Chiêu sinh lớp Kỹ năng sử dụng CNTT Cơ Bản (thứ bảy, Chủ nhật) khai giảng 23/03/2019 (dự kiến)

Lớp cấp tốc học ban ngày: Kỹ năng sử dụng CNTT CƠ BẢN.
  • Ngày khai giảng: 23/03/2019 (dự kiến)
  • Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần học 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h-17h
  • Học phí: 1.000.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
  • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.

12/03/2019 11:05 — 1272