Kết quả Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (01A/2015) khóa 15010 Ngày 07 tháng 02 năm 2015

STT SBD Họ tên đệm Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điểm TN Điểm TH Kết quả
1 14010001 Nguyễn Thị Mỹ Anh Nữ 15/02/1994 Sông Bé 5.5 3.5 Rớt
2 14010002 Trương Thị Vân Anh Nữ 22/08/1994 Thanh Hóa 9.5 5 Đậu
3 14010003 Trần Ngọc Tuần Anh Nam 29/03/1996 Hà Tây 8.5 9 Đậu
4 14010004 Ngô Thị Kiều Anh Nữ 26/01/1993 Bình Dương 8.5 6 Đậu
5 14010005 Nguyễn Hiếu Bảo Anh Nữ 11/06/1990 Bình Dương 8 6.5 Đậu
6 14010006 Lương Thị Ánh Nữ 27/07/1994 Bình Dương 8 6 Đậu
7 14010007 Phú Đại Bậc Nam 22/10/1993 Ninh Thuận 8 4 Rớt
8 14010008 Võ Tuấn Bão Nam 23/09/1995 Sông Bé 7 6 Đậu
9 14010009 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nữ 23/04/1994 Bình Dương 8.5 6.5 Đậu
10 14010010 Phan Thị Nữ 26/11/1995 Đắk Lắk 9.5 6 Đậu
11 14010011 Lê Thanh Bình Nam 10/01/1996 Đồng Nai 0 0 x
12 14010012 Phạm Thị Mộng Cẩm Nữ 03/03/1993 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
13 14010013 Lý Nguyễn Minh Châu Nữ 14/02/1995 Bình Dương 9 9 Đậu
14 14010014 Nguyễn Ngọc Phương Chi Nữ 19/11/1995 Tp.HCM 10 7 Đậu
15 14010016 Trần Quang Chiến Nam 05/09/1996 Bình Dương 8.5 7.5 Đậu
16 14010017 Trương Văn Chung Nam 16/02/1988 Vũng Tàu 9.5 5 Đậu
17 14010019 Trần Minh Công Nam 18/12/1994 Bình Dương 6 6 Đậu
18 14010020 Vũ Thị Hoàng Cúc Nữ 27/04/1991 Kiên Giang 7 4 Rớt
19 14010021 Nguyễn Quốc Cường Nam 06/09/1992 Bến Tre 8 6 Đậu
20 14010022 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 04/09/1984 Tây Ninh 9.5 8 Đậu
21 14010023 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 27/12/1995 Đồng Nai 9 6 Đậu
22 14010025 Nguyễn Phúc Dầu Nam 01/10/1996 Sông Bé 10 8 Đậu
23 14010026 Huỳnh Kiều Diễm Nữ 15/04/1996 Cà Mau 9.5 8 Đậu
24 14010027 Nguyễn Văn Điểm Nam 22/12/1980 Thái Bình 7.5 6.5 Đậu
25 14010028 Phan Văn Điền Nam 28/04/1991 Long An 10 3.5 Rớt
26 14010029 Nguyễn Thị Diệu Nữ 01/10/1992 Nghệ An 7 3 Rớt
27 14010030 Võ Thị Đình Nữ 25/10/1988 Hà Tĩnh 9.5 3.5 Rớt
28 14010031 Hán Tự Do Nam 08/06/1990 Ninh Thuận 9.5 6 Đậu
29 14010032 Nguyễn Ngọc Thùy Dung Nữ 06/06/1995 Bình Phước 9 7 Đậu
30 14010033 Trần Thùy Dương Nữ 01/04/1994 Vũng Tàu 0 0 x
31 14010034 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 02/01/1996 Bình Dương 10 7 Đậu
32 14010035 Võ Bình Dương Nam 18/10/1996 Bình Dương 0 0 x
33 14010036 Đào Thị Ánh Dương Nữ 23/08/1995 Bình Dương 0 0 x
34 14010037 Phan Phương Duy Nữ 04/03/1994 Trung Quốc 9 4 Rớt
35 14010038 Đỗ Thị Mỹ Duyên Nữ 22/01/1995 Bình Dương 9 5.5 Đậu
36 14010039 Đỗ Đức Duyên Nam 19/05/1993 Nam Định 6.5 6 Đậu
37 14010040 Võ Thị Thùy Duyên Nữ 15/12/1996 Sông Bé 9.5 7.5 Đậu
38 14010041 Phạm Thị Duyên Nữ 18/12/1995 Bình Định 10 5.5 Đậu
39 14010042 Trượng Văn Vi Bạch E Nữ 21/12/1992 Ninh Thuận 8 5 Đậu
40 14010043 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 16/05/1996 Bình Thuận 9.5 7 Đậu
41 14010044 Nguyễn Thu Nữ 19/12/1996 Cần Thơ 8.5 5.5 Đậu
