TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông tin đơn vị:
 • Tên tiếng việt: Trung tâm Công nghệ thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một
 • Tên tiếng anh: Information Technology Center of  University of  Thu Dau Mot
 • Điện thoại: (0274) 386 5865
 • Email: itc@tdmu.edu.vn
Chức năng, nhiệm vụ:
 • Tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin trong Trường, xây dựng quy chế ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.
   
 • Quản trị duy trì hoạt động hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử của Trường; Đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Trường.
   
 • Tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao, các lớp tin học ứng dụng đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên và các lớp chuyên đề.
   
 • Đào tạo và cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo nhu cầu của các đơn vị, cá nhân bên trong và bên ngoài Trường.
 • Tư vấn giải pháp, triển khai sản xuất phần mềm, cung cấp các dịch vụ đào tạo, bảo trì phần cứng, phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

11/07/2012 09:59 — 226573