Thông báo đăng ký dự thi

KHÓA THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT Ngày 20 tháng 03 năm 2021

Nhận hồ sơ đăng ký đến hết 11:00 ngày 11/03/2021

Thời gian đăng ký còn lại