42 14010045 Phạm Nguyễn Thanh Nữ 14/12/1990 Đồng Nai 8.5 4.5 Rớt
43 14010046 Đào Hải Nữ 24/10/1995 Sông Bé 10 7 Đậu
44 14010047 Nguyễn Thị Bích Nữ 19/05/1994 Ninh Thuận 10 6 Đậu
45 14010048 Phạm Văn Hải Nam 27/10/1993 Nam Hà 6.5 5 Đậu
46 14010049 Quản Thị Quỳnh Hân Nữ 16/05/1995 Bình Dương 10 6 Đậu
47 14010051 Lê Nguyễn Minh Hằng Nữ 23/07/1994 Bình Dương 9.5 5 Đậu
48 14010052 Lê Kim Hằng 09/08/1994 Bình Dương 8 5.5 Đậu
49 14010053 Nguyễn Thị Hằng Nữ 29/10/1995 Nghệ An 4.5 3 Rớt
50 14010054 Hồ Thị Mỹ Hằng Nữ 30/06/1994 Đắk Nông 9.5 7 Đậu
51 14010055 Phan Thị Ngọc Hằng Nữ 23/12/1995 Bình Phước 7 6.5 Đậu
52 14010056 Nguyễn Lệ Hằng Nữ 01/08/1994 Hà Nội 8.5 4 Rớt
53 14010057 Phạm Thị Thanh Hằng Nữ 28/08/1996 Bình Dương 10 6.5 Đậu
54 14010058 Nguyễn Thu Hằng Nữ 23/07/1993 Quảng Bình 9 6.5 Đậu
55 14010059 Hoàng Thị Hằng Nữ 10/10/1995 Hà Nội 9 8 Đậu
56 14010060 Lý Thị Hằng Nữ 06/04/1995 Bình Phước 8 5.5 Đậu
57 14010061 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 26/11/1994 Hà Tĩnh 8 5.5 Đậu
58 14010062 Bùi Thị Hồng Hạnh Nữ 08/01/1995 Sông Bé 10 8.5 Đậu
59 14010063 Nguyễn Hữu Hạnh Nữ 22/06/1995 Bình Dương 10 6.5 Đậu
60 14010064 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 02/09/1995 Quảng Bình 9.5 7 Đậu
61 14010065 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 12/07/1995 Bình Dương 9 6 Đậu
62 14010066 Lê Đình Hào Nam 14/08/1995 Đắk Lắk 7 6 Đậu
63 14010067 Ngô Thị Hảo Nữ 18/11/1993 Bình Dương 9 4 Rớt
64 14010068 Trương Ngọc Hậu Nam 18/04/1992 Bình Dương 10 9.5 Đậu
65 14010069 Trần Thị Hiền Nữ 14/12/1996 Thái Bình 10 5.5 Đậu
66 14010070 Lê Minh Hiền Nữ 15/06/1996 Bình Dương 8.5 5.5 Đậu
67 14010071 Nguyễn Thị Hiền 24/05/1992 Bình Dương 8.5 6 Đậu
68 14010072 Đặn Trung Hiếu Nam 18/12/1994 Bình Dương 10 7 Đậu
69 14010073 Nguyễn Minh Hiếu Nam 05/10/1994 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
70 14010074 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 27/01/1994 Đồng Nai 10 6.5 Đậu
71 14010075 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 02/06/1994 Sông Bé 10 9 Đậu
72 14010077 Cao Thị Hoa Nữ 05/05/1980 Nghệ An 5 8 Đậu
73 14010079 Phạm Thị Thanh Hòa Nữ 01/01/1988 Đắk Lắk 5 7 Đậu
74 14010080 Trần Thị Hòa Nữ 14/04/1996 Đắk Lắk 9 7 Đậu
75 14010081 Châu Thị Hòa Nữ 25/12/1995 Bình Dương 10 6.5 Đậu
76 14010082 Ngô Văn Hoàng Nam 02/02/1995 Ninh Thuận 7.5 4 Rớt
77 14010083 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 01/06/1989 Bình Dương 10 7 Đậu
78 14010084 Trần Thị Hồng Nữ 08/06/1996 Hà Nam 9.5 4 Rớt
79 14010085 Trần Thị Hồng Nữ 08/07/1993 Bình Dương 8.5 7 Đậu
80 14010086 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/12/1989 Nam Định 0 0 x
81 14010087 Lê Thị Thu Hồng Nữ 01/10/1993 Bình Dương 9.5 6 Đậu
82 14010088 Nguyễn Thị Huệ Nữ 25/09/1992 Bình Thuận 9.5 5 Đậu
83 14010089 Nguyễn Phước Hùng Nam 24/10/1995 Cần Thơ 9.5 10 Đậu
84 14010090 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 22/07/1996 Bình Dương 10 8 Đậu
