Thông báo học viên nghỉ vào thứ Hai ngày 19/11/2018

Nhân Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT tại trung tâm được nghỉ vào thứ Hai ngày 19/11/2018. Từ thứ Ba ngày 20/11/2018, các lớp học lại theo lịch học thường ngày.
16/11/2018 15:39 — 596