Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo đến học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2018 như sau:
  • Học viên nghỉ vào thứ Bảy ngày 30/12/2017 và thứ Hai ngày 01/01/2018.
  • Từ thứ Ba ngày 02/01/2018 các lớp đi học lại theo lịch thường ngày.

26/12/2017 11:32 — 3247