85 14010091 Liêu Bảo Hương Nữ 13/04/1993 Bình Dương 8 5.5 Đậu
86 14010092 Trần Hoài Diễm Hương Nữ 25/06/1995 Đồng Nai 10 7 Đậu
87 14010094 Nguyễn Thị Tuyết Hương Nữ 16/11/1993 Bình Dương 10 6 Đậu
88 14010095 Lương Hoàng Quế Hương Nữ 31/03/1995 Sông Bé 0 0 x
89 14010096 Hoàng Thị Thu Hương Nữ 06/06/1994 Nghệ An 10 5.5 Đậu
90 14010097 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 11/07/1995 Quãng Ngãi 8 3 Rớt
91 14010098 Trần Thị Hương Nữ 03/07/1996 Bình Dương 8.5 7 Đậu
92 14010099 Phan Thị Hương Nữ 27/07/1990 Bình Dương 9 5 Đậu
93 14010100 Thái Thị Nhị Hường Nữ 30/05/1993 Đắk Lắk 10 8 Đậu
94 14010101 Phan Thị Hoa Hường Nữ 08/08/1995 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
95 14010102 Trần Thị Hường Nữ 07/09/1995 Thái Bình 9 6.5 Đậu
96 14010103 Trương Thị Hường Nữ 20/04/1995 Bình Thuận 9 5 Đậu
97 14010104 Huỳnh Thị Trần Huy Nữ 30/06/1995 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
98 14010105 Phạm Thị Huyền Nữ 28/12/1994 Hải Dương 9 9 Đậu
99 14010106 Trần Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 17/11/1995 Sông Bé 9 5.5 Đậu
100 14010107 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 06/09/1993 Quảng Bình 8 6 Đậu
101 14010108 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 02/09/1995 Hà Tĩnh 9 6 Đậu
102 14010109 Nguyễn Thị Thúy Huyền Nữ 22/07/1994 Bình Dương 9 7.5 Đậu
103 14010110 Ka Huyễn Nữ 30/05/1991 Lâm Đồng 10 7.5 Đậu
104 14010111 Phan Thanh Huỳnh Nam 20/12/1993 Bình Thuận 9 5 Đậu
105 14010112 Quách Tuấn Khải Nam 19/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 9 7 Đậu
106 14010113 Nguyễn Hữu Khải Nam 04/05/1995 Thái Bình 5.5 5 Đậu
107 14010114 Nguyễn Thị Mai Khanh Nữ 15/03/1983 Bình Dương 10 7 Đậu
108 14010115 Nguyễn Đăng Khoa Nam 13/07/1988 Bình Dương 0 0 x
109 14010116 Bùi Thị Mỹ Khoa Nữ 28/06/1995 Gia Lai 10 7 Đậu
110 14010117 Trần Anh Khuyên Nữ 07/06/1995 Quảng Ngãi 8.5 7.5 Đậu
111 14010118 Đỗ Thị Thúy Kiều Nữ 24/03/1993 Sông Bé 10 6.5 Đậu
112 14010119 Đoàn Thị Mỹ Kiều Nữ 20/07/1995 Bình Dương 10 7 Đậu
113 14010120 Vũ Lê Hoàng Diểm Kiều Nữ 25/03/1991 Tp.HCM 9.5 7 Đậu
114 14010121 Nguyễn Ái Lâm Nữ 15/05/1996 Bến Tre 8.5 6 Đậu
115 14010122 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 21/02/1992 Bình Dương 10 6 Đậu
116 14010123 Tô Hồng Lan Nữ 12/11/1986 Bình Dương 9.5 9 Đậu
117 14010124 Phạm Ngọc Lành Nữ 05/06/1995 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
118 14010125 Trương Thị Ngọc Lệ Nữ 19/09/1994 Nghệ An 7.5 5.5 Đậu
119 14010126 Nguyễn Thị Lệ Nữ 10/01/1994 Hà Tĩnh 7.5 7.5 Đậu
120 14010127 Phan Thị Phương Liên Nữ 22/03/1995 Đồng Nai 9.5 7.5 Đậu
121 14010128 Trần Thị Thùy Liên Nữ 14/10/1994 Sông Bé 9.5 6.5 Đậu
122 14010129 Trịnh Thị Tuyết Liễu Nữ 16/11/1994 Bến Tre 9.5 3 Rớt
123 14010131 Nguyễn Thị Huyền Linh Nữ 21/01/1994 Bình Phước 7.5 3.5 Rớt
124 14010132 Nguyễn Thị Linh Nữ 26/03/1994 Đắk Lắk 6 7 Đậu
125 14010133 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 24/12/1995 Bình Dương 6 8 Đậu
