Thông báo khác

Thông báo nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2022

Học viên các lớp nghỉ từ ngày 30/04/2022 đến hết ngày 03/05/2022

27/04/2022 10:30:09 SA

THÔNG BÁO KHẨN về việc thực hiện phòng chống dịch Covid từ ngày 01/6/2021

Tạm ngừng các lớp đang học và tạm hoãn tổ chức khóa thi ngày 12/06/2021

01/06/2021 9:50:39 SA

THAY ĐỔI GIỜ THI CA 3 KHÓA THI 15/05/2021

Thí sinh dự thi Nâng cao - Ca 3 có mặt lúc tại phòng thi lúc 15h15.

14/05/2021 7:08:31 CH

Thông báo nghỉ lễ 30/04 - 01/05 năm 2019

Học viên các lớp nghỉ từ ngày 27/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019

22/04/2019 8:26:53 SA

Thông báo nghỉ lễ 30/04 - 01/05 năm 2019

Học viên các lớp nghỉ từ ngày 27/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019

22/04/2019 8:26:53 SA