Học viên đi học trở lại từ ngày 04/05/2020

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT đi học trở lại từ ngày 04/05/2020.
27/04/2020 08:15 — 632