DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT NÂNG CAO (học + thi)

Khai giảng: 21/09/2020 - Kết thúc: 06/11/2020 (Dự kiến)


Thứ - Buổi: 2-Tối, 4-Tối, 6-Tối
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 7
GV: Đặng Phạm Hữu Thảo

STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú
1 1822202010133 Nguyễn Tuấn Anh Nam 18/08/2000 Bình Dương
2 1722202010012 Phạm Thị Tú Anh Nữ 14/06/1999 Lâm Đồng
3 1828501010102 Nguyễn Thị Cẩm Ánh Nữ 19/06/2000 Bình Dương
4 1722202010020 Hoàng Thị Ánh Nữ 29/06/1999 Thanh Hoá
5 1722202010035 Trần Ngọc Châu Nữ 10/08/1999 Bình Dương
6 1722202010441 Bùi Thị Tú Chi Nữ 09/10/1999 Bình Dương
7 1721402020010 Phan Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 14/11/1999 Tây Ninh
8 1723801010055 Võ Thị Kim Dung Nữ 21/04/1999 TP. Hồ Chí Minh
9 1828501010104 Nguyễn Tấn Được Nam 06/09/2000 Bình Dương
10 1823102010004 Võ Phương Duy Nam 08/01/2000 Bình Phước
11 1728501030002 Đào Hoàng Duy Nam 18/09/1999 Bình Dương
12 1723801010062 Phan Yến Duy Nữ 30/09/1999 Cà Mau
13 1723801010080 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 13/10/1999 Bến Tre
14 1821402020025 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 07/08/2000 Bình Dương
15 1723403010112 Vũ Thị Hương Nữ 19/04/1999 Nam Định
16 1723403010110 Trần Thị Quỳnh Hương Nữ 19/06/1999 Đắk Nông
17 1828501010107 Trần Thị Thu Hương Nữ 21/06/2000 Bình Dương
18 1728501030017 Nguyễn Xuân Khương Nữ 18/03/1999 Bình Dương
19 1828501010120 Trần Đặng Xuân Nữ 19/01/2000 Bình Dương
20 1823402010067 Trần Hoàng Thúy Liên Nữ 18/04/2000 Bình Phước
21 1828501010149 Phan Thị Thùy Linh Nữ 12/10/2000 Bình Dương
22 1723403010137 Nguyễn Văn Lộc Nam 26/10/1999 Quảng Trị
23 1821402020028 Võ Thị Kim Ngân Nữ 12/03/2000 Bình Dương
24 1723403010157 Nguyễn Hà Ngọc Nam 13/05/1999 Gia Lai
25 1823403010200 Lê Đoàn Phương Nguyên Nữ 22/01/2000 Bình Dương
26 1722202010226 Văn Thu Nguyệt Nữ 26/10/1999 TP. Hồ Chí Minh
27 1921402020128 Nguyễn Thị Minh Nhi Nữ 29/09/2001 Bình Dương
28 1722202010235 Nguyễn Yến Nhi Nữ 31/07/1999 Bình Dương
29 1722202010236 Phạm Thị Phương Nhi Nữ 23/11/1999 Bình Dương
30 1722202010237 Từ Thị Ngọc Nhi Nữ 16/07/1999 Bình Dương
31 1721402010057 Vũ Thị Quỳnh Như Nữ 08/07/1999 Đồng Nai
32 1722202010247 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 10/12/1999 Bình Dương
33 1722202010242 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 15/07/1999 Bình Dương
34 1823402010134 Nguyễn Thị Y Nu Nữ 14/09/2000 Bình Dương
35 1823402010099 Nguyễn Văn Quang Nam 15/05/2000 Bình Dương
36 1725202010225 Nguyễn Giang Sang Nam 24/11/1999 Bình Dương
37 1828501010101 Lê Văn Tâm Nam 03/11/2000 Bình Dương
38 1823402010048 Lê Văn Tâm Nam 08/03/2000 Bình Phước
39 1828501030048 Dương Thành Thiện Nam 02/09/2000 TP. Hồ Chí Minh
40 1723801010411 Bùi Thị Thu Nữ 08/06/1999 Quảng Ngãi
41 1723801010424 Phạm Thị Thúy Nữ 08/03/1999 Quảng Ngãi
42 1823402010062 Hồ Thị Minh Thy Nữ 25/04/2000 Bình Phước
43 1725202010250 Huỳnh Quốc Toản Nam 06/08/1999 Sóc Trăng
44 1723801010453 Phạm Thị Trâm Nữ 16/08/1999 Quảng Ngãi
45 1821402020044 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 26/01/2000 Bình Dương
46 1828501010124 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 29/04/2000 Bình Dương
47 1725106010133 Lý Lâm Trường Nam 07/03/1999 Bình Dương
48 1823402010064 Vũ Thanh Nam 04/12/2000 Bình Dương
49 1722202010439 Phạm Hoàng Thái Vân Nữ 11/04/1999 TP. Hồ Chí Minh
50 1722202010412 Phạm Hoàng Phi Yến Nữ 09/05/1999 Bình Phước
Danh sách này có 50 thí sinh.