Thông báo về việc cấp chứng nhận tạm thời kết quả thi ngày 07/09/2019

Từ ngày 01/10/2019, căn cứ theo Danh sách cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT (Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản) và Danh sách cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT (Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao) ( kèm theo quyết định số 1453/QĐ-ĐHTDM, 1454/QĐ-ĐHTDM  ngày 25/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một), trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ cấp CHỨNG NHẬN TẠM THỜI kết quả thi khóa ngày 07/09/2019 cho những học viên có nhu cầu. Học viên cần xin cấp chứng nhận tạm thời, vui lòng liên hệ tại trung tâm trong giờ hành chính. Chứng nhận sẽ được cấp SAU 1 TUẦN KỂ TỪ NGÀY LÀM ĐƠN XIN CẤP.
Các khóa thi đã có chứng chỉ: xem tại đây.   
30/09/2019 16:31 — 1518