Về việc nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại địa điểm thi trường Đại học Thủ Dầu Một trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT được nghỉ từ ngày 21/06/2017 đến hết ngày 25/06/2017. Từ ngày 26/06/2017 các lớp đi học lại theo lịch thường ngày.

20/06/2017 08:49 — 523