Chiêu Sinh

img11

Chiêu sinh các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT Nâng cao (Thứ Bảy - Chủ Nhật) - Khai giảng 07/05/2022

Sáng: 7h00-11h00 - Chiều: 13h00-17h00

View more
img11

CHIÊU SINH CÁC LỚP KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT (HỌC TRỰC TIẾP) - KHAI GIẢNG NGÀY 04/04/2022

Hết hạn đăng ký: 20h30 ngày 31/03/2022. Khai giảng (dự kiến): ngày 04/04/2022.

View more
img11

Chiêu sinh các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT (lớp 357 - học trực tiếp) - Khai giảng ngày 28/02/2022

Đăng ký trực tiếp tại trung tâm. Thời gian khai giảng (dự kiến): 28/02/2022

View more
img11

Chiêu sinh các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT hình thức học trực tiếp tại trường - Khóa tháng 02/2022

Thời gian đăng ký: 01/01/2022 - 10/02/2022. Thời gian khai giảng (dự kiến): 14/02/2022

View moreTrung tâm Công Nghệ Thông Tin thường xuyên chiêu sinh các lớp:

1.   Lớp cấp tốc học ban ngày: Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao.
 • Thời gian học: 14 buổi, mỗi tuần học 2 ngày thứ bảy và chủ nhật.
 • Học phí: 1.100.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
2.   Lớp ôn cấp tốc: Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao.
 • Thời gian học: 9 buổi, mỗi tuần học 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí: 750.000 VNĐ (bao gồm học phí ôn + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
3.   Lớp “Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” bao gồm 6 mô đun. Đề cương chi tiết xem tại đây.
 • Thời gian học: 19 buổi, mỗi tuần học 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí: 1.100.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
4.   Lớp “Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao” bao gồm 3 mô đun. Đề cương chi tiết xem tại đây.
Tên lớp Thời gian học Học phí
Lớp Word + Excel + PowerPoint 19 buổi 1.100.000 VNĐ
Lớp Word + Excel + An toàn thông tin 19 buổi 1.100.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + An toàn thông tin 19 buổi 1.100.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + Access 19 buổi 1.150.000  VNĐ
Lớp Word + Excel + AutoCad 19 buổi 1.150.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + AutoCad 19 buổi 1.150.000 VNĐ
 • Thời gian học: mỗi tuần 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí đã bao gồm lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu.
 • Hồ sơ đăng ký:  Bản sao CMND.
5. Lớp "Thiết kế đồ họa 2D"
Tên lớp Thời gian học Học phí
Thiết kế đồ họa 2D Adobe Photoshop 15 buổi 1.300.000 VNĐ
Thiết kế đồ họa 2D Adobe Illustrator 15 buổi 1.300.000 VNĐ
 • Thời gian học: mỗi tuần 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7.
 • Học phí đã bao gồm lệ phí cấp chứng nhận + tài liệu.
 • Hồ sơ đăng ký:  Bản sao CMND.