.5 Đậu
153 15020153 Nguyễn Văn Mỹ Nam 19/09/1986 Quảng Nam 6.5 5 Đậu
154 15020154 Vũ Thị Nga Nữ 17/03/1995 Nghệ An 4.5 6 Rớt
155 15020155 Lê Thị Kiều Nga Nữ 10/02/1995 Đắk Lắk 6.5 7.5 Đậu
156 15020156 Đinh Thị Nga Nữ 08/09/1992 Hải Dương 5.5 3.5 Rớt
157 15020157 Nguyễn Thị Ngọc Nga Nữ 14/12/1988 Sông Bé 5 5 Đậu
158 15020158 Lê Thị Thu Nga 14/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 7.5 5 Đậu
159 15020159 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/12/1993 Bình Dương 7.5 3.5 Rớt
160 15020160 Đỗ Ngọc Kim Ngân Nữ 01/03/1994 Sông Bé 3.5 3.5 Rớt
161 15020161 Nguyễn Hồ Thu Ngân Nữ 09/12/1996 Sông Bé 6 5.5 Đậu
162 15020162 Trương Thị Nghị Nữ 12/08/1993 Thanh Hóa 4.5 2.5 Rớt
163 15020163 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 05/11/1992 Bình Dương 4 3.5 Rớt
164 15020164 Nguyễn Thị Thu Ngọc Nữ 18/08/1995 Quảng Bình 0 0 x
165 15020165 Trịnh Thị Bích Ngọc Nữ 24/09/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
166 15020166 Nguyễn Kim Ngọc Nữ 27/04/1995 Bình Dương 10 5 Đậu
167 15020167 Trần Thị Mỹ Ngọc Nữ 06/05/1983 Bình Dương 0 0 x
168 15020168 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 17/10/1995 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
169 15020169 Võ Thanh Nguyên Nữ 25/07/1994 Tp.HCM 8.5 8 Đậu
170 15020170 Nguyễn Võ Hạnh Nguyên Nữ 08/08/1995 Tây Ninh 0 0 x
171 15020171 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 04/08/1994 Tiền Giang 0 0 x
172 15020172 Vũ Thị Nguyện Nữ 25/12/1995 Thái Bình 0 0 x
173 15020173 Đặng Thị Minh Nguyệt Nữ 12/12/1993 Ninh Thuận 7 5 Đậu
174 15020174 Bồ Thị Ngọc Nguyệt Nữ 10/07/1989 Bình Dương 8 4 Rớt
175 15020175 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 11/10/1995 Bình Phước 0 0 x
176 15020176 Dương Thị Nhài Nữ 15/09/1995 Quảng Bình 8.5 5 Đậu
177 15020177 Nguyễn Thị Gia Nhất Nữ 11/11/1994 Bình Dương 0 0 x
178 15020178 Nguyễn Thị Băng Nhi Nữ 23/12/1995 Kon Tum 7.5 5.5 Đậu
179 15020179 Lê Thị Yến Nhi Nữ 13/10/1995 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
180 15020180 Phan Văn Nhí Nam 08/10/1991 Sóc Trăng 3 1 Rớt
181 15020181 Võ Văn Nhớ Nam 10/03/1994 Bình Dương 4.5 5 Rớt
182 15020182 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 19/05/1995 Sông Bé 0 0 x
183 15020183 Nguyễn Thị Hồ Như 16/08/1996 Bình Dương 7 8 Đậu
184 15020184 Võ Tuyết Nhung Nữ 01/11/1995 Bình Dương 7 7 Đậu
185 15020185 Trần Thị Nhung Nữ 29/11/1993 Nam Định 7 4 Rớt
186 15020186 Đặng Thị Nhung Nữ 14/06/1995 Sông Bé 5 4 Rớt
187 15020187 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 30/06/1995 Sông Bé 8.5 8.5 Đậu
