Về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2017

Học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 20/01/2017 ( 23 tháng chạp) đến hết ngày 05/02/2017 (Mùng 2 Tết).
20/01/2017 11:09 — 526