Thông báo nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2022

Thực hiện theo thông báo số 32/TB-ĐHTDM ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo lịch nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, cụ thể như sau:
  • Học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT nghỉ từ ngày 30/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 03/05/2022 (thứ Ba).
  • Từ ngày 04/05/2022 (thứ Tư) các lớp học lại bình thường.

27/04/2022 10:30 — 405