Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao (01B/2015) khóa 15011 Ngày 07 tháng 02 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 15011001 Bùi Thị Ngọc An Nữ 09/11/1995 Tp.HCM 7 5 Đậu
2 15011002 Nguyễn Thu An Nữ 09/09/1994 Hà Nam 7.5 9 Đậu
3 15011003 Trịnh Thị Anh Nữ 12/08/1993 Thanh Hóa 7 4 Rớt
4 15011004 Trần Ngọc Anh Nữ 21/12/1994 Bình Dương 7.5 9 Đậu
5 15011005 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 04/11/1994 Thanh Hóa 8 5 Đậu
6 15011006 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 27/05/1995 Sông Bé 7.5 0 Rớt
7 15011007 Phạm Đỗ Hoàng Anh Nam 22/09/1995 Bình Dương 7 4 Rớt
8 15011008 Vũ Lan Anh Nữ 04/02/1994 Thái Bình 8 7.5 Đậu
9 15011009 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 01/01/1994 Bình Dương 8.5 8 Đậu
10 15011010 Trương Thị Bảy Nữ 07/10/1995 Bình Dương 8 5.5 Đậu
11 15011011 Nguyễn Thị Bình Nữ 16/05/1993 Đồng Nai 0 6 Rớt
12 15011012 Nguyễn Thanh Bình Nam 23/05/1995 Sông Bé 7.5 6 Đậu
13 15011013 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 19/10/1995 Bình Dương 8 3 Rớt
14 15011014 Trần Lệ Chi Nữ 02/06/1993 Sông Bé 7 3.5 Rớt
15 15011015 Đặng Thị Chi Nữ 04/10/1994 Thái Nguyên 8 4.5 Rớt
16 15011016 Lưu Tú Chi Nữ 09/07/1986 Sông Bé 7.5 5.5 Đậu
17 15011017 Nguyễn Tấn Cường Nam 04/12/1991 Sông Bé 5 2.5 Rớt
18 15011018 Nguyễn Văn Đạc Nam 04/11/1992 Bình Dương 6 1 Rớt
19 15011019 Huỳnh Thị Anh Đào Nữ 05/05/1993 Bình Dương 7 7.5 Đậu
20 15011020 Cao Thành Đạt Nam 20/01/1995 Bình Dương 7 7.5 Đậu
21 15011021 Hồ Thị Ngọc Diễm Nữ 15/01/1995 Bình Dương 6.5 7.5 Đậu
22 15011022 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 04/12/1995 Sông Bé 0 5 Rớt
23 15011023 Lê Thiện Đông Nam 07/05/1993 Thanh Hóa 8 7 Đậu
24 15011024 Huỳnh Quốc Đồng Nam 30/01/1995 Bình Dương 8.5 6 Đậu
25 15011025 Nguyễn Minh Đức Nam 20/10/1993 Bình Phước 6.5 5.5 Đậu
26 15011026 Nguyễn Tiến Dũng Nam 29/08/1991 Bình Dương 7.5 1.5 Rớt
27 15011027 Huỳnh Ngọc Thùy Dương Nữ 10/05/1995 Bình Dương 9 3.5 Rớt
28 15011028 Lê Sỹ Dương Nam 17/11/1994 Thanh Hóa 7 9 Đậu
29 15011029 Lê Thanh Duy Nam 23/12/1995 Bình Dương 7 5.5 Đậu
30 15011030 Đặng Thị Mỹ Duyên Nữ 25/04/1994 Bình Thuận 8.5 7 Đậu
31 15011031 Nguyễn Sỹ Duyên Nam 10/05/1995 Quảng Bình 9 8 Đậu
32 15011032 Từ Thị Mỹ Duyên Nữ 26/11/1994 Bình Dương 10 6 Đậu
33 15011033 Lê Thị Duyên Nữ 20/04/1994 Hà Tĩnh 9 4 Rớt
34 15011034 Lê Thị Hồng Gấm Nữ 21/02/1993 Bến Tre 9 7 Đậu
