DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT NÂNG CAO (học + thi)

Khai giảng: 02/03/2021 - Kết thúc: 13/04/2021 (Dự kiến)


Thứ - Buổi: 3-Tối, 5-Tối, 7-Tối
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 6
GV: Nguyễn Ngọc Thiện

STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú
1 1825106010030 Nguyễn Diệu Ái Nữ 19/03/2000 Bình Dương
2 1823403010330 Vũ Vân Anh Nữ 22/03/2000 Bình Dương
3 1823403010332 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 26/02/2000 Bình Dương
4 1728501010017 Trần Quốc Diễn Nam 30/01/1999 Bình Dương
5 1822202010543 Ngô Ngọc Diệp Nữ 22/11/2000 Bình Phước
6 1951402020008 Lê Thị Ngọc Dung Nữ 01/11/1994 Bình Dương
7 1428501010020 Võ Hoàng Duy Nam 06/07/1996 Bình Dương
8 1524403010076 Võ Tường Duy Nam 18/7/1997 Bình Dương
9 1823403010302 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 27/05/2000 Bình Dương
10 1823403010306 Hồ Thị Thúy Hằng Nữ 07/08/2000 Bình Dương
11 1725202010072 Đỗ Hòa Hạnh Nam 02/12/1998 Bình Dương
12 1951402020017 Vy Thị Hiền Nữ 11/06/1995 Bình Thuận
13 1722202010436 Nguyễn Thúy Hiển Nữ 01/02/1999 Thái Nguyên
14 1725202010080 Lê Minh Hiếu Nam 19/07/1999 Bình Phước
15 1725202010098 Nguyễn Phi Hồ Nam 08/06/1999 Bình Dương
16 1823402010084 Lê Thị Kim Hường Nữ 20/07/2000 Bình Dương
17 1523403010031 Lê Thị Huyền Nữ 24/09/1997 Hải Dương
18 1822202010512 Đoàn Thị Kiều Lam Nữ 12/10/2000 Bình Dương
19 1823403010186 Trần Nguyễn Mai Linh Nữ 18/03/2000 Bình Dương
20 1723401010116 Nguyễn Thị Kim Mai Nữ 09/05/1999 Bình Dương
21 1723401010127 Hà Lê Kim Ngân Nữ 02/04/1999 Bình Dương
22 1823403010201 Lý Phương Nguyên Nữ 17/01/2000 Bình Dương
23 1523402010062 Nguyễn Thanh Nhàn Nam 28/11/1997 Bình Dương
24 1721402180036 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 17/08/1997 Bình Dương
25 1725202010212 Đoàn Văn Phước Nam 30/12/1999 Bình Dương
26 1721402180039 Trương Gia Phước Nữ 07/05/1999 Bình Dương
27 1721402180040 Nguyễn Hồng Hà Phương Nữ 29/12/1999 Bình Dương
28 1524403010075 Nguyễn Văn Quí Nam 9/9/1996 Bình Dương
29 1823402010100 Lê Thị Mỹ Quyên Nữ 20/01/2000 Bình Dương
30 1725202010279 Dương Quốc Thắng Nam 24/08/1999 Phú Yên
31 1821402020005 Nguyễn Thị Thỉn Nữ 24/02/2000 Hà Tĩnh
32 2021402170069 Phạm Thảo Ngọc Thuận Nữ 19/08/2002 Bình Dương
33 1725801020073 Lê Văn Thức Nam 19/04/1998 Kiên Giang
34 1725202010244 Nguyễn Minh Tiến Nam 22/01/1999 Bình Dương
35 1725801020043 Nguyễn Hồng Tú Toàn Nữ 02/08/1999 Bình Phước
36 1728501010198 Trương Thị Ngọc Trâm Nữ 19/08/1999 Tây Ninh
37 1825106010070 Cao Hoàng Bảo Trâm Nữ 16/06/2000 Bình Dương
38 1725801020054 Nguyễn Phạm Ngọc Trân Nữ 21/10/1999 Đồng Nai
39 1823801010309 Dương Thị Mỹ Trang Nữ 06/06/2000 Bình Dương
40 1822202010312 Lê Thị Thùy Trang Nữ 28/04/2000 Thanh Hóa
41 1721402180054 Đỗ Gia Trình Nam 16/11/1999 TP. Hồ Chí Minh
42 1721402180056 Lương Kim Uyên Nữ 20/11/1999 Bình Dương
43 1823403010242 Vũ Thị Thanh Vân Nữ 10/11/2000 Vĩnh Phúc
44 1823403010241 Nguyễn Hồ Tuyết Vân Nữ 29/04/2000 Bình Dương
45 1725106010138 Phan Thị Kim Xa Nữ 07/02/1999 Long An
46 1821402020006 Nguyễn Thị Tâm Ý Nữ 05/04/2000 Quảng Ngãi
47 1724403010061 Lê Thu Yến Nữ 13/09/1999 Bình Dương
Danh sách này có 47 thí sinh.