Thông Báo Tổ Chức Thi Thi

Thông báo dành cho thí sinh đã đăng ký thi tự do khóa thi 12/06/2021

Thí sinh có nhu cầu dự thi khóa ngày 04/12/2021 liên hệ trung tâm để được hướng dẫn.

11/17/2021 10:27:34 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 04 tháng 12 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 23:00 ngày 28/11/2021

11/15/2021 11:54:28 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 13 tháng 11 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 23:00 ngày 08/11/2021

11/1/2021 10:07:49 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 12 tháng 06 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 ngày 03/06/2021

5/17/2021 10:08:13 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 15 tháng 05 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 06/05/2021

4/19/2021 9:03:46 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 17 tháng 04 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 08/04/2021

3/20/2021 1:01:33 PM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 20 tháng 03 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 11/03/2021

2/22/2021 11:23:47 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 30 tháng 01 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 21/01/2021

12/21/2020 8:38:55 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 12 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 10/12/2020

11/12/2020 3:20:59 PM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 14 tháng 11 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 sáng ngày 05/11/2020

10/21/2020 2:07:58 PM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 17 tháng 10 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 08/10/2020

9/19/2020 7:02:50 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 09 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 10/09/2020

8/17/2020 9:14:36 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày Ngày 15 tháng 08 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 06/08/2020

7/14/2020 6:30:35 PM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 18 tháng 07 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 09/07/2020

6/16/2020 3:13:15 PM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 20 tháng 06 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 11/06/2020

5/27/2020 10:42:25 AM

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 30 tháng 05 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 21/05/2020

4/27/2020 10:42:14 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 21/12/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 12/12/2019

11/19/2019 8:39:24 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 16/11/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 07/11/2019

10/7/2019 2:59:29 PM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 05/10/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 26/09/2019

9/9/2019 10:13:59 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 07/09/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 29/08/2019

8/5/2019 3:20:26 PM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 03/08/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 25/07/2019

7/8/2019 10:17:25 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 06/07/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 27/06/2019

5/24/2019 8:56:48 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 18/05/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 09/05/2019

4/22/2019 8:32:26 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 20/04/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:00 SA ngày 11/04/2019

3/4/2019 3:45:19 PM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 19/01/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 10/01/2019

12/3/2018 10:40:57 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 01/12/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 22/11/2018

10/23/2018 9:07:30 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 20/10/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 11/10/2018

9/19/2018 8:18:39 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 15/09/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 06/09/2018

8/14/2018 8:06:25 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 11/08/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 02/08/2018

7/18/2018 7:33:01 AM

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 14/07/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 05/07/2018

6/29/2018 2:11:56 PM