35 15011035 Trần Thị Giang Nữ 10/03/1993 Vĩnh Phúc 6 5.5 Đậu
36 15011036 Nguyễn Thị Thu Nữ 25/05/1995 Bình Dương 8.5 5 Đậu
37 15011037 Trần Ngọc Nữ 28/02/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
38 15011038 Đặng Thị Thu Nữ 19/10/1994 Tp.HCM 9 5.5 Đậu
39 15011039 Nguyễn Huỳnh Sơn Hải Nam 03/09/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
40 15011040 Vương Minh Hải Nam 08/10/1995 Sông Bé 8.5 5 Đậu
41 15011041 Trần Thị Hải Nữ 20/02/1995 Sông Bé 9 4 Rớt
42 15011042 Phạm Thanh Hải Nam 18/10/1993 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
43 15011043 Trương Thị Ngọc Hân Nữ 31/07/1995 Bình Dương 9 6.5 Đậu
44 15011044 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 04/07/1994 Sông Bé 9 4.5 Rớt
45 15011045 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 30/10/1989 Bình Dương 9 5 Đậu
46 15011046 Mai Thị Thu Hằng Nữ 16/06/1992 Sông Bé 9 4 Rớt
47 15011047 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 29/07/1993 Bình Dương 8 2 Rớt
48 15011048 Trần Hồng Hạnh Nữ 01/05/1980 Bình Dương 7 5 Đậu
49 15011049 Chu Thị Minh Hảo Nữ 20/09/1995 Hưng Yên 9 7.5 Đậu
50 15011050 Hoàng Thị Hảo Nữ 12/04/1995 Sông Bé 9 5 Đậu
51 15011051 Võ Thị Mỹ Hảo Nữ 01/01/1995 Long An 7.5 6.5 Đậu
52 15011052 Võ Thị Hậu Nữ 07/03/1991 Nghệ An 8 5 Đậu
53 15011053 Nguyễn Phúc Hậu Nữ 06/07/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
54 15011054 Bùi Thị Hiền Nữ 10/06/1983 Ninh Bình 8 5 Đậu
55 15011055 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 06/01/1996 Đắk Lắk 8.5 5.5 Đậu
56 15011056 Hà Thị Thu Hiền Nữ 11/07/1994 Hà Tĩnh 9.5 4 Rớt
57 15011057 Lý Kim Hiền Nữ 11/12/1983 Bình Dương 7 6.5 Đậu
58 15011058 Trương Minh Hiếu Nam 23/03/1995 Sông Bé 9 6 Đậu
59 15011059 Lê Hồng Hiếu Nữ 04/03/1994 Bình Thuận 7 5 Đậu
60 15011060 Nguyễn Thị Hoa Nữ 21/02/1987 Hà Tĩnh 8 6 Đậu
61 15011061 Tô Thị Thanh Hoa Nữ 05/04/1992 Bình Thuận 8 5 Đậu
62 15011062 Nguyễn Thanh Hòa Nam 20/07/1994 Bình Dương 0 0 x
63 15011063 Nguyễn Bá Yên Hòa Nữ 28/07/1995 Sông Bé 10 6.5 Đậu
64 15011064 Phạm Huy Đông Hoài Nam 24/12/1995 Bình Dương 9 7 Đậu
65 15011065 Mai Văn Hoàng Nam 18/07/1994 Bình Dương 9.5 4 Rớt
66 15011066 Bùi Huy Hoàng Nam 16/09/1993 Bình Dương 8 5.5 Đậu
67 15011067 Phạm Thị Hồng Nữ 09/07/1994 Bình Phước 0 0 x
68 15011068 Phan Thị Hằng Nữ 09/08/1995 Đắk Lắk 8 6 Đậu
69 15011069 Trần Mạnh Hùng Nam 01/02/1992 Bình Dương 7.5 3 Rớt
