Hướng đào tạo: Phân tích dữ liệu với SPSS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SPSS
1. Số Tiết: 105 tiết
2. Đối tượng áp dụng:
           Sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một; Tất cả sinh viên đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành kỹ thuật, người có nhu cầu học để nâng cao trình độ về tin học nhằm ứng dụng vào các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn góp phần đáp ứng nhu cầu của cuộc sống và công việc.
3. Phân bổ thời gian:
Lý thuyết:                              40   tiết
Thực hành:                            50   tiết

Bài tập có hướng dẫn:           15   tiết
4. Khả năng học viên sau khi hoàn thành khóa học:
           Học viên có kiến thức cơ bản về xử lý số liệu; kỹ năng xử lý số liệu với SPSS và khả năng vận dụng những kiến thức đã học để phục các nghiệp vụ chuyên môn.
5. Nội dung chương trình:
STT Mã mô đun Tên mô đun Số tiết Ghi chú
1 MB07.1 Phân tích định lượng 45  
2 MB07.2 Xử lý số liệu với SPSS 60
 
 

6. Học phí: 1,300,000 đã bao gồm tài liệu, học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ.
7. Thời gian: Các buổi tối ( 2,4,6 hoặc 3,5,7) hoặc giờ học linh hoạt theo yêu cầu.


12/07/2012 09:03 — 48033