Thông báo nghỉ lễ 30/04 - 01/05 năm 2019

Thực hiện theo báo số 15/TB-ĐHTDM ngày 09 tháng 04 năm 2019, trung tâm Công nghệ thông tin thông báo lịch nghỉ lễ kỉ niệm 30/4, 01/5 như sau:
  • Học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT nghỉ từ ngày 27/04/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/05/2019 (thứ Tư).
  • Từ ngày 02/05/2019 (thứ Năm) các lớp học lại bình thường.

22/04/2019 08:26 — 421