188 15020188 Vũ Thị Nhung Nữ 06/07/1996 Bình Thuận 6 3.5 Rớt
189 15020189 Vũ Thị Ninh Nữ 29/01/1995 Hải Hưng 9.5 5 Đậu
190 15020190 Hồ Thị Quỳnh Oanh Nữ 15/02/1995 Bình Thuận 6 3 Rớt
191 15020191 Trần Thị Hoàng Oanh Nữ 25/10/1996 Đồng Nai 7.5 7 Đậu
192 15020192 Dương Thị Mỹ Oanh Nữ 20/04/1995 Đắk Lắk 0 0 x
193 15020193 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 23/11/1995 Nghệ An 4 3 Rớt
194 15020194 Trần Trịnh Hoàng Oanh Nữ 01/08/1994 Sông Bé 4 2 Rớt
195 15020195 Nguyễn Quang Phát Nam 12/02/1995 Bình Dương 0 0 x
196 15020196 Nguyễn Hoàng Phi Nam 01/10/1994 Hà Tĩnh 4.5 3 Rớt
197 15020197 Võ Phúc Phủ Nam 11/12/1995 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
198 15020198 Phạm Văn Phúc Nam 09/01/1995 Bình Dương 5 4.5 Rớt
199 15020199 Huỳnh Thị Vân Phụng Nữ 15/03/1994 Tây Ninh 0 0 x
200 15020200 Trần Trương Phụng Nữ 26/07/1995 Bình Dương 8 3.5 Rớt
201 15020201 Lê Thị Phụng Nữ 10/10/1996 Sông Bé 6 8 Đậu
202 15020202 Lương Thị Phước Nữ 02/10/1993 Thanh Hóa 5.5 2 Rớt
203 15020203 Trần Thị Thu Phương Nữ 15/02/1993 Bình Dương 0 0 x
204 15020204 Phạm Thị Diễm Phương Nữ 26/01/1993 Nam Định 7.5 2.5 Rớt
205 15020205 Trần Lệ Trúc Phương Nữ 05/07/1987 Bình Dương 8 1.5 Rớt
206 15020206 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 04/08/1995 Bình Thuận 7 3.5 Rớt
207 15020207 Nguyễn Thị Phượng Nữ 05/05/1996 Bình Thuận 9 5.5 Đậu
208 15020208 Chu Phan Kim Phượng Nữ 14/03/1995 Sông Bé 7.5 3 Rớt
209 15020209 Nguyễn Minh Quân Nam 17/02/1994 Bình Dương 8.5 5 Đậu
210 15020210 Lê Nguyễn Hoàng Quân Nam 31/01/1995 Đồng Nai 7.5 3 Rớt
211 15020211 Nguyễn Chí Quang Nam 22/05/1995 Bình Dương 0 0 x
212 15020212 Hạ Duy Quang Nam 28/06/1996 Thanh Hóa 0 0 x
213 15020213 Phan Thị Yến Quyên Nữ 22/07/1995 Ninh Thuận 7 5 Đậu
214 15020214 Đoàn Thị Ngọc Quyên Nữ 30/09/1993 Sông Bé 7 5 Đậu
215 15020215 Nguyễn Phúc Anh Quỳnh Nữ 10/10/1996 Bình Phước 8 4.5 Rớt
216 15020216 Châu Thị Rita Nữ 06/05/1992 Ninh Thuận 4 3.5 Rớt
217 15020217 Nguyễn Thị Kim Sang Nữ 04/10/1995 Bình Dương 3.5 4 Rớt
218 15020218 Tikanya Sila Phet Nam 03/05/1992 Champasak 3.5 4 Rớt
219 15020219 Nguyễn Phong Sương Nữ 14/03/1995 Sông Bé 4 3 Rớt
220 15020220 Lê Minh Tài Nam 10/11/1989 Bình Dương 7 9 Đậu
221 15020221 Trần Tấn Tài Nam 22/03/1995 Sông Bé 5.5 5.5 Đậu
222 15020222 Đoàn Thị Tám Nữ 10/09/1994 Bình Dương 5.5 4.5 Rớt
223 15020223 Hồ Thị Tâm Nữ 16/08/1995 Nghệ An 0 0 x
224 15020224 Võ Thị Hồng Tâm Nữ 12/07/1996 Bình Dương 0 0 x
225 15020225 Hoàng Xuân Tâm Nam 07/09/1994 Bình Dương 0 0 x
