DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT Cơ Bản (học + thi)

Khai giảng: 07/09/2020 - Kết thúc: 21/10/2020 (Dự kiến)


Thứ - Buổi: 2-Tối, 4-Tối, 6-Tối
Dãy: C
Phòng: Phòng máy 1, Phòng máy 7
GV: Hồ Thế Mạnh

STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú
1 1924601010062 Nguyễn Thái An Nam 12/03/1999 TP. Hồ Chí Minh
2 1924601010056 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 29/06/2001 Tp. Hồ Chí Minh
3 1822202040419 Trần Thị Lan Anh Nữ 31/01/2000 Đồng Nai
4 1924601010037 Phạm Bá Bằng Nam 24/12/2001 Bình Dương
5 1922202010525 Trần Ngọc Châu Nữ 09/06/2001 Bình Dương
6 1723102050020 Hoàng Tiến Cường Nam 28/09/1999 Bình Phước
7 1822202040233 Nguyễn Thành Đạt Nam 25/12/2000 Bình Dương
8 1924601010065 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 20/10/1998 Bình Dương
9 1922202010267 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ 02/09/2001 Bình Dương
10 2000000001760 Trần Thị Hồng Duyên Nữ 08/01/1999 Bình Định
11 1622202040016 Đinh Thị Thu Nữ 14/04/1998 Đồng Nai
12 1822202040390 Nguyễn Thị Hằng Nữ 06/10/2000 Thanh Hóa
13 1823801010148 Võ Thị Thúy Hiền Nữ 19/10/2000 Bến Tre
14 1923403010021 Nguyễn Ngọc Hiền Nữ 24/09/2001 Bình Dương
15 1725202010080 Lê Minh Hiếu Nam 19/07/1999 Bình Phước
16 1822202040278 Phạm Thị Như Huyền Nữ 16/12/2000 Bình Phước
17 1928501010123 Nguyễn Trương Đăng Khoa Nam 30/03/2001 Bình Dương
18 1822202040071 Đào Thị Thiên Kiều Nữ 16/06/2000 Phú Yên
19 1923403010564 Nguyễn Khánh Linh Nam 16/03/2001 Bình Dương
20 1922202010027 Huỳnh Tú Linh Nữ 16/01/2001 Bình Dương
21 1724403010023 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 11/09/1999 Bình Dương
22 1723402010073 Đỗ Quốc Minh Nam 24/04/1999 Bình Phước
23 1924601010006 Nguyễn Phạm Thành Nghĩa Nam 23/09/1996 Bình Dương
24 1625202010176 Nguyễn Thiện Phát Nam 26/02/1998 Bình Dương
25 1924601010047 Lê Hữu Phước Nam 18/08/2001 Bình Dương
26 1723402010107 Phan Hoàng Phước Nam 25/01/1999 Phú Yên
27 1722202010267 Nguyễn Mai Diễm Phương Nữ 18/09/1999 Bình Dương
28 2000000001759 Phạm Minh Quyên Nữ 06/4/1987 Bình Thuận
29 1722202010283 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 17/07/1999 Bình Dương
30 1721402010075 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 02/12/1998 Bình Phước
31 1822202040058 Nguyễn Thị Thu Sang Nữ 22/09/2000 Bình Định
32 1823403010222 Văn Minh Thư Nữ 12/02/2000 Bình Dương
33 1924601010023 Võ Đức Thuận Nam 02/12/2001 Bến Tre
34 1822202040038 Tô Thị Thanh Thủy Nữ 02/01/2000 Quảng Ngãi
35 1823403010226 Từ Ngọc Thủy Tiên Nữ 24/04/2000 Bình Dương
36 1924601010017 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 23/04/2001 Bình Dương
37 1822202040354 Tsằn Trạc Tranh Nam 08/05/2000 Đồng Nai
38 1922202010007 Trần Nguyễn Phương Trinh Nữ 15/08/2001 Bình Dương
39 1822202040305 Đỗ Thị Kim Trinh Nữ 16/02/2000 Ninh Thuận
40 1924601010016 Lê Thành Trọng Nam 03/09/2001 Bình Dương
41 1924601010008 Võ Thanh Trúc Nữ 17/06/1998 Bình Dương
42 2000000001761 Huỳnh Ngọc Thanh Nữ 25/10/2000 Cà Mau
43 1822202040026 Lê Thị Cẩm Nữ 24/03/2000 Hà Tĩnh
44 2000000001762 Hà Tú Uyên Nữ 01/03/1998 Thanh Hóa
45 1924601010057 Vũ Thảo Vân Nữ 28/11/2001 Đồng Nai
46 1724403010051 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 01/11/1999 Vũng Tàu
47 1823801010329 Huỳnh Thúy Vy Nữ 02/05/2000 Bình Dương
48 1821402020057 Lê Hạ Vy Nữ 11/07/2000 Bình Dương
49 1723801010485 Phan Thị Như Ý Nữ 07/02/1999 Bình Phước
50 1822202040033 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 20/03/2000 Hà Tĩnh
Danh sách này có 50 thí sinh.