70 15011071 Lê Thị Thu Hương Nữ 19/02/1995 Bình Dương 8 5 Đậu
71 15011072 Vũ Thị Thúy Hường Nữ 20/06/1994 Thái Bình 10 6 Đậu
72 15011073 Lữ Thị Tuyết Hường Nữ 16/12/1993 Bình Dương 8 5 Đậu
73 15011074 Phạm Đoàn Anh Huy Nam 26/03/1994 Bình Phước 7 4 Rớt
74 15011075 Phan Thị Ngọc Huyền Nữ 27/01/1995 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
75 15011076 Nguyễn Trường Kha Nam 15/09/1993 Bình Dương 7 8 Đậu
76 15011077 Nguyễn Mạnh Khang Nam 08/10/1995 Bình Dương 8 7.5 Đậu
77 15011078 Lê Thị Tiểu Kiều Nữ 01/01/1993 Bình Dương 7 4.5 Rớt
78 15011079 Phạm Thị Mai Lan Nữ 24/01/1993 Thanh Hóa 7 3.5 Rớt
79 15011080 Phan Thạch Phương Lan Nữ 18/10/1993 Ninh Thuận 8 5.5 Đậu
80 15011081 Phạm Kim Liên Nữ 25/02/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
81 15011082 Hoàng Thị Linh Nữ 05/02/1995 Nghệ An 8.5 5.5 Đậu
82 15011083 Trần Vũ Linh Nam 12/06/1994 Quảng Trị 7 4.5 Rớt
83 15011084 Nguyễn Thị Thủy Linh Nữ 24/07/1993 Ninh Bình 7 5.5 Đậu
84 15011085 Nguyễn Văn Linh Nam 01/01/1995 Bình Dương 6.5 5 Đậu
85 15011086 Trương Ngọc Linh Nữ 26/01/1996 Đồng Nai 8.5 6 Đậu
86 15011087 Nguyễn Phương Linh Nữ 05/06/1995 Sông Bé 7 5.5 Đậu
87 15011088 Nguyễn Thị Linh Nữ 25/03/1993 Thanh Hóa 8 5 Đậu
88 15011089 Nguyễn Ngọc Hồng Loan Nữ 01/06/1995 Sông Bé 7 5.5 Đậu
89 15011090 Phan Trần Phú Lộc Nam 01/04/1983 Sông Bé 7 5 Đậu
90 15011091 Nguyễn Thị Lụa Nữ 14/12/1994 Nam Định 7.5 6 Đậu
91 15011092 Nguyễn Thị Nữ 22/12/1995 Thanh Hóa 7 5 Đậu
92 15011093 Nguyễn Thị Kim Nữ 14/02/1995 Sông Bé 7.5 4.5 Rớt
93 15011094 Huỳnh Thanh Mai Nữ 14/09/1993 Bình Dương 7 8 Đậu
94 15011095 Trương Thị Nữ 28/10/1995 Lâm Đồng 0 0 x
95 15011096 Nguyễn Thị Hoài Nam Nữ 16/03/1994 Phú Thọ 9 6 Đậu
96 15011098 Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 01/01/1993 Bình Dương 9 6 Đậu
97 15011099 Hoàng Thụy Quỳnh Nga Nữ 10/03/1993 Sông Bé 8 5 Đậu
98 15011100 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 20/05/1993 Sông Bé 9 6 Đậu
99 15011101 Lê Thị Nga Nữ 03/02/1995 Hải Dương 8.5 5 Đậu
100 15011102 Từ Thị Thu Nga Nữ 22/02/1992 Bình Dương 0 3 Rớt
101 15011103 Phạm Thị Nga Nữ 26/04/1993 Nghệ An 7.5 3 Rớt
102 15011104 Phùng Mạnh Thanh Ngân Nữ 12/08/1995 TP. Hồ Chí Minh 9 9 Đậu
103 15011105 Nguyễn Văn Ngọc Nam 05/04/1994 Nghệ An 0 0 x
104 15011106 Lâm Phạm Bảo Ngọc Nữ 20/04/1993 Bình Dương 7.5 6 Đậu
105 15011107 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 18/08/1993 Bình Dương 8 2 Rớt