226 15020226 Trần Thanh Tâm Nữ 08/12/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
227 15020227 Lê Duy Tân Nam 15/07/1995 Bình Dương 0 0 x
228 15020228 Nguyễn Minh Tân Nam 02/02/1990 Bình Dương 7.5 3 Rớt
229 15020229 Nguyễn Diệu Tánh Nam 01/01/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
230 15020230 Hồ Dương Thái Nam 24/11/1996 Bình Dương 7 5 Đậu
231 15020231 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 18/09/1994 Bình Dương 8 6.5 Đậu
232 15020232 Đinh Thị Hồng Thắm Nữ 26/09/1993 Bình Dương 6 6 Đậu
233 15020233 Phan Thị Thắng Nữ 20/09/1994 Bình Định 9 5.5 Đậu
234 15020234 Nguyễn Thị Thanh Nữ 02/08/1993 Hà Tĩnh 5 5.5 Đậu
235 15020235 Phạm Quang Thanh Nam 28/08/1995 Quảng Bình 0 0 x
236 15020236 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 10/03/1994 Bình Dương 7 3 Rớt
237 15020237 Nguyễn Thị Trang Thanh Nữ 31/01/1996 Khánh Hòa 7.5 5 Đậu
238 15020238 Phan Minh Thành Nam 12/12/1994 Bình Dương 5 5 Đậu
239 15020239 Võ Thị Loan Thão Nữ 26/01/1996 Long An 8 3.5 Rớt
240 15020240 Hà Nguyễn Thanh Thảo Nữ 23/01/1995 Tp.HCM 8.5 6 Đậu
241 15020241 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ 20/01/1995 Bến Tre 7 9 Đậu
242 15020242 Huỳnh Đặng Thanh Thảo Nữ 21/06/1996 Bình Dương 7.5 4 Rớt
243 15020243 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 28/06/1996 Tây Ninh 8.5 4 Rớt
244 15020244 Phan Thị Thảo Nữ 20/05/1993 Bình Dương 9 3 Rớt
245 15020245 Lê Phương Thảo Nữ 21/03/1994 Bình Dương 10 5 Đậu
246 15020246 Võ Thị Kim Thảo Nữ 07/03/1995 Tp.HCM 5.5 7 Đậu
247 15020247 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 30/11/1994 Sông Bé 6 3 Rớt
248 15020248 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 24/01/1994 Vũng Tàu 8 6 Đậu
249 15020249 Trần Tấn Thi Nam 01/10/1995 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
250 15020250 Võ Thị Hồng Thiện Nữ 08/10/1995 Bình Định 7.5 5.5 Đậu
251 15020251 Trần Văn Thiết Nam 17/06/1994 Bình Dương 8.5 4 Rớt
252 15020252 Võ Thị Như Thơ Nữ 06/04/1996 Bình Dương 0 0 x
253 15020253 Mai Chí Thọ Nam 06/09/1994 Bình Phước 0 0 x
254 15020254 Điểu Thị Thoa Nữ 28/10/1989 Bình Phước 7.5 3.5 Rớt
255 15020255 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 10/04/1996 Bình Định 0 0 x
256 15020256 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 01/07/1995 Bình Dương 7 4 Rớt
257 15020257 Trần Thị Anh Thư Nữ 11/02/1995 Bình Dương 7 6.5 Đậu
258 15020258 Trịnh Thị Anh Thư Nữ 06/01/1994 Bình Dương 7 7 Đậu
259 15020259 Nguyễn Văn Thuận Nam 21/07/1991 Quảng Ngãi 4 3.5 Rớt