126 14010134 Bùi Thị Mỹ Linh Nữ 20/10/1995 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
127 14010135 Lê Thị Linh Nữ 19/06/1994 Thanh Hóa 10 7 Đậu
128 14010136 Đỗ Nguyễn Y Linh Nữ 22/11/1994 Bình Dương 9 5.5 Đậu
129 14010137 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/10/1993 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
130 14010138 Hứa Thúy Linh Nữ 11/09/1995 Cao Bằng 6.5 6 Đậu
131 14010139 Nguyễn Trúc Linh Nữ 09/12/1995 Sông Bé 10 8 Đậu
132 14010140 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 10/11/1994 Bình Thuận 9 8.5 Đậu
133 14010141 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 10/06/1996 Sông Bé 7 7 Đậu
134 14010142 Nguyễn Thị Diễm Loan Nữ 27/01/1995 Bình Dương 7.5 6 Đậu
135 14010143 Đoàn Thị Kiều Loan Nữ 13/06/1988 Đồng Nai 8.5 7 Đậu
136 14010144 Phan Thị Loan Nữ 02/07/1994 Hải Dương 8.5 7 Đậu
137 14010145 Lê Thị Kim Loan Nữ 15/02/1994 Sông Bé 9.5 6.5 Đậu
138 14010146 Nguyễn Thanh Long Nam 18/07/1995 Bình Dương 10 10 Đậu
139 14010147 Trần Thị Lương Nữ 05/10/1994 Nam Định 0 0 x
140 14010149 Trương Thị Quỳnh Mai Nữ 24/09/1994 Sông Bé 9.5 7.5 Đậu
141 14010150 Nguyễn Xuân Mai Nữ 07/07/1994 Bình Dương 8.5 5 Đậu
142 14010151 Hà Thị Ngọc Mai Nữ 01/05/1995 Sông Bé 10 7 Đậu
143 14010152 Lê Hữu Mạnh Nam 16/02/1996 Thanh Hóa 10 8 Đậu
144 14010154 Đồng Thị Miền Nữ 15/06/1992 Nam Định 10 7.5 Đậu
145 14010156 Nguyễn Dương Minh Nam 19/10/1988 Đắk Min 9 8.5 Đậu
146 14010158 Hồ Thị Hàn My Nữ 29/07/1988 Đắk Lắk 9.5 8 Đậu
147 14010159 Nguyễn Huỳnh Tiểu My Nữ 06/07/1994 Bình Phước 8.5 5.5 Đậu
148 14010160 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 15/04/1995 Bình Dương 10 7 Đậu
149 14010161 Đỗ Thị My Nữ 07/05/1995 Quảng Ngãi 0 0 x
150 14010163 Nguyễn Thị Trà My Nữ 16/01/1996 Bình Dương 8 7 Đậu
151 14010164 Phạm Thị An Na Nữ 30/04/1994 Đắk Lắk 10 6.5 Đậu
152 14010165 Nguyễn Thị Hoài Nam Nữ 17/03/1992 Đắk Lắk 9 7 Đậu
153 14010166 Nguyễn Thúy Nga Nữ 14/08/1995 Đắk Lắk 10 7 Đậu
154 14010167 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 28/08/1994 Phú Thọ 5 5 Đậu
155 14010168 Nguyễn Ngọc Châu Ngân Nữ 28/11/1995 Sông Bé 10 7.5 Đậu
156 14010169 Huỳnh Thị Thúy Ngân Nữ 03/04/1995 Long An 7.5 6 Đậu
157 14010170 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 12/01/1995 Bình Dương 9.5 7.5 Đậu
158 14010171 Hoàng Kim Ngân Nữ 27/09/1994 Bình Dương 9 6 Đậu
159 14010173 Phạm Huỳnh Ngân Nữ 30/12/1995 Bình Dương 9 5 Đậu
160 14010174 Trần Thị Kim Ngân Nữ 28/03/1994 Bình Dương 7.5 7.5 Đậu
161 14010175 Đỗ Thị Quý Ngân Nữ 14/10/1993 Bình Dương 9 6.5 Đậu
162 14010176 Võ Thị Thu Ngân Nữ 20/12/1996 Bình Dương 0 0 x
163 14010177 Mai Ngọc Thiên Ngân Nữ 23/07/1993 Vĩnh Long 8 4 Rớt
164 14010178 Võ Vi Ngân Nữ 30/11/1994 Bình Dương 6.5 5 Đậu
165 14010180 Bùi Thị Kim Ngọc Nữ 01/01/1995 Bình Dương 8 6.5 Đậu
166 14010181 Lê Thị Kim Ngọc 24/08/1995 Bình Dương 10 6 Đậu
167 14010182 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 28/01/1995 Bình Dương 9 8.5 Đậu