106 15011108 Bùi Phước Nguyên Nam 27/01/1994 Bình Dương 8 5 Đậu
107 15011109 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 09/11/1994 Hà Tây 8.5 5 Đậu
108 15011110 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 30/08/1995 Sông Bé 8.5 6 Đậu
109 15011111 Phan Thị Mai Nữ 27/11/1987 Bình Dương 7.5 2 Rớt
110 15011112 Quách Mỹ Như Nữ 14/09/1994 Bình Dương 7 5 Đậu
111 15011113 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 10/01/1995 Sông Bé 7.5 2.5 Rớt
112 15011114 Phan Thị Huỳnh Như Nữ 20/06/1995 Đồng Tháp 8 5.5 Đậu
113 15011115 Lê Tuyết Như Nữ 06/11/1994 Bình Dương 9 6 Đậu
114 15011116 Lâm Hạnh Như Nữ 04/02/1985 Bình Dương 9 8.5 Đậu
115 15011117 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 16/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 8 7 Đậu
116 15011118 Võ Minh Nhựt Nam 20/04/1995 Bình Dương 8 4 Rớt
117 15011119 Bùi Thanh Nở Nữ 10/08/1995 Bình Dương 7.5 6.5 Đậu
118 15011120 Nguyễn Thị Oanh Nữ 11/06/1995 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
119 15011121 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 29/12/1991 Tp.HCM 9 5.5 Đậu
120 15011122 Lê Ngọc Oanh Nữ 30/08/1993 Sông Bé 9 5 Đậu
121 15011123 Vũ Thị Phúc Nữ 03/04/1993 Lâm Đồng 8.5 8 Đậu
122 15011124 Trần Thị Hồng Phước Nữ 11/02/1995 Đồng Nai 0 0 x
123 15011125 Nguyễn Bảo Phương Nữ 26/09/1995 Đồng Nai 9.5 4 Rớt
124 15011126 Bùi Dương Thảo Phương Nữ 31/01/1995 Sông Bé 8 9 Đậu
125 15011127 Dương Thị Yến Phương Nữ 04/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 7.5 0 Rớt
126 15011128 Bùi Thị Lan Phương Nữ 26/02/1994 Sông Bé 9 6.5 Đậu
127 15011129 Dương Phan Minh Phượng Nữ 23/02/1995 Đồng Nai 9.5 5.5 Đậu
128 15011130 Nguyễn Thị Huế Phượng Nữ 14/07/1990 Vũng Tàu 9 5.5 Đậu
129 15011131 Trần Văn Quân Nam 06/10/1993 Nam Định 9 4 Rớt
130 15011132 Đặng Thị Kim Quyền Nữ 30/08/1995 Bình Dương 0 0 x
131 15011133 Võ Thị Ngọc Quỳnh Nữ 20/10/1993 Đắk Lắk 8 6 Đậu
132 15011134 Trần Xuân Sang Nam 09/01/1992 Nam Định 8 5 Đậu
133 15011135 Phạm Văn Phước Tài Nam 12/12/1993 An Giang 8 8 Đậu
134 15011136 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 17/12/1985 Bình Dương 8 7 Đậu
135 15011137 Phạm Minh Tân Nam 03/05/1993 Bình Dương 7 3.5 Rớt
136 15011138 Nguyễn Xuân Tân Nam 22/02/1993 Thanh Hóa 7.5 4 Rớt
137 15011139 Nguyễn Thị Thắm Nữ 21/04/1993 Đắk Lắk 8.5 5.5 Đậu
138 15011140 Phạm Thị Kim Thắm Nữ 27/02/1994 Bình Dương 9 5.5 Đậu
