Câu Hỏi Thường Gặp

Trả lời: Sau khi dự kiểm tra và có kết quả đậu, học viên có thể xin giấy chứng nhận sau khi đã có Danh sách học viên được công nhận cấp chứng chỉ Tin học Quốc gia trình độ A, B kèm theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Danh sách học viên được công nhận cấp chứng chỉ thường có sau 1 tháng tính từ ngày kiểm tra, xem danh sách tại mục QĐ công nhận và cấp VB-CC trên website trường tdmu.edu.vn. Thông báo cấp chứng nhận sẽ được đăng tại mục Thông báo khác trên website của trung tâm itc.tdmu.edu.vn. Chứng nhận sẽ được cấp sau 1 tuần tính từ ngày làm đơn xin cấp chứng nhận.

Trả lời: Có.

  • Chứng chỉ A tin học quốc gia nếu không phải do Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một ký thì photo công chứng (công chứng không quá 6 tháng).
  • Chứng chỉ A tin học quốc gia do Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một ký thì photo (không cần công chứng).

Trả lời: Trên chứng chỉ A, B Tin học Quốc gia của Trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một không có ghi thời hạn sử dụng. Thời hạn sử dụng do đơn vị tiếp nhận chứng chỉ tự quy định.

Trả lời: Chứng chỉ sẽ được cấp sau khoảng 3 tháng tính từ ngày kiểm tra. Ngày cấp phát chứng chỉ sẽ được thông báo tại mục Thông báo khác trên website của trung tâm : itc.tdmu.edu.vn.

Trả lời: Phải. Chứng chỉ A, B tin học quốc gia của Trung tâm Công nghệ Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một đào tạo do Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một ký, phôi chứng chỉ của Bộ giáo dục & đào tạo.