168 14010183 Nguyễn Kim Ngọc Nữ 27/04/1995 Bình Dương 10 3 Rớt
169 14010184 Võ Văn Nguyên Nam 07/07/1994 Tây Ninh 5.5 3.5 Rớt
170 14010185 Bùi Nguyễn Phương Nguyên Nữ 30/01/1995 Sông Bé 9.5 7.5 Đậu
171 14010186 Châu Thị Nguyên Nữ 27/03/1994 Đắk Lắk 9.5 4.5 Rớt
172 14010187 Diệp Thanh Thảo Nguyên Nữ 01/04/1995 Bình Phước 9 7.5 Đậu
173 14010188 Bùi Thị Hồng Nguyên Nữ 24/02/1996 Bình Dương 10 3 Rớt
174 14010189 Bồ Thị Ngọc Nguyệt Nữ 10/07/1989 Bình Dương 8 4 Rớt
175 14010190 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ 20/12/1993 Bình Định 9 6 Đậu
176 14010191 Trần Thị Ánh Nguyệt Nữ 11/08/1988 Bình Dương 10 5 Đậu
177 14010192 Hồ Thị Ngọc Nguyệt Nữ 10/07/1989 Bình Dương 0 0 x
178 14010194 Trần Thị Thanh Nhã Nữ 21/02/1995 Sông Bé 10 6.5 Đậu
179 14010195 Ngô Thị Thanh Nhã Nữ 23/08/1995 Sông Bé 10 6 Đậu
180 14010197 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 12/01/1996 Đắk Lắk 8 7 Đậu
181 14010198 Lê Thị Hoàng Nhi Nữ 21/04/1996 Sông Bé 9.5 5.5 Đậu
182 14010199 Bùi Thị Thùy Nhinh Nữ 13/07/1996 Hải Dương 10 7 Đậu
183 14010200 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 21/08/1995 Bình Dương 9.5 5 Đậu
184 14010201 Mai Cẩm Nhung Nữ 26/09/1980 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
185 14010203 Vũ Thị Nhung Nữ 16/07/1996 Bình Thuận 0 0 x
186 14010204 Nguyễn Cẩm Nhung Nữ 08/06/1994 Tp.HCM 8.5 3.5 Rớt
187 14010205 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 20/07/1972 Tây Ninh 9.5 2.5 Rớt
188 14010208 Trần Bảo Ni Nữ 07/12/1996 Vĩnh Long 10 7.5 Đậu
189 14010209 Vũ Thị Ninh Nữ 29/01/1995 Hải Hưng 9.5 2.5 Rớt
190 14010211 Lê Thị Oanh Nữ 10/10/1995 Bình Dương 8.5 4 Rớt
191 14010214 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 14/06/1995 Bình Dương 4.5 5 Rớt
192 14010215 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 01/11/1995 Bình Dương 7.5 5.5 Đậu
193 14010216 Lâm Tấn Phát Nam 30/06/1995 Tp.HCM 6.5 5.5 Đậu
194 14010218 Nguyễn Thế Phong Nam 28/11/1981 Bình Dương 10 9 Đậu
195 14010219 Nguyễn Thị Diễm Phúc Nữ 29/03/1994 Lâm Đồng 8.5 5 Đậu
196 14010221 Lê Thị Kim Phụng Nữ 26/10/1995 Bình Dương 10 5.5 Đậu
197 14010222 Nguyễn Tấn Phước Nam 28/09/1978 Bình Dương 8 5 Đậu
198 14010223 Bùi Nguyễn Minh Phương Nam 09/02/1994 Bình Dương 9 6.5 Đậu
199 14010224 Ngô Minh Phương Nam 25/06/1995 Bình Dương 9.5 9.5 Đậu
200 14010225 Trương Nguyễn Cát Phượng Nữ 11/11/1995 Bình Dương 9 8.5 Đậu
201 14010226 Lưu Thị Bích Phượng Nữ 30/09/1993 Bình Dương 0 0 x
202 14010227 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 07/11/1994 Bình Dương 9.5 4 Rớt
203 14010228 Nguyễn Thị Phương Hồng Phượng Nữ 20/10/1994 Bình Dương 0 0 x
204 14010230 Nguyễn Thị Thùy Quyên Nữ 10/10/1988 Bình Dương 9.5 5 Đậu
205 14010231 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 05/05/1995 Thanh Hóa 8.5 2.5 Rớt
206 14010232 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 15/10/1994 Thanh Hóa 10 5 Đậu
