Thông báo chiêu sinh

Trung tâm Công nghệ Thông tin thường xuyên chiêu sinh các lớp:

1.   Lớp cấp tốc học ban ngày: Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao.
 • Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần học 2 ngày thứ bảy và chủ nhật.
 • Học phí: 950.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
2.   Lớp “Kỹ năng sử dụng CNTT căn bản” bao gồm 6 mô đun. Đề cương chi tiết xem tại đây.
 • Thời gian học: 8 tuần, mỗi tuần học 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí: 950.000 VNĐ (bao gồm học phí + lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu).
 • Hồ sơ đăng ký: Bản sao CMND.
3.   Lớp “Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao” bao gồm 3 mô đun. Đề cương chi tiết xem tại đây.
Tên lớp Thời gian học Học phí
Lớp Word + Excel + PowerPoint 8 tuần 950.000 VNĐ
Lớp Word + Excel + An toàn thông tin 8 tuần 950.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + An toàn thông tin 8 tuần 950.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + Access 8 tuần 950.000 VNĐ
Lớp Word + Excel + AutoCad 8 tuần 950.000 VNĐ
Lớp Word + PowerPoint + AutoCad 8 tuần 950.000 VNĐ
 • Thời gian học: mỗi tuần 3 buổi vào tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc theo thời gian tùy chọn.
 • Học phí đã bao gồm lệ phí thi + lệ phí cấp chứng chỉ + tài liệu.
 • Hồ sơ đăng ký:  Bản sao CMND.

Thông báo tổ chức Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao - Ngày 22/04/2017

- Nội dung thi:
   + Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Lý thuyết (Trắc nghiệm) + Thực hành (Trên máy vi tính).
   + Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao: Lý thuyết (Trắc nghiệm)
 + Thực hành (Trên máy vi tính).

- Lệ phí thi và cấp chứng chỉ (đối với thí sinh tự do):
  Cơ bản: 350.000đ

  Nâng cao: 350.000đ
- Nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày: 12/04/2017
- Lấy giấy báo dự thi từ ngày: 17/04/2017 - 21/04/2017 (Không giải quyết bất kỳ trường hợp nhận thay nào).
- Ngày thi: 22/04/2017
- Hồ sơ đăng ký gồm:

 • 2 tấm ảnh 3x4 (ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).
 • Bản sao CMND.
 • Đối với thí sinh thi Nâng cao: nộp bản sao Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc bản sao chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C Quốc gia. ( Nếu các chứng chỉ không do Trung tâm Công nghệ thộng tin Trường Đại học Thủ Dầu Một cấp thì bản sao phải chứng thực)
- Thời gian cấp chứng chỉ (hoặc chứng nhận): xem tại mục Câu hỏi thường gặp.

Lưu ý:
    Danh sách các lớp kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản tham dự khóa thi ngày 22/04/2017: 1701AHC1, 1701AHC2, 1701AHC3,  1701AHL1, 1701AHL2, 1701AHL3, 1701AHL4.
    
Danh sách các lớp kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao tham dự khóa thi ngày 22/04/2017: 1701BHC1, 1701BHL1.