Khóa thi 18/04/2020 dời sang thi ngày 30/05/2020

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sinh tự do đã đăng ký dự thi khóa thi ngày 18/04/2020, lịch thi được dời sang ngày 30/05/2020. Cụ thể như sau:
- Ngày lấy giấy báo dự thi: 26/05/2020 - 29/05/2020 (Không giải quyết bất kỳ trường hợp nhận thay nào).
- Ngày thi: Ngày 30 tháng 05 năm 2020

07/05/2020 08:24 — 1069