Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016

Trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 như sau:
  • Học viên học các buổi 3,5,7 được nghỉ ngày 16/04/2016.
  • Học viên học các buổi 2,4,6 được nghỉ ngày 18/04/2016.


15/04/2016 08:09 — 590