Thông báo về việc cấp chứng nhận tạm thời kết quả kiểm tra khóa ngày 09/04/2016

Từ ngày 22/04/2016, căn cứ theo Danh sách cấp chứng chỉ Tin học Quốc gia trình độ A và Danh sách cấp chứng chỉ Tin học Quốc gia trình độ B ( kèm theo quyết định số 452/QĐ-ĐHTDM và 451/QĐ-ĐHTDM ngày 22/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một), trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ cấp chứng nhận tạm thời kết quả kiểm tra khóa ngày 09/04/2016 cho những học viên có nhu cầu. Học viên trong danh sách có nhu cầu xin cấp chứng nhận tạm thời, vui lòng liên hệ tại trung tâm ( cổng 2 trường Đại học Thủ Dầu Một) trong giờ hành chính. Chứng nhận tạm thời sẽ được cấp sau 1 tuần kể từ ngày làm đơn xin cấp.
22/04/2016 09:44 — 571