207 14010233 Phạm Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 20/12/1996 Bình Dương 9.5 6 Đậu
208 14010234 Đoàn Thanh Sang Nam 15/10/1985 Tây Ninh 10 6.5 Đậu
209 14010235 Đinh Ngọc Sơn Nam 02/05/1996 Bình Định 9.5 7 Đậu
210 14010236 Huỳnh Thị Tài Nữ 14/01/1994 Bà Rịa- Vũng Tàu 9 6.5 Đậu
211 14010237 Nguyễn Thị Tâm Nữ 09/03/1995 Bình Phước 4 5 Rớt
212 14010238 Nguyễn Đinh Minh Tân Nam 01/05/1986 Tp.HCM 10 5 Đậu
213 14010239 Nguyễn Thanh Tân Nam 04/01/1996 Sông Bé 10 7 Đậu
214 14010240 Nguyễn Quốc Tây Nam 05/11/1982 Bình Dương 8 7 Đậu
215 14010241 Huỳnh Thị Thắm Nữ 11/10/1995 Bình Dương 9 6.5 Đậu
216 14010242 Phạm Hồng Thắm Nữ 22/08/1994 Sông Bé 9 5.5 Đậu
217 14010243 Hồ Chí Thắng Nam 19/05/1994 Bình Dương 9 6.5 Đậu
218 14010244 Trương Hoài Thanh Nam 19/10/1995 Bình Dương 9.5 8.5 Đậu
219 14010245 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 23/03/1995 Gia Lai 9 7.5 Đậu
220 14010247 Hoàng Thị Thảo Nữ 03/10/1993 Bình Dương 9 5 Đậu
221 14010248 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 20/02/1995 Sông Bé 10 5 Đậu
222 14010249 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 10/09/1993 Bình Định 9.5 5 Đậu
223 14010250 Lê Phương Thảo Nữ 21/03/1994 Bình Dương 10 4 Rớt
224 14010251 Nguyễn Thu Thảo Nữ 28/11/1995 Tây Ninh 0 0 x
225 14010252 Võ Thu Thảo Nữ 12/05/1992 Bình Dương 9.5 1 Rớt
226 14010253 Nguyễn Trần Thu Thảo Nữ 11/09/1990 TP. Hồ Chí Minh 10 7.5 Đậu
227 14010254 Phan Thị Thanh Thảo Nữ 16/04/1996 Bình Dương 0 0 x
228 14010255 Phan Thị Thảo Nữ 20/05/1993 Bình Dương 9 4 Rớt
229 14010256 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 21/03/1995 Sông Bé 10 7.5 Đậu
230 14010257 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 26/08/1995 Bình Dương 10 5 Đậu
231 14010258 Trần Thị Thảo Nữ 02/11/1995 Kom Tum 9 5.5 Đậu
232 14010259 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 30/11/1994 Sông Bé 8 3.5 Rớt
233 14010260 Bùi Thị Ngọc Thể Nữ 10/04/1995 Quảng Ngãi 9.5 6.5 Đậu
234 14010261 Mộng Thị Thi Nữ 16/05/1994 Bình Phước 10 4 Rớt
235 14010262 Đặng Thị Ngọc Thiên Nữ 07/11/1993 TP.HCM 0 0 x
236 14010263 Đặng Thị Ngọc Thiện Nữ 07/11/1993 TP.HCM 7 6.5 Đậu
237 14010264 Vi Thị Thiết Nữ 15/02/1995 Đắk Lắk 8.5 6 Đậu
238 14010265 Trần Thị Nên Thơ Nữ 20/04/1995 Tây Ninh 9.5 5.5 Đậu
239 14010266 Châu Phước Thọ Nam 17/10/1995 Đồng Nai 8 8 Đậu
240 14010268 Phan Thị Kim Thoa Nữ 18/01/1996 Sông Bé 9 6.5 Đậu
241 14010269 Trương Thị Út Thoa Nữ 01/12/1994 Sông Bé 10 6 Đậu
242 14010270 Thượng Thị Út Thoa Nữ 01/12/1994 Sông Bé 0 0 x
243 14010271 Trương Thị Cẩm Thoa Nữ 06/08/1994 Bình Dương 10 6.5 Đậu
244 14010272 Trần Thị Trúc Thoảng Nữ 06/07/1994 Bình Thuận 7 5.5 Đậu
245 14010273 Nguyễn Thị Thu Nữ 21/03/1973 Hà Tĩnh 8 3.5 Rớt
246 14010275 Cao Hoài Thu Nữ 21/02/1995 Bình Dương 8.5 8 Đậu
247 14010276 Ngô Huỳnh Anh Thư Nữ 05/05/1994 Bình Dương 9 8 Đậu
248 14010277 Đỗ Nguyễn Hoài Thư Nữ 04/10/1996 Bình Dương 10 7.5 Đậu
249 14010278 Trương Đình Thuận Nam 26/03/1995 Bình Dương 6.5 6 Đậu