139 15011141 Đỗ Thị Thanh Nữ 08/09/1993 Hưng Yên 8.5 6 Đậu
140 15011142 Đỗ Thị Phương Thanh Nữ 25/01/1994 Sông Bé 8.5 3 Rớt
141 15011143 Phạm Thị Thành Nữ 19/05/1994 Đắk Lắk 8.5 7 Đậu
142 15011144 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 09/11/1993 Bình Dương 6 3.5 Rớt
143 15011145 Lê Thị Phương Thảo Nữ 07/06/1982 Bình Dương 8 5 Đậu
144 15011146 Bùi Ngọc Thảo Nữ 12/02/1994 Bình Dương 7 4 Rớt
145 15011147 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/10/1996 Đắk Lắk 9 6 Đậu
146 15011148 Phạm Phương Thảo Nữ 07/04/1994 Sông Bé 9 3.5 Rớt
147 15011149 Đỗ Thị Thảo Nữ 02/09/1994 Bình Dương 7 5 Đậu
148 15011150 Nguyễn Thị Mộng Thi Nữ 01/01/1994 Bình Dương 7.5 5 Đậu
149 15011151 Trần Ngọc Thiện Nam 13/06/1994 Sông Bé 8 5.5 Đậu
150 15011152 Trần Văn Nguyễn Thiệu Nam 12/02/1993 Sông Bé 7.5 3 Rớt
151 15011153 Trần Phước Thịnh Nam 27/01/1991 Bình Định 8.5 5 Đậu
152 15011154 Văn Kiều Thịnh Nữ 06/11/1994 Sông Bé 7.5 2 Rớt
153 15011155 Phùng Thị Thoa Nữ 13/12/1994 Quảng Ngãi 9 6 Đậu
154 15011156 Nguyễn Kim Thoa Nữ 01/01/1993 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
155 15011157 Phan Thị Kim Thoa Nữ 10/10/1995 Bình Dương 9 8 Đậu
156 15011158 Lê Thị Diễm Thu Nữ 31/01/1994 Sông Bé 9.5 6 Đậu
157 15011159 Nguyễn Thị Xuân Thu Nữ 18/12/1992 Ninh Thuận 8 2 Rớt
158 15011161 Phan Diễm Anh Thư Nữ 06/01/1994 Sông Bé 7 5 Đậu
159 15011162 Mai Thị Ngọc Thư Nữ 10/05/1995 Quảng Nam 7.5 8 Đậu
160 15011163 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 25/09/1995 Sông Bé 7.5 7 Đậu
161 15011164 Trương Thị Thúy Nữ 11/12/1990 Long An 7.5 2.5 Rớt
162 15011165 Nguyễn Thị Ngọc Thùy Nữ 02/10/1995 Vĩnh Long 6.5 5 Đậu
163 15011166 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 19/03/1994 Bình Dương 6.5 1 Rớt
164 15011167 Ngô Thị Thu Thủy Nữ 03/09/1994 Đắk Lắk 7 5 Đậu
165 15011168 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 16/03/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
166 15011169 Hồ Thị Thu Thủy Nữ 22/02/1992 Đắk Lắk 6.5 1 Rớt
167 15011170 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 07/07/1995 Cần Thơ 0 6 Rớt
168 15011171 Tô Quang Tiền Nam 09/07/1994 Bình Dương 7.5 2 Rớt
169 15011172 Phạm Thị Trâm Nữ 23/09/1991 Thanh Hóa 7 3 Rớt
170 15011173 Nguyễn Ngọc Bích Trâm Nữ 03/10/1995 Bình Dương 7 2.5 Rớt
171 15011174 Phan Ngọc Trâm Nữ 27/07/1995 Bình Dương 7 5 Đậu
