Thông báo về việc cấp chứng nhận tạm thời kết quả kiểm tra khóa ngày 15/10/2016

Từ ngày 08/11/2016, căn cứ theo Danh sách cấp chứng chỉ Tin học Quốc gia trình độ A và Danh sách cấp chứng chỉ Tin học Quốc gia trình độ B ( kèm theo quyết định số 1811/QĐ-ĐHTDM và 1812/QĐ-ĐHTDM ngày 04/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một), trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ cấp chứng nhận tạm thời kết quả kiểm tra khóa ngày 15/10/2016 cho những học viên có nhu cầu. Học viên cần xin cấp chứng nhận tạm thời, vui lòng liên hệ tại trung tâm trong giờ hành chính. Chứng nhận tạm thời sẽ được cấp SAU 1 TUẦN KỂ TỪ NGÀY LÀM ĐƠN XIN CẤP.
08/11/2016 08:45 — 605