250 14010279 Đinh Nguyễn Hữu Thuận Nam 30/08/1994 Bình Dương 8.5 6 Đậu
251 14010280 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 22/04/1996 Tp.HCM 10 9 Đậu
252 14010281 Lê Thị Hoài Thương Nữ 10/02/1994 Bình Định 9 5 Đậu
253 14010282 Trần Hoài Ánh Thương Nữ 20/05/1995 Đồng Nai 10 7.5 Đậu
254 14010283 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 01/12/1995 Đồng Nai 10 5 Đậu
255 14010284 Lê Văn Thường Nam 20/12/1994 Sông Bé 9 7 Đậu
256 14010285 Tạ Lê Minh Thuy Nữ 13/02/1995 Bình Dương 8 6 Đậu
257 14010286 Huỳnh Thị Mộng Thúy Nữ 23/08/1995 Bình Dương 10 5.5 Đậu
258 14010287 Nguyễn Hồng Phương Thúy Nữ 15/09/1993 Nghệ An 10 4 Rớt
259 14010288 Tô Ngọc Đan Thùy Nữ 01/08/1995 Đồng Nai 10 4.5 Rớt
260 14010289 Nguyễn Minh Thùy Nữ 28/08/1993 Bình Dương 7.5 7 Đậu
261 14010290 Huỳnh Thị Thanh Thùy Nữ 12/04/1995 Quảng Ngãi 10 6 Đậu
262 14010291 Nguyễn Thị Thủy Nữ 28/08/1995 Thanh Hóa 7.5 5.5 Đậu
263 14010292 Trương Thị Thủy Nữ 13/07/1993 Bình Dương 10 6.5 Đậu
264 14010293 Lê Thị Mỹ Tiên Nữ 15/03/1993 Đồng Tháp 10 5.5 Đậu
265 14010294 Trần Thanh Tiền Nữ 20/04/1995 Sông Bé 8 7 Đậu
266 14010295 Lê Kim Tịnh Nữ 23/11/1995 Bình THuận 8.5 6.5 Đậu
267 14010296 Phạm Thị Sơn Trà Nữ 03/02/1995 Tiền Giang 9 5.5 Đậu
268 14010297 Nguyễn Thị Ngọc Tâm Nữ 07/09/1994 Sông Bé 9.5 4 Rớt
269 14010298 Nguyễn Mai Trâm Nữ 27/07/1996 Đồng Nai 10 5 Đậu
270 14010299 Võ Thị Trâm Nữ 12/03/1994 Hà Tĩnh 9 5.5 Đậu
271 14010300 Phan Thị Phương Trâm Nữ 11/11/1995 Gia Lai 8 4 Rớt
272 14010301 Dương Thị Mai Trâm Nữ 26/12/1996 Sông Bé 9 2 Rớt
273 14010302 Phạm Thụy Thùy Trâm Nữ 09/03/1995 Bến Tre 0 0 x
274 14010303 Huỳnh Ngọc Quỳnh Trân Nữ 26/03/1995 Bình Thuận 9 8 Đậu
275 14010304 Nguyễn Vũ Thùy Trang Nữ 30/08/1995 Bình Dương 9.5 4 Rớt
276 14010305 Phạm Thị Thu Trang Nữ 06/04/1995 Gia Lai 8 4 Rớt
277 14010306 Đoàn Thị Phương Trang Nữ 18/04/1993 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
278 14010307 Huỳnh Thị Mộng Trang Nữ 09/11/1982 Vũng Tàu 9 4 Rớt
279 14010308 Phạm Thị Mỹ Trang Nữ 18/10/1995 Quảng Ngãi 10 6.5 Đậu
280 14010309 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/08/1995 Bình Dương 6 5 Đậu
281 14010310 Ngô Thị Trang Nữ 28/07/1993 Thanh Hóa 6 4 Rớt
282 14010311 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/05/1994 Bình Phước 9.5 3 Rớt
283 14010312 Nguyễn Thị Vy Trang Nữ 16/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 10 9.5 Đậu
284 14010313 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/10/1993 Bình Dương 9 6.5 Đậu
285 14010314 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 08/01/1993 Sông Bé 9 7 Đậu
286 14010315 Cao Thị Trang Nữ 29/11/1994 Đắk Lắk 9.5 5 Đậu
287 14010316 Văn Thị Thùy Trang Nữ 04/03/1994 Bình Phước 7.5 4 Rớt
288 14010317 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 25/02/1993 Gia Lai 0 0 x
289 14010318 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 20/01/1994 Đồng Nai 10 5 Đậu
290 14010319 Ngô Minh Trí Nam 04/10/1995 Bình Phước 7 8 Đậu
