Thông báo nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT (Cơ bản, Nâng cao)

Trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo lịch cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT (Cơ bản, Nâng cao):

   - Các khóa thi:

  • 14/01/2017, 18/03/2017, 22/04/2017, 27/05/2017, 01/07/2017, 29/07/2017, 26/08/2017, 30/09/2017, 28/10/2017, 25/11/2017, 23/12/2017
  • 03/02/2018, 21/04/2018, 19/05/2018, 09/06/2018, 14/07/2018, 11/08/2018, 15/09/2018, 20/10/2018, 01/12/2018
  • 19/01/2019, 20/04/2019, 18/05/2019, 06/07/2019, 03/08/2019, 07/09/2019, 05/10/2019, 16/11/2019, 21/12/2019
  • 11/01/2020, 30/05/2020, 20/06/2020, 18/07/2020, 15/08/2020, 19/09/2020, 17/10/2020, 14/11/2020. 19/12/2020

   - Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một. 

   - Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 (sáng 7h30-11h, chiều 13h30-16h30).

   - Lưu ý: khi nhận mang theo CMND bản gốc hoặc giấy ủy quyền (nếu nhận thay).09/08/2017 19:34 — 212316