Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng sử dụng CNTT cấp tốc (thứ bảy, Chủ nhật) khai giảng 23/06/2018 (dự kiến)

Lớp cấp tốc học ban ngày: Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao.
  • Ngày khai giảng: 23/06/2018 (dự kiến)
  • Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần học 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h-17h
  • Học phí: 1.000.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
  • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.

25/05/2018 14:57 — 1092