291 14010320 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 11/01/1995 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
292 14010321 Nguyễn Thị Hoài Trinh Nữ 18/04/1994 Bình Dương 10 9 Đậu
293 14010322 Lê Thị Mỹ Trinh Nữ 18/03/1993 Bình Dương 9 4 Rớt
294 14010323 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 12/12/1995 Bình Dương 10 9.5 Đậu
295 14010324 Phạm Thị Mỹ Trinh Nữ 27/02/1995 Bình Thuận 10 7 Đậu
296 14010325 Bùi Thanh Trúc Nữ 01/12/1993 Bình Dương 8.5 8.5 Đậu
297 14010326 Võ Thanh Trúc Nữ 22/10/1994 Bình Dương 10 5 Đậu
298 14010327 Nguyễn Thị Anh Trúc 01/10/1996 Bình Dương 9.5 5.5 Đậu
299 14010328 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 13/09/1995 Bình Dương 7.5 6 Đậu
300 14010329 Đỗ Chí Trung Nam 01/02/1989 Bình Phước 10 6 Đậu
301 14010330 Lê Văn Cẩm Nữ 08/08/1996 Tây Ninh 9.5 9 Đậu
302 14010331 Trần Mai Thanh Nữ 08/06/1994 Long An 9 3.5 Rớt
303 14010332 Lê Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/03/1995 Bình Dương 7.5 9 Đậu
304 14010333 Bùi Thanh Tùng Nam 30/04/1993 Bình Dương 9 8 Đậu
305 14010334 Đỗ Thị Cẩm Tuyên Nữ 08/08/1996 Bình Dương 9.5 6 Đậu
306 14010335 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 19/05/1996 Sông Bé 10 6.5 Đậu
307 14010336 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 30/11/1995 Bình Dương 9.5 5 Đậu
308 14010337 Mai Thị Thanh Tuyền Nữ 09/10/1995 Bình Dương 9.5 5 Đậu
309 14010338 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 02/12/1995 Bình Dương 9.5 5 Đậu
310 14010339 Lê Phan Thanh Uyên Nữ 01/09/1995 Bình Thuận 10 2.5 Rớt
311 14010340 Phạm Lê Bảo Uyên Nữ 13/11/1995 Quảng Ngãi 10 7 Đậu
312 14010341 Nguyễn Vũ Phương Uyên Nữ 09/05/1995 Bình Dương 9 7.5 Đậu
313 14010342 Nguyễn Thị Vy Vân Nữ 16/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 10 8.5 Đậu
314 14010343 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 09/11/1996 Sông Bé 9.5 3 Rớt
315 14010344 Trần Thị Mộng Vân Nữ 23/08/1993 Lâm Đồng 7 2.5 Rớt
316 14010345 Phạm Viết Vinh Nam 27/10/1994 Bình Dương 10 7 Đậu
317 14010347 Trần Văn Nam 08/07/1990 Đắk Lắk 6.5 4 Rớt
318 14010348 Kiều Tuấn Nam 01/06/1996 Bình Dương 10 9 Đậu
319 14010349 Ngô Thị Tường Vy Nữ 01/06/1996 Quảng Ngãi 10 4 Rớt
320 14010350 Châu Thị Vy Nữ 28/12/1994 Bình Thuận 9 2 Rớt
321 14010351 Nguyễn Trần Uyên Vy Nữ 06/01/1995 Đồng Nai 10 7 Đậu
322 14010352 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 10/08/1994 Bình Thuận 10 5.5 Đậu
323 14010353 Võ Thị Xuân Nữ 17/03/1994 Đắk Lắk 5.5 3.5 Rớt
324 14010354 Từ Thị Kim Xuyến Nữ 30/03/1966 Bình Dương 9.5 6.5 Đậu
325 14010355 Lê Phước Ý Nam 27/04/1995 Tây Ninh 9.5 5 Đậu
326 14010356 Vương Hải Yến Nữ 24/10/1995 Cao Bằng 9.5 4 Rớt
327 14010357 Nguyễn Thị Thanh Yến Nữ 27/06/1987 Bình Dương 10 5 Đậu
328 14010359 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 05/06/1995 Bình Phước 9.5 9 Đậu
Danh sách này có 328 thí sinh.

watch_later
09/02/2015 00:00:00  
visibility
 881