Thông Báo Tổ Chức Thi

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 02 tháng 07 năm 2022

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 20:30 ngày 23/06/2022

15/06/2022 10:43:54 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 11 tháng 06 năm 2022

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 20:30 ngày 02/06/2022

23/05/2022 9:29:15 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 28 tháng 05 năm 2022

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 20:30 ngày 19/05/2022

27/04/2022 8:55:34 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 23 tháng 04 năm 2022

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 20:30 ngày 14/04/2022

05/04/2022 3:12:53 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 02 tháng 04 năm 2022

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 20:30 ngày 24/03/2022

01/03/2022 8:01:15 SA

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2022

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 23:00 ngày 10/01/2022

31/12/2021 8:41:33 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 08 tháng 01 năm 2022

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 20:30 ngày 31/12/2021

10/12/2021 8:18:38 SA

Thông báo dành cho thí sinh đã đăng ký thi tự do khóa thi 12/06/2021

Thí sinh có nhu cầu dự thi khóa ngày 04/12/2021 liên hệ trung tâm để được hướng dẫn.

17/11/2021 10:27:34 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 04 tháng 12 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 23:00 ngày 28/11/2021

15/11/2021 11:54:28 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 13 tháng 11 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 23:00 ngày 08/11/2021

01/11/2021 10:07:49 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 12 tháng 06 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 ngày 03/06/2021

17/05/2021 10:08:13 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 15 tháng 05 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 06/05/2021

19/04/2021 9:03:46 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 17 tháng 04 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 08/04/2021

20/03/2021 1:01:33 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 20 tháng 03 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 11/03/2021

22/02/2021 11:23:47 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 30 tháng 01 năm 2021

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 21/01/2021

21/12/2020 8:38:55 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 12 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 10/12/2020

12/11/2020 3:20:59 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 14 tháng 11 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 sáng ngày 05/11/2020

21/10/2020 2:07:58 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 17 tháng 10 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 08/10/2020

19/09/2020 7:02:50 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 19 tháng 09 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 10/09/2020

17/08/2020 9:14:36 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày Ngày 15 tháng 08 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 06/08/2020

14/07/2020 6:30:35 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 18 tháng 07 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 09/07/2020

16/06/2020 3:13:15 CH

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 20 tháng 06 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 11/06/2020

27/05/2020 10:42:25 SA

Thông Báo Tổ Chức Thi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Ngày 30 tháng 05 năm 2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:45 SA ngày 21/05/2020

27/04/2020 10:42:14 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 11/01/2020

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 02/01/2020

16/12/2019 2:46:06 CH

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 16/11/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 07/11/2019

07/10/2019 2:59:29 CH

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 05/10/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 26/09/2019

09/09/2019 10:13:59 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 07/09/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 29/08/2019

05/08/2019 3:20:26 CH

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 03/08/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 25/07/2019

08/07/2019 10:17:25 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 06/07/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 27/06/2019

24/05/2019 8:56:48 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 18/05/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 SA ngày 09/05/2019

22/04/2019 8:32:26 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 20/04/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 10:00 SA ngày 11/04/2019

04/03/2019 3:45:19 CH

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 19/01/2019

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 10/01/2019

03/12/2018 10:40:57 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 01/12/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 22/11/2018

23/10/2018 9:07:30 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 20/10/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 11/10/2018

19/09/2018 8:18:39 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 15/09/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 06/09/2018

14/08/2018 8:06:25 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 11/08/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 02/08/2018

18/07/2018 7:33:01 SA

Thông Báo Tổ Chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 14/07/2018

- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết: 11:00 sáng ngày 05/07/2018

29/06/2018 2:11:56 CH