172 15011175 Bùi Thị Phương Trang Nữ 01/10/1993 Bình Dương 6.5 4 Rớt
173 15011176 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 04/02/1995 Thanh Hóa 7 7.5 Đậu
174 15011177 Nguyễn Thị Xuân Trang Nữ 30/12/1993 Bình Dương 7 5 Đậu
175 15011178 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 10/09/1991 Bình Phước 9 9 Đậu
176 15011179 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 06/07/1995 Bình Dương 7 3.5 Rớt
177 15011180 Nguyễn Thị Tuyết Trang Nữ 06/06/1994 Gia Lai 7.5 6 Đậu
178 15011181 Lâm Quốc Trí Nam 09/01/1993 Biên Hòa 7 6 Đậu
179 15011182 Võ Nguyễn Đoan Trinh Nữ 22/06/1981 Bình Thuận 0 0 x
180 15011183 Hồ Thị Lệ Trinh Nữ 02/02/1995 Sông Bé 7 7 Đậu
181 15011184 Võ Duy Trong Nữ 22/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 7 3.5 Rớt
182 15011185 Trần Tuấn Nam 27/08/1994 Bình Dương 0 0 x
183 15011186 Nguyễn Thị Cẫm Nữ 06/05/1996 Long An 0 6.5 Rớt
184 15011187 Trần Thanh Nam 04/05/1993 Bình Dương 7 6.5 Đậu
185 15011188 Huỳnh Hoàng Nam 14/10/1993 Sông Bé 7 7 Đậu
186 15011189 Trần Ánh Tuyết Nữ 27/06/1993 Sông Bé 7 5 Đậu
187 15011190 Thị Út Nữ 06/06/1993 Sông Bé 7 3.5 Rớt
188 15011191 Lê Hoàng Mai Thanh Vân Nữ 15/11/1995 Bình Dương 7.5 8.5 Đậu
189 15011192 Thân Thị Hồng Vân Nữ 15/04/1995 Kiên Giang 8 3 Rớt
190 15011193 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 03/01/1994 Sông Bé 7.5 7.5 Đậu
191 15011194 Nguyễn Thanh Vàng Nam 27/10/1994 Bình Dương 7 2 Rớt
192 15011195 Võ Tường Vi Nữ 27/12/1995 Bình Dương 7 6 Đậu
193 15011196 Lê Thị Vinh Nữ 11/05/1993 Thanh Hóa 7.5 5 Đậu
194 15011197 Nguyễn Văn Nam 16/10/1994 Sông Bé 9 5.5 Đậu
195 15011198 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy Nữ 09/05/1994 Sông Bé 8 5 Đậu
196 15011199 Phú Thị Thúy Vy Nữ 30/08/1994 Sông Bé 6.5 4 Rớt
197 15011200 Trần Ngọc Tường Vy Nữ 24/08/1993 Bình Dương 7 3 Rớt
198 15011201 Nguyễn Thị Xim Nữ 06/07/1994 Hải Hưng 7 8 Đậu
199 15011202 Phạm Thị Kim Ý Nữ 02/11/1995 Bình Dương 9 9 Đậu
200 15011203 Nguyễn Phi Yến Nữ 10/07/1993 Tp.HCM 7 5 Đậu
201 15011204 Nguyễn Thị Thanh Yến Nữ 14/03/1996 Long An 7.5 5.5 Đậu
202 15011205 Văn Phi Yến Nữ 04/08/1994 Sông Bé 8.5 6 Đậu
203 15011206 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 23/11/1994 Sông Bé 8 5 Đậu
204 15011207 Phạm Hoàng Yến Nữ 05/09/1994 Sông Bé 0 0 x
205 15011208 Nguyễn Thị Ánh Nữ 23/03/1993 Đắk Lắk 8 3 Rớt
Danh sách này có 205 thí sinh.

watch_later
09/02/2015 00:00:00  
visibility
 1073