260 15020260 Trẩn Thị Thanh Thuận Nữ 24/05/1995 Gia Lai 8 7 Đậu
261 15020261 Nguyễn Thị Thương Nữ 07/05/1996 Đắk Lắk 7 5.5 Đậu
262 15020262 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 27/02/1995 Bình Dương 9 7.5 Đậu
263 15020263 Hoàng Thị Thương Nữ 25/01/1995 Bình Phước 8.5 4 Rớt
264 15020264 Lê Thị Thủy Nữ 24/10/1993 Thanh Hóa 7.5 5 Đậu
265 15020265 Hà Thị Bích Thủy Nữ 28/07/1995 Bình Dương 8 8 Đậu
266 15020266 Châu Hồng Thủy Nữ 24/11/1995 Đắk Lắk 0 0 x
267 15020267 Lê Thanh Thủy Nữ 19/11/1993 Bình Dương 0 0 x
268 15020268 Phan Nguyễn Diễm Thy Nữ 22/07/1995 Bình Dương 3 3.5 Rớt
269 15020269 Nguyễn Thị Ngọc Tiên Nữ 19/12/1996 Bình Dương 6 4.5 Rớt
270 15020270 Huỳnh Hoa Ngọc Tiên Nữ 27/07/1996 Bến Tre 0 0 x
271 15020271 Đỗ Thị Thủy Tiên Nữ 11/02/1996 Đồng Nai 7.5 3.5 Rớt
272 15020272 Đặng Thị Cẩm Tiên Nữ 29/10/1995 Đồng Nai 9 4 Rớt
273 15020273 Nguyễn Thị Thanh Tiền Nữ 06/03/1995 Bình Định 7 4 Rớt
274 15020274 Nguyễn Trung Tín Nam 25/01/1989 Bình Dương 8 8 Đậu
275 15020275 Trần Thị Thanh Tình Nữ 01/08/1994 Bình Thuận 8.5 3.5 Rớt
276 15020276 Nguyễn Quốc Toàn Nam 20/07/1995 Ninh Thuận 7.5 4 Rớt
277 15020277 Lê Bão Toàn Nam 19/07/1994 An Giang 0 0 x
278 15020278 Đào Thị Thanh Trâm Nữ 24/06/1995 Thừa Thiên Huế 8 7 Đậu
279 15020279 Văn Thị Huỳnh Trâm Nữ 09/03/1995 Sông Bé 6 7 Đậu
280 15020280 Tạ Thị Huyền Trâm Nữ 03/12/1995 Bình Dương 8 7 Đậu
281 15020281 Dương Thị Mai Trâm Nữ 26/12/1996 Sông Bé 7.5 4 Rớt
282 15020282 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 25/02/1993 Gia Lai 6.5 5 Đậu
283 15020283 Huỳnh Thị Mộng Trang Nữ 09/11/1982 Vũng Tàu 9 3 Rớt
284 15020284 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/05/1994 Bình Phước 9.5 5 Đậu
285 15020285 Lê Thị Ngọc Trang Nữ 28/02/1994 Bình Dương 7 5 Đậu
286 15020286 Đỗ Xuân Trang Nữ 01/01/1993 Bình Định 8 4 Rớt
287 15020287 Lê Thị Huyền Trang Nữ 01/07/1993 Ninh Bình 0 0 x
288 15020288 Sơn Thị Ngọc Trang Nữ 25/01/1995 Bình Dương 6 5 Đậu
289 15020289 Từ Thị Thanh Trang Nữ 08/05/1995 Bình Dương 7.5 5 Đậu
290 15020290 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/08/1996 Bình Dương 7.5 5 Đậu
291 15020291 Trần Thị Huỳnh Trang Nữ 18/08/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
292 15020292 Trần Thị Phương Trang Nữ 01/09/1995 Lâm Đồng 0 0 x
293 15020293 Lê Quang Trí Nam 20/11/1995 Bình Thuận 0 0 x
294 15020294 Nguyễn Hữu Trí Nam 13/08/1993 Bình Phước 0 0 x
295 15020295 Trần Bảo Trí Nam 04/07/1995 Bình Dương 0 0 x
296 15020296 Lê Thị Mỹ Trinh Nữ 18/03/1993 Bình Dương 9 4 Rớt
297 15020297 Phạm Thị Trung Trinh Nữ 15/02/1996 Tây Ninh 7.5 5 Đậu
