Về việc phúc khảo bài thi chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa thi ngày 14/01/2017

Thời gian phúc khảo: 06/02/2017 đến 11/02/2017.
Thời gian trả kết quả: 13/02/2017.
Lệ phí phúc khảo: 50.000đ.

23/01/2017 10:21 — 677