Thông báo học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT nghỉ vào ngày thứ bảy 11/08/2018

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT được tổ chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin vào ngày 11/08/2018, học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT nghỉ vào ngày thứ bảy 11/08/2018. Từ Chủ nhật 12/08/2018, các lớp học lại bình thường.
09/08/2018 14:47 — 685