298 15020298 Võ Thị Mai Trinh Nữ 25/12/1995 Bình Dương 3 4 Rớt
299 15020299 Ngô Thanh Trúc Nữ 03/05/1996 Bình Dương 0 0 x
300 15020300 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/11/1996 Khánh Hòa 0 0 x
301 15020301 Trần Hữu Trung Nam 06/05/1995 Bình Phước 0 0 x
302 15020302 Hà Đình Trường Nam 25/10/1993 Thanh Hóa 8 5.5 Đậu
303 15020303 Trương Khả Nữ 20/09/1996 Bình Dương 8 5 Đậu
304 15020304 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 31/05/1996 Bình Dương 6 5 Đậu
305 15020305 Trần Thị Cẩm Nữ 19/10/1996 Bình Dương 7.5 7 Đậu
306 15020306 Phạm Thị Cẩm Nữ 16/12/1995 Bình Dương 6 5.5 Đậu
307 15020307 Lê Thị Nữ 16/02/1994 Thanh Hóa 6.5 3.5 Rớt
308 15020308 Nguyễn Trí Tuân Nam 03/03/1995 Thanh Hóa 0 0 x
309 15020309 Bùi Nguyên Tuấn Nam 14/09/1994 Đắk Lắk 0 0 x
310 15020310 Nguyễn Thanh Tuần Nữ 18/02/1996 Bình Định 8.5 5 Đậu
311 15020311 Nguyễn Thị Tươi Nữ 28/09/1995 Đắk Nông 5 5.5 Đậu
312 15020312 Nguyễn Như Tuyền Nữ 24/01/1996 Tp.HCM 7.5 8 Đậu
313 15020313 Võ Ngọc Đang Uyên Nữ 19/09/1995 Bình Dương 0 0 x
314 15020314 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 12/07/1995 Kon Tum 4.5 4 Rớt
315 15020315 Trần Thị Mộng Vân Nữ 23/08/1993 Lâm Đồng 4 0 Rớt
316 15020316 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 09/11/1996 Sông Bé 9.5 3.5 Rớt
317 15020317 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 10/03/1983 Bình Dương 7.5 4 Rớt
318 15020318 Phùng Thị Ngọc Vân Nữ 13/07/1995 Sông Bé 0 0 x
319 15020319 Phan Thị Thu Vân Nữ 15/01/1995 Bình Dương 0 0 x
320 15020320 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 15/09/1993 Bình Định 6.5 4 Rớt
321 15020321 Lê Thị Hoàng Nữ 02/05/1995 Quảng Ngãi 8.5 4 Rớt
322 15020322 Dương Minh Vương Nam 30/05/1996 Bình Dương 7 5.5 Đậu
323 15020323 Ngô Thị Thúy Xinh Nữ 24/07/1996 Bình Thuận 8.5 6 Đậu
324 15020324 Nguyễn Đoàn Thị Xuân Xuân Nữ 01/01/1995 Đồng Nai 0 0 x
325 15020325 Vũ Thu Yến Nữ 22/02/1994 Sông Bé 6.5 6.5 Đậu
326 15020326 Võ Thị Hoàng Yến Nữ 27/08/1996 Bình Dương 6.5 5 Đậu
327 15020327 Trần Thị Thu Yến Nữ 26/02/1996 Khánh Hòa 0 0 x
328 15020328 Phan Thị Ngọc Yến Nữ 29/10/1995 Vĩnh Long 8 6 Đậu
329 15020329 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 28/09/1989 Bình Dương 8.5 4 Rớt
330 15020330 Huỳnh Thị Ngọc Yến Nữ 13/12/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
331 15020331 Lê Hoàng Yến Nữ 25/03/1995 Sông Bé 5.5 5 Đậu
332 15020332 Vương Hoàng Yến Nữ 15/10/1995 Sông Bé 9 4 Rớt
Danh sách này có 332 thí sinh.

watch_later
18/05/2015 00:00:00  
visibility
 698