Thông báo học viên các lớp cấp tốc (ban ngày Thứ 7 - Chủ Nhật) nghỉ vào ngày 14/07/2018

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT được tổ chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin vào ngày 14/07/2018, học viên các lớp cấp tốc ban ngày thứ 7 - Chủ nhật (các lớp: 1804019, 1802028, 1802024) nghỉ vào ngày thứ bảy 14/07/2018. Chủ nhật 15/07/2018, các lớp học lại bình thường.
Lưu ý: Các lớp buổi tối (17h30 - 20h30) vẫn học bình thường.

10/07/2018 09:43 — 572