Thông báo về việc cấp chứng nhận tạm thời kết quả kiểm tra khóa ngày 25/06/2016

Từ ngày 18/07/2016, căn cứ theo Danh sách cấp chứng chỉ Tin học Quốc gia trình độ A và Danh sách cấp chứng chỉ Tin học Quốc gia trình độ B ( kèm theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một), trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ cấp chứng nhận tạm thời kết quả kiểm tra khóa ngày 25/06/2016 cho những học viên có nhu cầu. Học viên cần xin cấp chứng nhận tạm thời, vui lòng liên hệ tại trung tâm ( sau Vườn học tập sinh viên - khu K23, trường Đại học Thủ Dầu Một) trong giờ hành chính. Chứng nhận tạm thời sẽ được cấp sau 1 tuần kể từ ngày làm đơn xin cấp.
18/07/2016 08:13 — 568