THÔNG BÁO KHẨN về việc thực hiện phòng chống dịch Covid từ ngày 01/6/2021

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO
 
Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Để đảm bảo thực hiện các nguyên tắc, biện pháp phòng chống dịch, Trung tâm thông báo một số nội dung sau: (thực hiện từ ngày 01/6/2021 cho đến khi có thông báo mới).
  1. Tất cả học viên các lớp chứng chỉ ứng dụng CNTT (Cơ bản, Nâng cao) của Trung tâm sẽ tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới.
  2. Tạm hoãn tổ chức khóa thi ngày 12/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.

01/06/2021 09:50 — 2263