DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT Cơ Bản (học + thi)

Khai giảng: 22/09/2020 - Kết thúc: 05/11/2020 (Dự kiến)


Thứ - Buổi: 3-Tối, 5-Tối, 7-Tối
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 7
GV: Hồ Thế Mạnh

STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú
1 2000000001779 Nguyễn Thị Tường Anh Nữ 13/05/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu
2 1822202040005 Huỳnh Thị Trúc Anh Nữ 09/05/2000 Bình Dương
3 1822202010134 Trần Lê Vân Anh Nữ 11/10/2000 Bình Phước
4 1723402010016 Đặng Quốc Cường Nam 02/10/1999 Bình Dương
5 1723402010018 Võ Thanh Cường Nam 11/07/1999 Bình Dương
6 1823401010401 Lê Viết Đức Nam 10/07/1999 Thanh Hóa
7 1822202010137 Nguyễn Hoàng Kiều Dương Nữ 23/09/2000 Bình Dương
8 1623801010093 Đỗ Thị Hoàn Hảo Nữ 26/09/1997 TP. Hồ Chí Minh
9 1823403010178 Huỳnh Kim Hiền Nữ 05/11/2000 Bình Dương
10 1723402010053 Đặng Quốc Hùng Nam 29/11/1999 BÌnh dương
11 2000000001793 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 27/9/1990 Đồng Nai
12 1825801010008 Trần Tấn Khoa Nam 26/02/2000 Đắk Lắk
13 1823403010186 Trần Nguyễn Mai Linh Nữ 18/03/2000 Bình Dương
14 1823403010187 Nguyễn Hồng Loan Nữ 03/06/2000 Bình Dương
15 1721402010043 Trần Thị Hương Ly Nữ 19/10/1999 Gia Lai
16 1828501030013 Trần Thị Trúc Ly Nữ 06/05/2000 Khánh Hòa
17 1722202040144 Trần Thị Ngọc Ngân Nữ 10/12/1999 Bình Dương
18 1823403010197 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 27/08/2000 Bình Dương
19 1823801010020 Huỳnh Mỹ Ngọc Nữ 25/06/2000 Bình Dương
20 1823403010358 Hoàng Thị Kim Ngọc Nữ 15/06/2000 Bình Dương
21 1823403010201 Lý Phương Nguyên Nữ 17/01/2000 Bình Dương
22 1722202040158 Trần Thị Hải Nguyên Nữ 12/02/1999 Thanh Hóa
23 1923402010008 Nguyễn Lê Yến Nhi Nữ 02/04/2001 Bình Dương
24 1823401010389 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 08/12/2000 Bình Dương
25 1624401120086 Đinh Phú Nhuận Nam 14/02/1998 Bình Dương
26 1923402010347 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ 02/01/2001 Phú Yên
27 1823403010017 Nguyễn Thị Nhung Nữ 29/04/2000 Thanh Hóa
28 1323402010030 Lý Kim Phát Nam 15/06/1995 Bình Dương
29 1725802080048 Nguyễn Hoài Phong Nam 30/01/1998 Bình Dương
30 1823102050207 Trần Vương Minh Phương Nam 23/07/1999 Bình Dương
31 1721402010064 Hoàng Thị Phượng Nữ 22/04/1999 Hưng Yên
32 1721402010068 Lê Thị Lệ Quyên Nữ 18/01/1999 Hải Dương
33 1721402010071 Đỗ Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 22/02/1999 TP.Hồ Chí Minh
34 1823403010212 Trần Nguyễn Mai Quỳnh Nữ 11/02/1999 Bình Dương
35 1625202010245 Nguyễn Hồng Thái Nam 18/07/1997 Bình Dương
36 1723801010386 Lê Minh Thảo Nam 01/11/1998 Bình Định
37 2000000001786 Nguyễn Thị Thêm Nữ 29/12/2002 Ninh Thuận
38 1721402010095 Đinh Thị Huyền Thư Nữ 14/10/1999 Bình dương
39 1724202030049 Vũ Điệp Hoàng Thương Nữ 09/04/1999 Bình Thuận
40 1823403010223 Nguyễn Hoài Thương Nữ 16/11/2000 Bình Dương
41 1828501030033 Huỳnh Lê Bảo Trâm Nữ 11/05/2000 Bình Dương
42 1823403010229 Lê Thị Kim Trang Nữ 03/10/2000 Bình Dương
43 2000000001789 Đinh Thị Huyền Trang Nữ 15/07/2001 Hải Phòng
44 1823403010237 Trần Thanh Trúc Nữ 24/10/2000 Bình Dương
45 1725802080083 Nguyễn Hoàng Trung Nam 07/11/1999 Bình Phước
46 1721402010108 Lâm Thị Tường Vân Nữ 28/11/1999 Bình Dương
47 1823403010241 Nguyễn Hồ Tuyết Vân Nữ 29/04/2000 Bình Dương
48 1721402010109 Nguyễn Tăng Nhật Vi Nữ 14/05/1999 Bình Dương
49 1822202010127 Nguyễn Phúc Yến Vy Nữ 19/07/2000 Bình Dương
50 1721402010110 Nguyễn Phan Như Ý Nữ 27/11/1999 Bình Dương
Danh sách này có 50 thí sinh.